Verdiepingsmodule SRH - ITB: toeleiden naar werken, leren en recreëren  (IC184)

Individuele trajectbegeleiding (ITB) op basis van Steunend Relationeel Handelen (SRH)

Offerte aanvragen
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Met Individuele Trajectbegeleiding (ITB) begeleid je je cliënten naar meer maatschappelijke participatie in de vorm van werken, leren of recreëren. In deze cursus leer je dit te doen vanuit een herstel- en krachtgerichte benadering. Je oefent hoe je samen met je cliënten hun krachten en mogelijkheden in beeld brengt, en hoe je in je houding hoop en inspiratie uitstraalt.
 
 • Inhoud

  Voor de komende jaren staan er grote maatschappelijke ontwikkelingen op stapel, zoals de Wmo, waarbij de nadruk ligt op participeren in de samenleving. De veranderingen hebben (soms ingrijpende) gevolgen voor klantengroepen van instellingen zoals de RIBW's en instellingen in de ggz, maatschappelijke opvang en gehandicaptenzorg. Zorginstellingen krijgen daarbij te maken met veranderingen in de financiering en van hen wordt verwacht dat zij bijdragen aan de activering van hun klantgroepen.

  Individuele Trajectbegeleiding (ITB) is geschikt om toe te leiden naar allerlei nieuwe situaties op het gebied van werken, leren en recreëren. ITB wordt ingezet bij mensen die een grote afstand hebben tot participatie, meedoen in de samenleving. Het sluit hierdoor naadloos aan op de aanstaande maatschappelijke ontwikkelingen. ITB heeft als uitgangspunt dat de wensen en de mogelijkheden van het individu het startpunt zijn en dat de cliënt de regie heeft in het traject. ITB heeft naast het realiseren van een passende plek ook aandacht voor het realiseren van randvoorwaarden in de persoonlijke sfeer van de cliënt om zo te komen tot een succesvolle re-integratie. De uitgangspunten van ITB zijn dezelfde als die van de basismethodiek van het SRH. Herstel- en krachtgericht werken wordt specifiek ingevuld richting herstel van participatie in de samenleving.

  Wat leer je?

  Deelnemers leren de methodiek ITB kennen en toepassen, die ondersteunt in het toeleiden naar werken, leren en recreëren.

  Werkwijze

  De methodiek ITB wordt gepresenteerd als ondersteuning in het toeleiden naar werken, leren en recreëren. Er wordt aandacht besteed aan houdingsaspecten, geven van hoop en inspiratie. Deelnemers leren om samen met cliënten hun krachten en mogelijkheden in beeld te brengen en hierbij ook de omgeving van cliënten mee te nemen.

  We besteden veel aandacht aan de motivatie en de zelfredzaamheid. Daarnaast wordt informatie gegeven over de maatschappelijke ontwikkelingen met o.a. de participatiewet, sociaal ondernemerschap en wet-en regelgeving. Ook wordt ingegaan op kwartiermaken en netwerkontwikkeling.

  De module kent verschillende varianten. Op basis van kennismaking met de organisatie wordt vooraf vastgesteld wat de huidige situatie is van het team en wat de wensen/behoeften precies zijn met betrekking tot toeleiden naar werken, leren en recreëren.

  • Voor een team dat al een krachtigerichte basisopleiding (SRH) heeft gevolgd: een ééndaagse workshop waarin wordt stil gestaan bij houdingsaspecten en kennismaakt met de Individuele Trajectbegeleiding. Andere mogelijkheid is een training met de methodiek van de ITB.
  • Voor een team dat nog geen krachtgerichte basisopleiding (SRH) heeft gevolgd: in dit geval wordt in een gesprek vooraf vastgesteld hoe de huidige werkwijze zich verhoudt tot het krachtgericht werken en waar de wens/behoefte ligt van het team.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie
  Accreditatie
 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut

 • Docenten
 • Reviews
  Reviews