Omgaan met cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis  (IC005)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis is het vaak moeilijk stabiele relaties te onderhouden - ook met hulpverleners. Deze cursus geeft je meer kennis en inzicht in de gedragspatronen van mensen met borderline én in je eigen reacties. Je oefent met praktische communicatiemodellen waarmee je je contact met je cliënten kunt verbeteren.
 
 • Inhoud

  Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak moeite met het aangaan van stabiele relaties, waaronder hulpverleningsrelaties. Ook komt het voor dat ze geen duidelijk beeld hebben van de eigen identiteit, of juist een sterk negatief beeld. Daarnaast doen zij regelmatig zó hun best om niet verlaten te worden, dat het uiteindelijk in verlating resulteert. Sterke impulsiviteit, zelfbeschadigend gedrag en sterk wisselende stemmingen zorgen voor moeilijkheden in de interactie met anderen. Niet zelden behoren hulpverleners en begeleiders tot deze ‘anderen’.

  Wat leer je?

  Deze cursus biedt meer kennis en inzicht in gedragspatronen van mensen met borderlineproblematiek. Ook geeft deze cursus meer inzicht in de eigen reactiepatronen van de deelnemende cursisten bij deze problematiek. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om vaardigheden te ontwikkelen en te oefenen aan de hand van praktische communicatiemodellen.

  Werkwijze

  Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen:

  • diagnostiek in de context van de DSM, diagnostische criteria, en de checklist van Shedler en Westen
  • comorbiditeit: veel voorkomende combinaties met andere psychiatrische problemen
  • begeleidingsstrategieën gericht op de-escalatie, het opheffen van handelingsverlegenheid en het verbeteren van de samenwerking met de cliënt
  • het oefenen met concrete communicatiemodellen om vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot het omgaan met borderlineproblematiek; in deze oefeningen is ook aandacht voor de effecten van het gedrag op de deelnemers met als doel: inzicht in eigen reactiepatronen en handelingsalternatieven

 • Datum

  Omvang

  Deze cursus wordt incompany uitgevoerd.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat, bij een minimale aanwezigheid van 90% en wanneer de cursus met goed gevolg is afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  Didi de Joode

  Didi de Joode

  Didi de Joode heeft jarenlange ervaring in de hulpverlener, onder andere als maatschappelijk werker. De laatste jaren richt zij zich volledig op het geven van cursussen, trainingen en coaching. Zij is gecertificeerd mindfulness-traniner en daarnaast gespecialiseerd in onderwerpen als psychiatrie, verslavingszorg, werkbegeleiding, coaching, interculturele communicatie en seksespecifiek werken.Lees meer
 • Reviews