Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

In de tweejarige GZ-opleiding wordt aandacht besteed aan psychologische diagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingsmethoden. De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs, dat onder begeleiding plaatsvindt in één van de aangesloten praktijkinstellingen.

 

Voor wie

De academische postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is voor psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die breed inzetbaar willen zijn in de gezondheidszorg. De Gz-psycholoog kan terecht in de psychiatrie, maar bijvoorbeeld ook in de somatische zorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de forensische sector, de verpleeghuissector of in revalidatiecentra.
 

Beroepsperspectief

Er zijn in Nederland 17.500 Gz-psychologen,  hiervan is 60% vrouw en de helft jonger dan 40 jaar.  De grootste groep daarvan is werkzaam binnen ggz-instellingen, vervolgens binnen de vrijgevestigde praktijk, de gehandicaptenzorg, de ziekenhuizen, forensisch, jeugdzorg en revalidatie. Daarnaast is er ook een aantal  Gz-psychologen dat doorstroomt naar de andere BIG-opleidingen: tot psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog.  
 

Wat doet een Gz-psycholoog?

Na het afronden van de opleiding ben je een gezondheidszorgpsycholoog met vaardigheden die je in staat stellen om in alle sectoren van de gezondheidszorg te werken. Je treedt zelfstandig op als diagnosticus en behandelaar van psychische problematiek, disfuncties en stoornissen bij psychische en lichamelijke ziekten, lichamelijke en psychische handicaps en bij persoonlijke of relationele problematiek.
 

Waar werkt de Gz-psycholoog?

Je  werkt bij een instelling in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de psychiatrie, in verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor kinder- en jeugdhulpverlening en forensische instellingen. Ook werken veel gezondheidszorgpsychologen in een zelfstandige praktijk. 
 

Welke registratie levert dit op?

In het BIG-register is het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog opgenomen. Na het behalen van je diploma kun je je inschrijven in het BIG-register. Dit betekent dat je de wettelijk beschermde beroepstitel van gezondheidspsycholoog mag voeren. 
 

Waar moet je aan voldoen?

Wil je toegelaten worden tot de GZ-opleiding dan is het nodig dat je een opleidingsplek hebt binnen een erkende praktijkinstelling. Wanneer een instelling niet aan de gestelde eisen voldoet, kan zij met andere erkende (praktijk)-instellingen samenwerkingsovereenkomsten sluiten, zodat gezamenlijk wel aan de eisen kan worden voldaan. Wil je meer informatie over de toelatingsvoorwaarden? Ga dan naar de centrale aanmelding voor de GZ-opleiding bij de Vereniging LOGO
 

Toelatingsvoorwaarden verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten

Ben je psychotherapeut en wil je de verkorte opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog volgen? Dan dien je een getuigschrift van een doctoraal- of masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidkunde en een bewijs van inschrijving in het BIG-register Psychotherapeut te overleggen.
 

Tentamen

Heb je de vooropleidingsvakken ‘Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening’ en ‘Juridische aspecten van de hulpverlening’ nog niet gevolgd, dan kun je deze twee keer per jaar inhalen. Het betreft een open boek tentamen. Literatuur: J.M.D. Boot, Organisatie van de Gezondheidszorg, laatste druk. De tentamenkosten bedragen € 185. Je kunt je hier aanmelden.
 

Hoe ziet de opleiding tot Gz-psycholoog eruit?

Deelnemers aan de opleiding kiezen uit de differentiaties volwassenen & ouderen, kinderen & jeugd of aandachtsgebied ouderenzorg. De praktijkopleidingsplaatsen zijn toegespitst op die doelgroepen. Tevens is er een verkorte opleiding voor psychotherapeuten.

Onze missie is het opleiden van GZ-psychologen om kwalitatief hoogwaardige zorg te geven aan mensen met psychische problemen die zich voor kunnen doen tijdens de hele levensloop. De opleiding wordt neergezet in samenwerking met onze hoofdopleiders, lees het missie en visiedocument.

