Seminar neuropsychotherapie: diagnostiek en behandeling van agitatie en apathie  (C2305)

€ 315

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Een hersenaandoening of hersenletsel kan ervoor zorgen dat mensen geagiteerd of juist apathisch worden. Beide veranderingen hebben een grote impact op de omgeving van de patiënt. In dit vierde seminar neuropsychotherapie gaan we in op hoe je dit gedrag in kaart kan brengen en hoe je het kunt behandelen. Experts zoals Inti Brazil, Boudewijn Bus, Hanneke Nijsten en Joël Kruisselbrink behandelen dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Eerdere edities werden beoordeeld met een 8,4.
 
 • Inhoud

  Waarom dit seminar?

  Vind je het ingewikkeld om apathie en agressie bij een hersenaandoening of hersenletsel te behandelen? Dan is dit seminar wellicht iets voor jou. Deze reeks seminars over neuropsychotherapie heeft tot doel de praktische toepassing van psychotherapie bij patiënten met een (verworven) hersenaandoening te ondersteunen. Het komende seminar heeft als onderwerp: Diagnostiek en behandeling van agitatie en apathie

  Inhoud

  Een hersenaandoening of hersenletsel kan zorgen voor veranderingen in het gedrag van mensen. Vaak is dan de afstemming van emoties en gedrag in vooral sociale situaties verstoord. Sommige mensen reageren met ‘te veel’ aan emotie of gedrag. We noemen dit meestal agitatie of prikkelbaarheid. Anderen reageren juist ‘te weinig’, bijvoorbeeld vervlakt, onverschillig of apathisch. Beide veranderingen hebben een grote impact op de omgeving van de patiënt. Zelfs al weet men dat dit gedrag het gevolg is van een hersenaandoening, dan nog blijft het vaak moeilijk om hier geduld en begrip voor op te brengen. Precies om die reden komen deze gedragsveranderingen regelmatig de spreekkamer van de neuropsycholoog binnen. In dit seminar gaan we in op de manier waarop je dit gedrag in kaart kan brengen en hoe je het kunt behandelen.

  Samengevat
  Diverse experts geven uit verschillende invalshoeken invulling aan dit onderwerp. Zo geeft Inti Brasil een inleiding over de relatie tussen hersenen en agressie en apathie. Hanneke Nijsten leert je over de diagnostiek en behandeling van apathie, zo geeft zij een kijkje in het onderzoek dat zij op dit onderwerp heeft gedaan en de ‘Samen in Actie bij Apathie’ methode. Boudewijn Bus neemt je mee in de diagnostiek van agitatie bij hersenletsel en Joël Kruisselbrink laat je live ervaren wat bewegen kan doen bij agitatie en apathie. Rudolf Ponds en Peter Smits modereren dit seminar. 

  Neurobiologie en agressie, door Inti Brazil
  In eerste instantie is agressie een gezonde vorm van gedrag dat ons in staat stelt onze overlevingskansen te vergroten in vervelende situaties. Agressief gedrag kan een probleem worden als het onnodig wordt ingezet. In de forensische psychologie is het leren omgaan met agressie een belangrijk thema, zowel voor cliënten als zorgprofessionals. Om dit te beter vorm te kunnen geven is het misschien nodig om te ontdekken via welke mechanismen agressief gedrag ontstaat. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat agressief gedrag een neurobiologische basis heeft, maar ook dat verstoringen in interacterende cognitieve en affectieve mechanismen kunnen bijdragen tot het buitensporig gebruik van agressie. In deze lezing zullen prominente neurobiologische theorieën van agressie aan bod komen. Er zal ook aandacht worden gegeven aan het mogelijke belang van andere cognitief-affectieve mechanismen, zoals empathie en apathie, in het tot stand komen van agressie.

  Dokter, er moet nu wat gebeuren!
  Diagnostiek en behandeling van agitatie en agressie na hersenletsel, door Boudewijn Bus
  Agitatie en agressie na hersenletsel is een veelvoorkomend probleem. Vaak is het ook een probleem dat veel negatieve gevolgen heeft voor de patiënt en diens omgeving. Zoals met veel gevolgen van hersenletsel is er zelden een eenduidige en enkelvoudige oorzaak. Gedegen holistische diagnostiek waarin het probleem integraal wordt geanalyseerd is daarbij van groot belang. In de praktijk wordt dit vaak bemoeilijkt doordat het probleem vraagt om een snelle oplossing, terwijl die soms ook niet voor handen is.
  In deze presentatie zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden methoden worden besproken om agitatie en agressie na hersenletsel te analyseren en te komen om te komen tot een goed behandelplan. Hierbij zal aandacht zijn voor de niet-medicamenteuze behandelingen en de eventuele toegevoegde waarde van een medicamenteuze behandeling. Hierbij zal de multidisciplinaire richtlijn neuropsychiatrische gevolgen van NAH als leidraad worden gebruikt.

