Herkennen van en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking  (IC257)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen met de juiste ondersteuning van een buurt- of wijkteam beter functioneren. In deze cursus leer je een LVB herkennen en doe je vaardigheden op voor een effectieve communicatie en bejegening. Je ontdekt hoe je mensen met een LVB kunt ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor hun hulpvraag. Je krijgt zicht op waar je specialistische zorg kunt vinden en hoe je je cliënten motiveert om daar gebruik van te maken.
 
 • Inhoud

  Het herkennen van een licht verstandelijke beperking is niet altijd even makkelijk. Pas als je iemand leert kennen valt het op dat iemand moeite heeft om zich aan te passen aan de eisen van de omgeving. Vaak doen mensen met een LVB veel moeite om hun beperking(en) te camoufleren.

  Veel mensen met een LVB functioneren, vaak met een beetje hulp, goed. Een deel heeft echter moeite om zich in onze ingewikkelde maatschappij staande te houden. Mensen met een LVB ervaren vaker problemen op het gebied van financiën, relaties, opvoeding, gezondheid en hun oplossingsvaardigheden zijn beperkt. Door een combinatie van problemen is het voor hen moeilijk om de regie over hun leven te voeren. Langdurige stress en overvraging kunnen dan leiden tot ontregeling, spanningen en sociaal afglijden.

  De drie decentralisaties hebben ertoe geleid dat ook burgers met een LVB zich melden bij het loket van de gemeente/wijkteams voor jeugdhulp, WMO of werk/uitkering. Vanuit de gemeente/wijkteams is er een uitgelezen kans deze situatie te verbeteren, onder meer door een geïntegreerd aanbod te doen op terreinen als huisvesting/wonen, zorg, werk/dagbesteding en hulp bij financiën. Het is belangrijk om een licht verstandelijke beperking bij mensen goed te herkennen om vervolgens op een voor hen begrijpelijke wijze met hen in gesprek te kunnen gaan. De juiste wijze van communicatie, houding en bejegening zijn hiervoor belangrijk. Soms is meer gespecialiseerde zorg nodig. Het is goed te weten waar deze specialistische zorg kan worden gehaald en op welke wijze je mensen met een LVB kunt motiveren om hier gebruik van te maken.

  Wat leer je?

  • Je wordt vaardig in het herkennen van LVB. Je maakt kennis met de SCIL-LVB en leert dit screeningsinstrument te gebruiken.
  • Je leert vaardigheden waardoor je je communicatie, houding en bejegening kunt afstemmen op de verstandelijke beperking.
  • Je krijgt kennis van de wijze waarop LVB-problematiek doorwerkt op verschillende levensterreinen en welke bijkomende problematieken het meest worden gezien.
  • Je leert een inschatting te maken of er bij iemand met een LVB sprake is van ‘niet weten’, ‘niet kunnen’ of ‘niet willen’.
  • Je neemt kennis van een aantal manieren waarop je mensen met een LVB kunt ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen op hun hulpvraag en oefent hiermee.
  • Je maakt kennis met de sociale kaart van de welzijns- en zorginstellingen die hulp bieden aan mensen met een LVB.

  Werkwijze

  De cursus gaat in op het tijdig leren herkennen van een licht verstandelijke beperking en geeft  aanvullende kennis over mensen met een LVB. Je leert waarom mensen met een LVB meer problemen ervaren op verschillende terreinen. In deze cursus krijg je hulpmiddelen aangereikt om je eigen vaardigheden te vergroten t.a.v. communicatie, houding en bejegening. Door goed af te stemmen op de LVB is de kans groter dat het gesprek, zorgtraject of hulpverlening kans van slagen heeft. Ook het wel of niet inschakelen van expertise uit de tweede lijn komt aan de orde.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datums

  Omvang

  Deze 2-daagse cursus wordt incompany uitgevoerd

  Datums

  in overleg

  Locatie

  in overleg
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  Deze cursus is bij uitstek geschikt voor medewerkers uit wijkteams.

 • Docenten
  José Huls

  José Huls

  José Huls is programmamanager bij Ipse de Bruggen en cognitief gedragstherapeut in een FACT-team voor mensen met een LVB. Jose heeft drie jaar ervaring als teamcoach in een Jeugd en Gezinsteam.

  Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews