Verdiepingsmodule SRH en mensen met autisme  (IC172)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Hoe kunnen mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) een zo groot mogelijke kwaliteit van leven bereiken? In deze cursus ontdek je hoe je ze kunt ondersteunen vanuit de visie van rehabilitatie en herstel. Je leert een rehabilitatieproces vormgeven en een herstelondersteunende omgeving scheppen. Daarnaast ervaar je hoe je elkaar als hulpverleners kunt ondersteunen in intervisie.
 
 • Inhoud

  Bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is er specifieke ondersteuning nodig bij het werken aan levenswensen. Er wordt hierbij diep ingegaan op de communicatie-aspecten en cognitieve stijlkenmerken van de cliënt. Uitgaande van de beleving en betekenisgeving van de wereld door iemand met ASS wordt duidelijk wat belangrijk is in de communicatie. Een ander kernpunt betreft de omgeving: deze dient aangepast te worden aan de cliënten zodat deze optimale autonomie kunnen krijgen/behouden. Het vraagt specifieke vaardigheden van de hulpverlener en het bewustzijn dat creativiteit belangrijk is in het werken met de aanwezige hulpmiddelen.

  Wat leer je?

  • Na het volgen van deze verdiepingsmodule zijn de deelnemers bekend met de uitgangspunten van een rehabilitatiegerichte en herstelondersteunende zorgverlening en hebben zij basiskennis en -vaardigheden verworven om een rehabilitatieproces op een methodische wijze vorm te geven bij cliënten met een autismespectrumstoornis. Deze kennis en vaardigheden omvatten:

  • het aangaan van een persoonlijk-professionele relatie met een cliënt gericht op het opbouwen van een samenwerkingsrelatie (o.a. presentieperspectief hanteren; communicatiestrategieën gebruiken)
  • het (helpen) in beeld brengen van krachten van de cliënt en van omgevingen
  • het (helpen) bepalen van toekomstdoelen
  • het (helpen) opstellen van een persoonlijk plan en een ondersteuningsplan

  Werkwijze

  Deze verdiepingsmodule is praktisch van opzet en heeft een interactief en ontwikkelingsgericht karakter. Als didactische werkwijze wordt plenaire informatieoverdracht afgewisseld met opdrachten en oefeningen (individueel en in kleine groepen), rollenspel en video. Deelnemers passen aan de hand van casuïstiek de methodiek toe in de praktijk en geïntegreerd in de dagelijkse werkwijze. Binnen de methodische werkbegeleiding wordt geleerd hoe een team voor individueel begeleiders als hulpbron kan fungeren bij het vinden en versterken van krachten en opties (keuzemogelijkheden). Hierbij wordt geleerd om deze manier van werken ook in de vorm van intervisie na de opleiding zelfstandig uit te kunnen blijven voeren.

 • Datums

  Omvang

  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd. De cursus bestaat uit 2 trainingsdagen en 2 bijeenkomsten methodische werkbegeleiding van 3 uur.
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut

 • Docenten
 • Reviews