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat de deelgebieden:

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod.

Cursorisch programma
Het cursorisch programma omvat 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorisch programma richt zich voor 65% op volwassenen en ouderen en voor 35% op kinderen en jeugdigen.
Het cursorische programma omvat tenminste:
 • 200 uren psychodiagnostiek
 • 40 uren indicatiestelling
 • 200 uren behandelingsmethoden
 • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.
 
Locatie
Afhankelijk van de groep vindt het cursorisch programma plaats in Utrecht of Rotterdam.
 
Praktijkprogramma
De praktijkopleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of tenminste 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Start
Jaarlijks starten verschillende opleidingsgroepen

Verantwoordelijken

Regio Utrecht
Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. M.J.E. van Zandvoort
Prof. dr. P.A. Boelen (waarnemend)
Mw. dr. B. Montagne (plaatsvervangend)
Hoofddocenten
Drs. J.A. Segaar
Mw. dr. K.C.M. Kindt PhD
Mw. drs. S.S. Thorsell
Opleidingsmanager
Mw. mr. P. van Hasselt

Regio Leiden
Hoofdopleider
Mw. prof. dr. S.M.D. Schoorl
Hoofddocenten
Mw. dr. A. Bexkens
Mw. dr. E. van Valen
Mw. dr. W. Merens
Jaargroepopleiders
Mw. drs. T. Naus
Mw. drs. H. van Oers
Mw. drs. V. Ploegaert
Mw. dr. E. van Valen
Mw. drs. M. Verhaar
Mw. drs. J. Versteeg
Mw. drs. T.G. Janssen-Goossens MSc
Mw. drs. W.F.M. van der Linden
Dhr. drs. P.J. Adrichem
Mw. drs. J. van Hees
Opleidingsmanager
Mw. M. Steerneman

Regio Rotterdam
Hoofdopleider
Mw. dr. M. Marissen
Hoofddocenten
Mw. drs. J. Broersen
Mw. dr. A. Bexkens
Drs. M.F. van Vreeswijk
Drs. C.H. Machielsen
Jaargroepopleiders
Mw. L.M. van Dijk MSc
Mw. drs. K.I. Doll (Karen)
Mw. drs. P.G.M. van den Dungen
Mw. drs. B.M.H Grisnich- van Dijke
Mw. drs. F. Kevenaar-Trommels MSc
Mw. drs. S.C.M. Muchall
Mw. drs. I.F. Pepplinkhuizen
Mw. drs. M.B.M. Raaijmakers
Mw. drs. R.M. Rosenbrand
Mw. drs. D.W. Scheffers MSc
Mw. drs. M. Slump-Bareman MSc
Drs. J.J.D. Vlaminck (Jasper)
Opleidingsmanager
Mw. P.C. van der Sluis

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat de deelgebieden:

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod.

Cursorisch programma
Het cursorisch programma omvat 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorisch programma richt zich voor 65% op kinderen & jeugd en voor 35% op volwassenen en ouderen.

Het cursorische programma omvat tenminste:
 • 200 uren psychodiagnostiek
 • 40 uren indicatiestelling
 • 200 uren behandelingsmethoden
 • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur.

Locatie
Afhankelijk van de groep vindt het cursorisch programma plaats in Utrecht, Rotterdam of Leiden.

Praktijkprogramma
De praktijkopleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of voor 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Start
Jaarlijks starten verschillende opleidingsgroepen.

