Docentenopleiding Steunend Relationeel Handelen  (IC066)

Offerte aanvragen
Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Een docent Steunend Relationeel Handelen (SRH) beheerst deze methodiek op expertniveau en combineert dat met didactische vaardigheden. Beide leer je in deze intensieve, praktische opleiding. Onder begeleiding van een ervaren docent doe je ervaring op met alles wat komt kijken bij het zelfstandig uitvoeren van de basisopleiding SRH. Zo werk je toe naar je registratie als docent SRH.
 
 • Inhoud

  De docent SRH wordt opgeleid om de basisopleidingen SRH te verzorgen. De deelnemers aan deze basisopleidingen ontvangen het landelijk certificaat ‘rehabilitatiewerker’. Dit betekent dat de docent het SRH op expert niveau moet beheersen, vandaar dat het traject begint met het volgen van de opleiding tot Coach SRH. De docentenopleiding SRH bestaat uit vier delen: één oriëntatie, twee meedoen, drie zelf doen en vier verbinden.

  Werkwijze

  De registratie ‘opleider rehabilitatie’ met als specifieke kwalificatie ‘docent Steunend Relationeel Handelen’ wordt verleend nadat de volgende route gevolgd is: 

  • Na afronden van de opleiding Coach SRH en enige tijd ervaring met werken als coach kun je je aanmelden voor de docentenopleiding om docent SRH te worden.
  • Je krijgt een intakegesprek met de hoofdopleider. Na goedkeuring van de aanmelding krijg je een coördinerend docent toegewezen. Je maakt samen met de coördinerend docent, die je opleider is, een planning van het opleidingstraject. Het afstemmen met organisaties waar je als DIO aan de slag gaat is daar een onderdeel van. De coördinerende docent is ook je aanspreekpunt gedurende de opleiding.
  • In de oriëntatiefase maak je  een verdieping in het SRH door de bril van een SRH docent. Deze fase duurt ongeveer negen maanden.
  • Tijdens de meedoen fase ga je aan de slag als SRH docent. Bij een basisopleiding SRH verzorg je elke dag een onderdeel onder supervisie van een ervaren docent, je krijgt observatieopdrachten en verbindt deze aan theorie. (vier maanden)
  • Daarna volgt de zelf doen fase, hierin ga je zelfstandig onder supervisie van een ervaren docent de basisopleiding SRH uitvoeren. (vier maanden)
  • De laatste fase van de opleiding is het verbinden van hetgeen je geleerd hebt in jouw praktijk en je maakt dit ook zichtbaar voor collega SRH docenten.
   
  De opleiding is blended. Je maakt gebruik van de e-learning omgeving van RINO Portal om opdrachten te uploaden in het digitale portfolio. Je krijgt op deze opdrachten ook digitaal feedback. Daarnaast is er een praktijkdeel, waarbij je face to face met een ervaren docent werkt en feedback krijgt. De opleiding betreft een individueel traject.
   

 • Datums
  De opleiding betreft een individueel traject.
 • Accreditatie

  Certificaat

  Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer zij de opleiding met goed gevolg hebben afgerond.

 • Doelgroep

  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Gedurende twee jaar of langer moet deze in de praktijk van de (geestelijke) gezondheidszorg werkzaam zijn (geweest), met name in de langdurige & complexe zorg, hetzij als cliëntdeskundige gedurende langere tijd ervaring te hebben opgedaan in de GGz, hetzij op andere wijze aantoonbare ervaring en deskundigheid als docent in de geestelijke gezondheidszorg dan wel de maatschappelijke opvang te bezitten.
  • In het bezit zijn van het certificaat van de Basisopleiding Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en van de Opleiding tot Coach Steunend Relationeel Handelen .

 • Docenten
 • Reviews