Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping Kind en Jeugd (70 uur) - Blended  (GT7234-KJ)

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie voor kind en jeugd? Het therapeutisch proces loopt als een rode draad door deze cursus. Er wordt aandacht besteed aan leer-en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, klassieke en operante conditionering, het cognitieve model van Beck en aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en ouderschap.
Heb je de inleidende cursus van 30 uur bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 300 korting. Geef dit aan op je inschrijfformulier.
 
 • Inhoud

  De basiscursus cognitieve gedragstherapie (totaal 100 uur) is opgebouwd uit een inleidend (30 uur) en een verdiepend gedeelte (70 uur). Je dient je voor beide delen afzonderlijk aan te melden. Voor het inleidende deel klik hier.
  NB: Tussen het einde van het inleidend deel en het begin van het verdiepend deel mag niet meer dan één jaar zijn verstreken. Kijk voor meer informatie over dit opleidingstraject en de eisen voor het lidmaatschap op www.vgct.nl.

  Deze cursus is een vervolg op het 30-uurs inleidend deel van de basiscursus gedragstherapie en stelt je in staat zelfstandig (met supervisie) gedragstherapieën te verrichten. Daartoe worden alle aspecten van het gedragstherapeutisch proces doorgenomen en geoefend, waarbij een groot accent ligt op de cognitieve therapie.

  Schema opleiding cognitieve gedragtherapie
  Registratie-eisen CGT per 1 januari 2023

  Wat leer je?

  Een theoretische en praktische verdieping in de gedragstherapie. Deze bouwt voort op de inleiding in de gedragstherapie en leidt je tot diagnostische en therapeutische vaardigheden bij veel voorkomende probleemgebieden (DSM-5).

  Na afloop van de cursus:

  • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken
  • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk
  • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen
  • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses ontwerpen
  • kan de cursist samen met het cliëntsysteem een holistische theorie opstellen
  • kan de cursist interventiestrategieën ontwerpen en interventies selecteren die aansluiten bij de probleemselectie, doelstelling van de behandeling en probleemanalyse
  • kan de cursist kenmerken van de verschillende traumagerelateerde-, angst-, stemmingsklachten beschrijven 
  • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische , gehechtheids- en systeemverklaringen voor het ontstaan van de klachten benoemen
  • kan de cursist op grond van diagnostiek, assesment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij traumagerelateerde-, angst-, stemmingsklachten en impuls/emotieregulatiestoornis

  Werkwijze

  Ten aanzien van het cognitief proces wordt uitgebreid ingegaan op cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een (hypothetisch) verklarend model over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag en het behandelplan en de interventies die daaruit volgen.
  Aan de orde komt:

  • het verzamelen van informatie in de intakefase d.m.v. het gebruik van vragenlijsten en andere monitoringsinstrumenten
  • de holistische theorie/casusconceptualisatie;
  • functie-en betekenisanalyses; hierbij rekening houdend met de rol van systemische factoren-opstellen van meetbare behandeldoelen;
  • ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses en beschikbare wetenschappelijke literatuur;
  • shared decision making;
  • evalueren van de behandeling met ouders en kind of jongere en hierbij gebruik maken van evaluatie instrumenten en metingen;
  • aanpassen van de behandeling op grond van de evaluatie, met daarbij aandacht voor de meest voorkomende problemen bij de uitvoer van het cognitief gedragstherapeutisch proces;
  • terugvalpreventie;
  • opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cognitieve gedragstherapeutische behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;
  • protocollair, transdiagnostisch en modulair werken.
  Expliciete aandacht gaat uit naar
  • het kunnen toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, taakconcentratietraining, zelfregulatieprocedures, contra conditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratisch dialoog en ontspanningsprocedures;
  • het kunnen toepassen van mediatie in de behandeling van klachten –belangrijk in de behandeling van ( jonge) kinderen en mensen in een afhankelijkheidsrelatie –bijvoorbeeld mensen met een (verstandelijke) beperking;
  • de uitvoering van behandelingen op basis van evidence based interventies bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, maar in ieder geval angstklachten en impuls/emotieregulatiestoornissen.

  Naast de 70 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een studiebelasting van 245 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten). De studiebelasting vraagt aandacht en organisatie.


  Korting
  Heb je de inleidende cursus van 30 uur ook bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 300 korting. Geef dit aan op het inschrijfformulier.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Jouw cognitief gedragstherapeutische vaardigheden worden getoetst. Je plaatst tweewekelijks een uitgevoerde (cognitieve)gedragstherapeutische interventie, die je zelf hebt uitgevoerd, online met behulp van Zoom. In de online lesdagen komen deze uitgevoerde technieken ook weer terug. Tevens presenteer je de Mini N=1 voor de groep.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums

  Omvang

  8 dinsdagen van 10.00 - 17.00 uur, plus 8 online meetings waarvan 7dinsdagavond en 1 op maandagavond van 19.30 - 20.30 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.

  Datums

  De cursus start op 7 november 2023. Vanaf dat moment ga je al zelfstandig aan de slag met voorbereidende opdrachten in de digitale leeromgeving.

  De online meetings zijn op: 21 november, maandag 4 december, 19 december 2023, 16 januari, 30 januari, 27 februari, 12 maart en 26 maart 2024

  De lesdagen zijn op: 28 november, 12 december 2023, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 5 maart, 19 maart en 2 april 2024
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  • Verpleegkundig specialist
  Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op WO niveau) wordt verondersteld. Voor het volgen van het verdiepend gedeelte van de basiscursus gedragstherapie is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Als dit niet het geval is, moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen. Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde? Neem dan contact op met de RINO Groep.

 • Docenten
  drs. Katrien Raemdonck

  drs. Katrien Raemdonck

  Katrien Raemdonck is orthopedagoog-generalist, lid VGCt en lid VEN. Zij werkt als zelfstandige op het snijvlak jeugdzorg en gehandicaptenzorg; management en beleid.Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je definitief geïnformeerd over aan te schaffen literatuur.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Vanuit de inleiding 30 uur:
  • Hermans, D, Raes, F, Orlemans, H (2017) Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: BSL
  • Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.
  Voor deze verdieping CGT Kind en Jeugd:
  • Protocollaire Behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten Braet, C. & Bögels, S. red., 2020. Boek 1 Transdiagnostisch Boom Amsterdam ISBN 9789024408894
  • Protocollaire Behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (Braet, C. & Bögels, S. red., 2020). Boek 2 Externaliserend Boom Amsterdam ISBN 9789024408900
  • Protocollaire Behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (Braet, C. & Bögels, S. red., 2020). Boek 3 Internaliserend Boom Amsterdam ISBN 9789024408917
  • Steven Meijer, Annemieke Driessen, Colin van der Heiden, Kees Korrelboom, Erik den Broeke (2022). Cognitieve therapie; de basisvaardigheden (herziening) Boom ISBN 9789024437214
  • Prins, P.J.M., Bosch J.D., Braet, C. (2018). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 3e, herzien druk, ISBN 978 90 368 1971 8
  • Cladder, J.M., Nijhoff-Huysse, M.W.D., Mulder, G.A.L.A. (2020), Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen - oplossingsgericht, protocollair en specialistisch Amsterdam: Pearson, 8e editie, ISBN 978 90 430 3675 7
  Aanvullende literatuur is online beschikbaar bij de voorbereidingsopdrachten van de betreffende lesdag.
 • Reviews