Verantwoordelijken

Regio Utrecht
Hoofdopleider
Mw. prof. dr. A.L. van Baar
Hoofddocenten
Mw. drs. M. Bierman
Mw. drs. F.L. Mooij
Mw. drs. M.A. Agterberg-Boeting
Jaargroepopleiders
Mw. drs. M.A. Agterberg-Boeting
Mw. drs. E.A.C. Brood
Mw. drs. C.E.J.M. Croonen
Mw. drs. F.L. Mooij
Opleidingsmanager
Mw. L. Bracco Gartner MSc

Regio Leiden
Hoofdopleider
Mw. prof. dr. M.V. de Jonge
Mw. dr. A. Bexkens (waarnemend)
Hoofddocenten
Mw. dr. A. Bexkens
Mw. drs. M.B.M. Raaijmakers
Mw. drs. J.W.M. Hoogervorst
Opleidingsmanager
Mw. M. Beekelaar MSc

Regio Rotterdam
Hoofdopleider
Mw. dr. M. Wals
Hoofddocenten
Mw. drs. R.S. Simons
Mw. dr. E.J.M. van der Vegt
Mw dr. J.F. Wielemaker
Jaargroepopleiders
Mw. drs. J.M. de Bil
Mw. drs. S.C. Punt
Mw. drs. R.S. Simons
Mw. dr. E.J.M. van der Vegt
Mw. dr. J. Wielemaker
Drs. W.H. Leemreis
Opleidingsmanager
Mw. drs. S. Mouw

Bij de RINO Groep is de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog accent ouderen opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat een aantal deelgebieden:

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
Deze onderdelen komen zowel in het cursorische deel van de opleiding als de praktijk aan bod.

De opleiding bestaat uit cursorisch onderwijs en praktijkonderwijs, dat onder begeleiding plaatsvindt in één van de aangesloten praktijkinstellingen. Specifieke aandacht is er in het cursorisch onderwijs voor psychosociale problemen van ouderen. De praktijkopleidingsplaatsen zijn toegespitst op ouderen en de docenten hebben ervaring met deze doelgroep.

Cursorisch programma
In totaal omvat het cursorische programma minimaal 480 contacturen. Daarnaast bestuderen deelnemers opgegeven literatuur en bereiden zij opdrachten voor. Het cursorische programma omvat tenminste:
 • 200 uren psychodiagnostiek
 • 40 uren indicatiestelling
 • 200 uren behandelingsmethoden
 • 40 uren overige beroepsspecifieke vaardigheden

Interview

‘De GZ-opleiding accent ouderen leert je vanuit systemische context kijken naar indicatiestelling, diagnostiek en behandeling’

Linda Hermens werkt als Gz-psycholoog bij verzorgings- en verpleeghuis De Zellingen. Zij vertelt over de toegevoegde waarde van GZ-opleiding V&O accent ouderen voor haar huidige werk.
Lees meer >


Locatie
De cursussen vinden op één vaste dag in de week (twee dagdelen) plaats gedurende twee jaar. Elk dagdeel duurt drie uur. Het cursorisch onderwijs vindt plaats in het zalencentrum van de RINO Groep in Utrecht.

Praktijkprogramma
De praktijk van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en omvat 2790 uur. Deelnemers werken voornamelijk met ouderen. Om aan het vereiste aantal uren praktijkonderwijs te kunnen voldoen, krijgt de deelnemer bij de praktijkinstelling een aanstelling als psycholoog (psychotherapeut/pedagoog/geestelijk gezondheidkundige) in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor 32 uur per week gedurende 2 jaar (voltijd) of voor 16 uur per week gedurende 4 jaar (deeltijd).

