IMH module 4: Kortdurende interventies  (IM2304)

Onderdeel van de opleidingen IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) en IMH-specialist

Inschrijven is niet meer mogelijk

Naar volgende datum
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen? In deze cursus ontdek je hoe je door de ogen van het kind kunt kijken naar de ouder-kindrelatie en hoe je daar je behandeling van die relatie op aanpast. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) en IMH-specialist.
 
 • Inhoud

  In deze cursus vormt de IMH-visie en het concept ’port-of-entry’ van Stern het uitgangspunt. We staan stil bij de kracht van kortdurende consultatie. Aan bod komen aspecten uit meerdere kortdurende interventies, zoals het vijf-gesprekkenmodel, dat gebaseerd is op het Under Five Counseling model van de Tavistock Clinic in Londen en dat in Nederland verder is aangepast. Bijzondere aandacht wordt besteed aan mentaliseren bevorderende gesprekstechnieken, de therapeutische attitude en het belang van observatie. Hierbij gaan we uit van de Infant Mental Health visie, die ontwikkelings- en relatiegericht is en een multi-generationele en interculturele focus heeft.

  De toepassing van het focusgericht werken en kortdurend interveniëren is voor professionals met en zonder (ggz)behandelverantwoordelijkheid* (zie doelgroepen) van groot belang. We zullen tijdens de lessen steeds het onderscheid maken tussen de focus van de consulent en de specialist, door middel van verschillende werkvormen. Daarbij word je uitgedaagd om de focus te bepalen die het best bij jouw hoofdprofessie hoort. Ook maken we het onderscheid tussen focusgericht werken als consultatief model en focusgericht werken als behandelmodel. 
   
  De cursus is onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor: 

  • DAIMH-registratie (IMH-consulent-lid (nieuw), IMH-specialist-lid)
  • het diploma IMH-consulent (IMH-consulent DAIMH)
  • het diploma IMH-specialist
  Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

  Je volgt eerst module 1; daarna is het om in je eigen tempo de route IMH-consulent of de route IMH-specialist te volgen. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

  Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.
   

  Wat kun je verwachten?

  • Observatie als methode en lens bij de begeleiding van kinderen, in de ouder-kindrelatie en bij (aankomend) ouderschap
  • Port-of-entry / ingang tot het systeem
  • Bepalen van de focus
  • Focusgerichte gesprekstechnieken, gebaseerd op diverse IMH-interventies en -technieken. De gesprekstechnieken zijn allemaal geselecteerd op het bevorderen van het mentaliserend vermogen
  • Gesprekken-model voor de consulent: kijken door de lens van het kind, de ouder en de professional en over die verschillende lenzen in gesprek komen
  • Gesprekken-model voor de specialist: kijken door de lens van het kind, de ouder en de professional, en daar de behandeling van de ouder-kindrelatie op aanpassen

  Werkwijze

  • Theoretische inleiding door de docent
  • Interactieve bespreking van de literatuur
  • Aan de hand van eigen casuïstiek oefen je met de focusgerichte gesprekstechnieken
  Gedurende een deel van de cursus oefenen de consulenten en specialisten in subgroepen, passend bij hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
  Per casus komen eventuele interculturele aspecten, alsook de integratie en afstemming met andere aspecten van de behandeling aan de orde (denk bijvoorbeeld aan contextuele factoren).
   

  Wat leer je?

  Na het volgen van deze module:

  • heb je inzicht in de verschillende ingangen tot de ouder-kindrelatie dan wel tot de aanstaande ouder(s) middels de port-of-entry
  • heb je inzicht in en handvatten voor het bepalen van de focus en kun je op passende wijze focusgericht werken en/of een kortdurende focusgerichte interventie inzetten
  • heb je geoefend in het gebruiken en toepassen van verschillende gespreks- en interventiemethoden
  • heb je als aankomend IMH-consulent/specialist geleerd hoe je focusgericht kunt werken, door met de verschillende lenzen naar het gezin te kijken en een bijpassende gesprekstechniek toe te passen

  Doelstellingen:


  Als deelnemer in opleiding tot IMH-consulent:
  • heb je inzicht en vaardigheid in focusgerichte gesprekstechnieken
  • kun je het focusgerichte werken integreren in jouw werksetting
  Als deelnemer in opleiding tot IMH-specialist:
  • heb je inzicht en vaardigheid in focusgerichte gesprekstechnieken
  • kun je focusgericht werken passend bij jouw discipline
  • ben je als IMH-specialist in staat om met een team een focus te formuleren en focusgerichte interventies te integreren in jouw behandelsetting

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.
  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  4 maandagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  8 en 22 mei, 19 juni en 3 juli 2023

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Toegepast psycholoog
  • Geestelijk verzorger
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent (IMH-consulent DAIMH) bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

  De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
  Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

 • Docenten
  drs. Lisa Numann

  drs. Lisa Numann

  Lisa Numann is psychotherapeut en IMH-Specialist. Ze is werkzaam bij de afdeling 0-6 jarigen bij Youz. Lisa is coördinerend behandelaar bij een multidisciplinair behandelteam vanuit de Infant Mental Health visie. Lisa is naast haar klinisch werk actief als (hoofd-)docente binnen meerdere modules van de opleiding tot IMH-consulent en IMH-Specialist bij RINO Groep Utrecht. Lisa is ook actief binnen de beroepsvereniging van de DAIMH. Lisa vind het belangrijk dat IMH specialisten zich vanuit verschillende methodieken en invalshoeken blijven verdiepen in therapievormen die in combinatie met de IMH visie gebruikt kunnen worden in ouder-kind behandelingen.Lees meer
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
 • Literatuur
  Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum. ISBN: 9789023248491
 • Reviews
  Reviews