  Apathie bij mensen in het verpleeghuis, door Hanneke Nijsten
  Apathie komt veel voor bij mensen met psychiatrische, neurologische en neurodegeneratieve aandoeningen. Verschillende hersengebieden en -functies zijn betrokken bij apathie en de verschillende domeinen van apathie. Het heeft negatieve gevolgen voor patiënten, naasten en zorgverleners, en er zijn nauwelijks behandelmogelijkheden. In de dagelijkse praktijk van het verpleeghuis wordt apathie zelden gediagnosticeerd laat staan gericht behandeld. Samen in Actie Bij Apathie (SABA) is een onderzoek gericht op (1) het vergroten kennis over attitudes van belangrijke stakeholders t.a.v. apathie bij mensen met dementie in het verpleeghuis. (2) ontwikkelen, uitproberen en evalueren van een interventie om apathie te herkennen, diagnosticeren en gericht te behandelen. De spreker neemt u mee in de achtergrond van apathie bij mensen met degeneratieve aandoeningen en in de resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het SABA onderzoek. Na afloop is de deelnemer o.a. op de hoogte van apathie bij dementie het de nieuwste methode om apathie bij mensen in het verpleeghuis te ontdekken, onderzoeken en onderbreken.

  Bewust Beweging Creëren, inspiratie door Joël Kruisselbrink
  In deze inspiratie sessie laat bewegingsagoog Joël zien hoe hij inactieve mensen weer actief krijgt. Joël ziet als geen ander wat de kracht is van recreatief gericht bewegen. Hij probeert af te wijken van de gebaande paden en zoekt naar verrassende en originele oefeningen met simpele materialen die iedereen wel in huis heeft. Wat blijkt, je hebt niet veel nodig om een bewegingsoefening krachtig te maken. Na afloop ben je geïnspireerd en kan je vele voorbeelden direct in de praktijk toepassen. Je gaat inzien hoe je door middel van spelen een sterkere band kunnen opbouwen met bewoners en je leert dat samenwerken de enige oplossing is om het beste in de bewoners en uit jezelf naar boven te halen om zo de levenskwaliteit te verbeteren.  

  Doelgroep

  Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt. Naast klinisch neuropsychologen, klinisch psychologen en GZ-psychologen zijn ook andere geïnteresseerden zoals psychiaters, verpleegkundig specialisten en verpleegartsen welkom.

  Achtergrond

  De RINO Groep organiseert in samenwerking met het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg en het zorgprogramma Brein in Beweging van de Sint Maartenskliniek seminars over de behandeling van emotionele stoornissen en gedragsproblemen als gevolg van een (verworven) hersenaandoening.

  Dit seminar is bedoeld om de praktische toepassing van psychotherapie bij patiënten met een (verworven) hersenaandoening verder te ondersteunen. Neuropsychotherapie vergt namelijk een geheel eigen aanpak. Deze aanpak leunt vooral op best-clinical practice en praktijkervaringen, omdat behandelaren nog weinig kunnen terugvallen op evidence-based practice en vastomlijnde protocollen. Door middel van een reeks seminars willen we behandelaren in hun dagelijkse praktijk bij patiënten met een(verworven) hersenaandoening ondersteunen. De diverse onderwerpen uit het in 2016 verschenen handboek Neuropsychotherapie (Peter Smits, Rudolph Ponds e.a.) vormen de basis hiervoor.
  De eerste drie seminars werden door de deelnemers beoordeeld met een 8,4. Wil je meer leren over de praktische toepassing van neuropsychotherapie? Een van de vorige seminars is beschikbaar als e-learning: Persoonlijkheidsveranderingen bij hersenletsel!

  Over de sprekers

  Prof. dr. Rudolf W.H.M. Ponds (1960) is geregistreerd klinisch neuropsycholoog en hoogleraar/hoofd van de afdeling Medische Psychologie van het Universitair Medisch Centrum Amsterdam. Daarnaast is hij werkzaam op de afdeling Hersenletsel van het revalidatiecentrum Adelante. In 1998 promoveerde hij op geheugenklachten bij ouderen. Hij is een ervaren docent, onderzoeker en clinicus op het gebied van diagnostiek en behandeling van vroege dementie en niet-aangeboren hersenletsel, in het bijzonder emotionele - en gedragsmatige gevolgen en de consequenties voor het systeem.

  Drs. Peter Smits, klinisch psycholoog, is verbonden aan het zorgprogramma Brein in Beweging van revalidatiecentrum de Sint Maartenskliniek. Binnen dit poliklinische zorgprogramma worden mensen met hersenletsel gerevalideerd. Hij onderzoekt momenteel de behandeleffecten van dit zorgprogramma en ook de invloed en benadering van verstoorde symptoomvaliditeit binnen de neuropsychologische revalidatie. Eerder was hij redacteur van de handboeken Neuropsychotherapie en Revalidatiepsychologie.

  Inti Brazil is universitair hoofddocent op de sectie Neuro- en revalidatiepsychologie aan de Radboud Universiteit en hoofdonderzoeker op het Donders Insitute for Brain, Cognition and Behaviour. Zijn onderzoek richt zich o.a. op de neuropsychologische en -biologische mechanismen die maladaptief gedrag aansturen in forensisch psychiatrische populaties. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met de vertaling van neurowetenschappelijke inzichten naar methodes om de diagnose en behandeling van groepen met antisociale kenmerken te verbeteren.