Waarom is specialistische kennis van ouderen van belang?
Bij deze doelgroep is een breed blikveld op de gehele mens en diens omgeving nodig. Dit maakt dat traditionele systemen als de DSM minder toepasbaar zijn, evenals algemene protocollen. Maatwerk is vereist, en wel op een brede manier met inzet van uiteenlopende theoretische kaders. Dat is wat de ouderenzorg bijzonder maakt. Het is de combinatie van vakmanschap, betrokkenheid en intuïtie die werken met ouderen uitdagend maakt.
Ook speelt de vergrijzing in Nederland een rol, waarbij de komende decennia meer psychologen dan ooit in deze sector werkzaam zullen zijn. En natuurlijk is het zo dat voor de huidige psychologen in de ouderenzorg een niet gedifferentieerd theorieprogramma voor minder dan 50% meteen toepasbaar is. Maar er is nog een heel andere reden: ouderen zijn oud geworden volwassenen, en dat heeft uiteenlopende gevolgen. Reserves op mentaal, sociaal en fysiek vlak nemen af, met diverse gevolgen: de variabiliteit binnen de oude leeftijdsgroepen neemt toe, oorzaak-gevolg relaties worden minder duidelijk, kleine oorzaken kunnen tot grote gevolgen leiden op heel onverwachte vlakken.

Start
Er start jaarlijks een opleidingsgroep. Ben je benieuwd naar de ervaringen van andere deelnemers? Lees meer interviews over de GZ-opleiding accent ouderen.

Waarom de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten volgen?
De verkorte opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voor psychotherapeuten biedt professionals met een registratie tot psychotherapeut de mogelijkheid verdere kennis en vaardigheden in diagnostiek op te doen, en de registratie tot Gz-psycholoog te behalen. De registratie tot Gz-psycholoog biedt vervolgens toegang tot de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Inhoudelijk ligt het accent op kennis en expertise die centraal staan in het competentieprofiel van de gezondheidszorgpsycholoog. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:
 

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • overige taken
Deze verkorte opleiding bestaat uit een cursorisch deel en een praktijkdeel. De competenties die in het cursorische deel worden uitgelegd en besproken, worden in de praktijkopleiding geoefend.

Interview

‘Met de kennis die ik opdoe in de Verkorte GZ-opleiding voel ik me als psychotherapeut beter onderlegd’

Özlem Yildiz werkt als psychotherapeut bij Cirya GGZ. Zij vertelt waarom zij als psychotherapeut de opleiding tot Gz-psycholoog wilde volgen en wat daarvan de toegevoegde waarde is voor de praktijkopleidingsinstelling waar zij werkt. Lees meer >


Locatie
De cursussen vinden plaats in het zalencentrum van de RINO Groep in Utrecht of in Amsterdam.

Voor wie
Deze verkorte GZ-opleiding is voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten. Het praktijkdeel van de opleiding volg je binnen een praktijkinstelling die voldoet aan de geldende criteria en eisen

Opzet opleiding
De opleiding bestaat uit 210 uren cursorisch onderwijs, 1.395 praktijkuren en 45 uren supervisie. De duur van het cursorisch onderwijs is 18 maanden.

Start
Er wordt jaarlijks gestart bij voldoende deelname.

Attentie:
De verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten wordt in gezamenlijkheid aangeboden door RINO Amsterdam en de RINO Groep (Utrecht) en volgt de vrijstellingsregeling voor psychotherapeuten opgesteld door de (voormalige) kamer Gz (d.d. 4 april 2006).

Verantwoordelijken
Hoofdopleider
Mw. prof. dr. M.J.E. van Zandvoort
Hoofddocenten
Drs. J.A. Segaar
Opleidingsmanager
Mw. drs. M. Steerneman

Vanaf januari 2019 kun je als nieuwe deelnemer aan de GZ-opleiding in aanmerking komen voor verruimde vrijstelling als je de opleidingen tot cognitief gedragstherapeut (VGCt) of orthopedagoog-generalist (NVO) hebt gevolgd. Deze vrijstelling omvat maximaal 25% van het cursorisch onderwijs en maximaal 25% van het praktijkonderwijs.
 
Na de voordacht voor de GZ-opleiding door jouw praktijkinstelling wordt op basis van je ingediende certificaten van bovengenoemde opleidingen door de hoofdopleider beoordeeld of je voldoet aan de criteria van de verruimde vrijstelling voor de GZ-opleiding.
 
