E-learning zelfverwondend gedrag, begrijpen en interveniëren  (E2406)

Gratis

Inschrijven

Mogelijk t/m 30 december 2024,
tenzij eerder vol

Je ontvangt direct je inlog­gegevens en kunt meteen aan de slag.

Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Deze e-learning module gaat over de aanpak bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Hoe ernstig het zelfverwondend gedrag ook is, er zijn altijd mogelijkheden om de ogenschijnlijk uitzichtloze situatie te doorbreken en de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. De e-learning is ontwikkeld door CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise).
 
 • Inhoud

  In deze e-learning geven we nieuwe inzichten aan zorgprofessionals die werken voor cliënten met zelfverwonding. De focus van deze module ligt op het komen tot een verklaring van zelfverwondend gedrag én op het vinden en uitvoeren van interventies om het gedrag te verminderen en voorkomen.

  Verder verdiepen?
  Ben je gedragskundige, Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of manager in de gehandicaptenzorg en wil je je verder verdiepen hierin? Bekijk dan ook de 5-daagse Leergang Zelfverwondend gedrag, die we in samenwerking met CCE aanbieden.

  Wat leer je?

  Na afloop van deze e-learning:

  • ken je de visie van CCE op probleemgedrag en weet je hoe je breed, meervoudig en specifiek kunt kijken naar ernstige en aanhoudende zelfverwonding bij mensen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking;
  • begrijp je het belang van interdisciplinair werken bij een cliënt met zelfverwondend gedrag en weet je wat hierin jouw rol is;
  • ken je het methodische proces en de stappen die daarin nodig zijn om tot een goede aanpak te komen bij zelfverwondend gedrag;
  • weet je wat een idiografische theorie is en waarom het maken hiervan belangrijk is bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag;
  • weet je welke verschillende theorieën en factoren het zelfverwondend gedrag kunnen verklaren;
  • weet je op welke manier je vanuit de idiografische theorie tot interventies kunt komen;
  • ken je mogelijke interventies;
  • weet je hoe op basis van de idiografische theorie een interventieplan van aanpak op te stellen;
  • onderken je het belang van goede evaluatie en weet je dat vorm te geven.

  Werkwijze

  De e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

  Introductie
  In de introductie gaan we in op de definitie van zelfverwondend gedrag zoals CCE deze hanteert. Ook staan we hier stil bij hoe wij naar probleemgedrag in het algemeen – en dus ook naar zelfverwonding – kijken. En daarnaast bespreken we hoe we handelen, met aandacht voor de interdisciplinaire samenwerking tussen betrokkenen en het intensieve, methodische proces om de zelfverwonding aan te pakken. 

  Verklaringen
  In deze sectie gaan we in op de waardoor-vraag. De vraag ‘Waardoor verwondt deze persoon zichzelf?’ is het startpunt van de zoektocht naar interventies. Hier gaan we in op oorzakelijke, in stand houdende en tegenwerkende (protectieve) factoren (en de wisselwerking daartussen) als het gaat om zelfverwonding. Zowel factoren in de persoon als in de context komen hier aan bod. 

  Interventies
  Simpel geredeneerd: als je weet waardoor iemand zichzelf verwondt, kun je interventies bedenken om die zelfverwonding tegen te gaan. In deze sectie leggen we de verbinding van begrijpen en verklaren naar interveniëren en bespreken we wat je – uitgaande van de verklaring(en) – aan de zelfverwonding kunt doen.

  Evaluatie
  Bij een methodische aanpak van zelfverwonding, hoort een zorgvuldige uitvoering en een voortdurend volgen van de bereikte resultaten. In deze sectie bieden we je hiervoor handvatten.

  Casus John
  In deze sectie bespreken we de casus van John, waarin de verschillende onderwerpen van deze module terugkomen en concreet op de casus worden toegepast.

  Afsluiting
  In deze sectie blikken we terug op wat er in de module aan bod kwam.

  De e-learning is gemaakt door CCE in samenwerking met Blend Leren. De e-learning is gedeeltelijk gebaseerd op het boek ‘Zelfverwonding’ van B. Henderikse (2017). De inhoud is gemaakt en geredigeerd door:
  -    Carmen van Bussel, orthopedagoog/Gz-psycholoog en CCE-consulent
  -    Martin de Vor, orthopedagoog/Gz-psycholoog en CCE-consulent
  -    Peter Koedoot, psycholoog en Projectleider Expertisemanagement bij CCE 
  -    Drs. Jaap van den Heuvel, orthopedagoog/Gz-psycholoog en CCE-coördinator
  -    Drs. Peter van Lier, psycholoog en CCE-coördinator
  -    Drs. Miranda van den Berg, psycholoog en CCE-coördinator
   

 • Datum
  Je volgt de e-learning in jouw eigen tempo, waar en wanneer het jou uitkomt. De module neemt in totaal 6 tot 8 uur tijd in beslag. Tussendoor stoppen is mogelijk.
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychiater
  • Arts
  Ervaring met mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag is zéér gewenst, vanwege opdrachten tot reflectie op eigen casuïstiek. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om (in enige mate) interdisciplinair te werken dan wel andere disciplines te kunnen consulteren. Een interdisciplinaire aanpak staat namelijk centraal in de module.

 • Literatuur
  Niet verplicht, maar wel wenselijk: Henderikse, B. (2017), Zelfverwonding. CCE, Utrecht. Een digitale versie (PDF) is via de e-learning te downloaden
 • Reviews