Introductiedag SRH - ITB: toeleiden naar werken, leren en recreëren  (IC201)

Individuele trajectbegeleiding (ITB) op basis van(SRH) Steunend Relationeel Handelen

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Van hulpverleners wordt verwacht dat zij meer dan vroeger bijdragen aan de participatiegerichtheid van hun cliënten. Tijdens deze cursusdag ontdek je hoe je samen met cliënten hun krachten en mogelijkheden in beeld brengt, en hoe je hun omgeving daarin meeneemt. De basis daarvoor is de herstelbenadering van het Steunend Relationeel Handelen (SRH) en de Individuele Trajectbegeleiding (ITB).
 
 • Inhoud

  Individuele Trajectbegeleiding (ITB) is geschikt om toe te leiden naar allerlei nieuwe situaties op het gebied van werken, leren en recreëren. ITB wordt ingezet bij mensen die een grote afstand hebben tot participatie, meedoen in de samenleving. ITB sluit naadloos aan op de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de WMO, waarbij de nadruk ligt op participeren in de samenleving.

  ITB heeft als uitgangspunt dat de wensen en de mogelijkheden van het individu het startpunt zijn en dat de cliënt de regie heeft in het traject. ITB heeft naast het realiseren van een passende plek ook aandacht voor het realiseren van randvoorwaarden in de persoonlijke sfeer van de cliënt om zo te komen tot een succesvolle re-integratie. De uitgangspunten van ITB zijn dezelfde als die van de basismethodiek van het SRH. Herstel- en krachtgericht werken wordt specifiek ingevuld richting herstel van participatie in de samenleving.

  Wat leer je?

  • Deze cursus biedt deelnemers de kans om zich voor te bereiden op de maatschappelijke veranderingen en de effecten hiervan op zorginstellingen die cliënten ondersteunen bij maatschappelijke participatie. We reiken informatie en hulpmiddelen aan, waarmee je effectief aan de slag kunt gaan:

  • informatie over wet- en regelgeving, onder andere over de WMO en de Participatiewet
  • samen met cliënten leren hun krachten en mogelijkheden in beeld te brengen en hierbij ook de omgeving van cliënten mee te nemen
  • informatie over sociaal ondernemerschap
  • informatie met betrekking tot voordelen voor werkgevers om juist deze groep in dienst te nemen

  Werkwijze

  Ochtend:

  • houdingsaspecten, geven van hoop en inspiratie
  • sociale inclusie
  • maatschappelijke ontwikkelingen 2014/2015
  • wet- en regelgeving, o.a. oefenen met de participatiematrix en de zelfredzaamheidsmatrix
  Middag:
  • kennismaken met Individuele Traject Begeleiding, de zes fasen in het proces
  • gebruik maken van omgevingen (omgeving is als een oase van bronnen)
  • persoonlijke voorkeuren en de criteria van de omgeving, hoe wordt het een goede match?

 • Datum

  Omvang

  Deze introductiedag wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Activiteitenbegeleider

 • Docenten
  Jacquelin Zents

  Jacquelin Zents

  Jacquelin Zents is Hoofdopleider SRH en Strengths. Zij adviseert en helpt organisaties met het implementeren en borgen van SRH. Zij traint professionals en teams in de geeste­lijke gezond­heids­zorg, VGZ en maat­schappe­lijke opvang en zij leidt coaches en docenten op. Ze is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van onze SRH cursussen en opleidingen.Lees meer
 • Reviews