Duale opleiding
Net als bij de reguliere GZ-opleiding bestaan de opleidingsroutes met verruimde vrijstelling uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Het omvat de volgende deelgebieden: 

 • diagnostiek
 • indicatiestelling
 • behandeling
 • overige taken
De competenties die in het cursorische deel worden uitgelegd en besproken, worden in de praktijkopleiding geoefend.
 
Differentiaties
De verruimde vrijstelling geldt voor zowel de differentiatie volwassenen & ouderen (V&O) als de differentiatie kinderen & jeugd (K&J).
 
Locatie
Je kunt de GZ-opleiding met verruimde vrijstelling volgen in:
 • Rotterdam
 • Leiden
 • Utrecht
Start
Opleidingsgroepen starten jaarlijks het hele jaar door.
 
Verantwoordelijken
De GZ-opleidingen met verruimde vrijstelling vallen onder dezelfde hoofdopleiders en hoofdocenten als de reguliere GZ-opleidingen. Dit is dus afhankelijk van de locatie waar je de opleiding volgt en de differentiatie waarvoor je gekozen hebt. Meer informatie hierover vind je op deze pagina bij de betreffende differentiatie.

Kosten

De kosten voor de tweejarige opleiding bedragen € 18.400* exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). 

De kosten voor de opleidingsgroepen met verruimde vrijstelling bedragen € 16.050* exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000). 

De kosten voor de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten worden nog bepaald.

*de RINO Groep behoudt zich het recht voor om de opleidingsprijzen jaarlijks te indexeren

Sollicitatie en selectie deelnemers

De praktijkinstellingen hebben informatie over de beschikbare praktijkopleidingsplaatsen. Zodra er vacatures voor opleidingsplaatsen zijn, kun je hierop solliciteren. Je vindt ze onderaan deze pagina. Omdat opleidingsplaatsen beperkt extern worden aangeboden, kun je ook zelf erkende praktijkinstellingen benaderen door middel van een open sollicitatie.

Voordracht

Na de sollicitatieprocedures binnen de praktijkinstellingen, dragen de praktijkinstellingen de geselecteerde kandidaten voor aan de hoofdopleider. De hoofdopleider voert toelatingsgesprekken met de voorgedragen kandidaten.

Overeenkomst

Je bent aangenomen zodra de hoofdopleider instemt met jouw voordracht. Vervolgens ontvang je de opleidingsovereenkomst. Je sluit een leerarbeidsovereenkomst met de praktijkinstelling.

Opleidingsovereenkomst

Opleidingsregister

Alle deelnemers aan een BIG-opleiding zijn verplicht zich in te schrijven in het opleidingsregister beheerd door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Voor meer informatie en inschrijving: FGzPt.

Hoe gaat de sollicitatie in zijn werk?

 • Stap 1: Sollicitatie

  Je solliciteert naar een opleidingsplaats bij een praktijkinstelling.

  Bekijk de vacatures

 • Stap 2: Voordracht

  De praktijkinstelling draagt jou voor.

 • Stap 3: Toelatingsgesprek

  Vervolgens word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.

 • Stap 4: Bevestiging

  Je ontvangt bevestiging over toelating en in welke groep je bent ingedeeld.

 • Stap 5: Inschrijving FGZPT

  Vergeet niet jezelf in te schrijven in het opleidingsregister FGZPT.nl

 • Stap 6: WELKOM

  We heten je van harte welkom en wensen je heel veel succes bij je opleiding!

Op zoek naar vacatures voor BIG-opleidingsplaatsen?

Hoofdopleiders

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Alternatieven voor de opleiding tot Gz-psycholoog

Lukt het je niet om een opleidingsplaats te bemachtigen? Wij helpen je graag verder met je ontwikkeling en bieden verschillende (beroeps)opleidingen aan die een goed alternatief vormen voor de opleiding tot Gz-psycholoog.

Ook interessant voor jou