PhD. Boudewijn Bus

PhD. Boudewijn Bus
Dr. Boudewijn Bus,  is (neuro)psychiater werkzaam bij het hoogspecialistisch centrum voor hersenletsel en neuropsychiatrie Huize Padua binnen GGZ Oost-Brabant. Naast zijn klinische werk is hij tevens A-opleider en coördinator van de onderzoekslijn hersenletsel. Zijn onderzoek richt zich met name op de gevolgen van hersenletsel op de sociale cognitie en cognitieve communicatiestoornissen na hersenletsel.