  Dr. Boudewijn Bus,  is (neuro)psychiater werkzaam bij het hoogspecialistisch centrum voor hersenletsel en neuropsychiatrie Huize Padua binnen GGZ Oost-Brabant. Naast zijn klinische werk is hij tevens A-opleider en coördinator van de onderzoekslijn hersenletsel. Zijn onderzoek richt zich met name op de gevolgen van hersenletsel op de sociale cognitie en cognitieve communicatiestoornissen na hersenletsel.
   

  Hanneke Nijsten is klinisch neuropsycholoog bij Archipel expertisecentrum locatie Landrijt Programmaleider Huntington, Praktijkopleider gz-opleiding, Voorzitter Onderzoek & wetenschapscommissie, promovendus RadboudUMC op onderzoek naar (behandeling van) apathie bij mensen met dementie in het verpleeghuis.

  Joel Kruisselbrink is bewegingsagoog bij de Leliezorggroep en werkt als trainer, coach en agogisch hulpverlener binnen de ouderenzorg en verpleeghuiszorg oa gericht op bewegingsgerichte zorg. Hij probeert af te wijken van de gebaande paden en zoekt naar verrassende en originele oefeningen met simpele materialen die iedereen wel in huis heeft.

 • Datum

  Omvang

  1 vrijdag van 9.30 - 17.00 uur

  Datum

  vrijdag 14 april 2023

  Locatie

  RINO Groep, Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG

 • Sprekers
  dr. Inti A. Brazil

  Spreker: dr. Inti A. Brazil

  Inti Brazil is universitair hoofddocent op de sectie Neuro- en revalidatiepsychologie aan de Radboud Universiteit en hoofdonderzoeker op het Donders Insitute for Brain, Cognition and Behaviour. Zijn onderzoek richt zich o.a. op de neuropsychologische en -biologische mechanismen die maladaptief gedrag aansturen in forensisch psychiatrische populaties. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met de vertaling van neurowetenschappelijke inzichten naar methodes om de diagnose en behandeling van groepen met antisociale kenmerken te verbeteren.Lees meer
  PhD. Boudewijn Bus

  Spreker: PhD. Boudewijn Bus

  Dr. Boudewijn Bus,  is (neuro)psychiater werkzaam bij het hoogspecialistisch centrum voor hersenletsel en neuropsychiatrie Huize Padua binnen GGZ Oost-Brabant. Naast zijn klinische werk is hij tevens A-opleider en coördinator van de onderzoekslijn hersenletsel. Zijn onderzoek richt zich met name op de gevolgen van hersenletsel op de sociale cognitie en cognitieve communicatiestoornissen na hersenletsel.Lees meer
  Joël Kruisselbrink

  Spreker: Joël Kruisselbrink

  Joël Kruisselbrink is bewegingsagoog bij de Leliezorggroep en werkt als trainer, coach en agogisch hulpverlener binnen de ouderenzorg en verpleeghuiszorg oa gericht op bewegingsgerichte zorg.Lees meer
  Hanneke Nijsten

  Spreker: Hanneke Nijsten

  Drs. Hanneke Nijsten is promovenda Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc. Radboud Institute for Health Sciences, Radboudumc Alzheimer Centrum Nijmegen, klinisch neuropsycholoog Archipel Eindhoven Regionaal Expertise Centrum Huntingon, programmaleider Huntington, voorzitter Onderzoek en Wetenschapscomissie, praktijkopleider gz-opleiding. Hanneke is ruim 30 jaar werkzaam in zorg voor ouderen en chronisch zieken.
  Lees meer
  prof. dr. Rudolf Ponds

  Spreker: prof. dr. Rudolf Ponds

  Prof. dr. Rudolf W.H.M. Ponds (1960) is geregistreerd klinisch neuropsycholoog en hoogleraar/hoofd van de afdeling Medische Psychologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Daarnaast is hij werkzaam op de afdeling Hersenletsel van het revalidatiecentrum Adelante. In 1998 promoveerde hij op geheugenklachten bij ouderen. Hij is een ervaren docent, onderzoeker en clinicus op het gebied van diagnostiek en behandeling van vroege dementie en niet-aangeboren hersenletsel, in het bijzonder emotionele – en gedragsmatige gevolgen en de consequenties voor het systeem.Lees meer
  Drs. Peter Smits

  Spreker: Drs. Peter Smits

  Drs. Peter Smits, klinisch psycholoog, is verbonden aan het zorgprogramma Brein in Beweging van revalidatiecentrum de Sint Maartenskliniek. Binnen dit poliklinische zorgprogramma worden mensen met hersenletsel gerevalideerd. Hij onderzoekt momenteel de behandeleffecten van dit zorgprogramma en ook de invloed en benadering van verstoorde symptoomvaliditeit binnen de neuropsychologische revalidatie. Eerder was hij redacteur van de handboeken Neuropsychotherapie en Revalidatiepsychologie.
  Lees meer
 • Reviews