Geweldspatroon van dwingende controle in (ex-)partnerrelaties  (F2412)

Het verschil tussen wat er gebeurt op het toneel en in de coulissen

€ 340

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 25 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Dwingende controle, ook bekend als intieme terreur of coercive control, is voor professionals vaak moeilijk te herkennen. Het kan schuil gaan achter een amicaal, hulpvaardig of hulpeloos optreden. Vooral langdurig en structureel psychisch geweld leidt tot grote afhankelijkheid en machtsongelijkheid en is zeer schadelijk. Het is van groot belang dit goed te leren herkennen. Zonder interventies stopt het zelden, ook niet als de relatie eindigt. Bovendien kun je onbedoeld zelf beïnvloed worden.
 
 • Inhoud

  ‘Ik heb zo vaak gehoord, ouders los het op, het gaat om jullie kinderen. Maar wij komen er niet uit, we zijn niet voor niks onder toezicht gesteld.’

  Ervaringsdeskundige

  Deze scholing richt zich op het eerder leren herkennen en doorzien van dwingende controle als schadelijke geweldspatroon, met een accent op geweld in (ex)partnerrelaties. Er is ook een relatie met complexe scheiding en met ouderverstoting waarin het geweldspatroon kan voortduren of tijdens of na de scheiding doorgaat als ex-partnergeweld.

  Intieme terreur in een partner- of ouder kind relatie is lang niet altijd direct zichtbaar. Het geweldspatroon kan maar hoeft niet perse fysiek te zijn. Vooral langdurig en structureel psychisch geweld leidt tot grote afhankelijkheid en machtsongelijkheid en is zeer schadelijk voor het welzijn en de gezondheid. Dit geweld kan ook gepaard met financieel misbruik.

  Dit specifieke en ook internationaal erkend geweldspatroon van dwingende controle, coercive control genoemd, is in sommige landen in Europa als Engeland, Ierland en Schotland verboden bij de wet. Dwingende controle is een combinatie van controlerend en vrijheidsbeperkend gedrag en druk, intimidatie en dwang. 
  Dwingende controle is een instrumenteel gedragspatroon en heeft ernstige gevolgen die niet stoppen zonder begrenzende interventie. Slachtoffers voelen zich vaak gekleineerd en ondermijnd: zij voelen zich onbegrepen en niet beschermd als zij hulp zoeken. Het aantal ervaringsverhalen van betrokkenen die vermelden dat hulp niet hielp neemt toe, ook op internet en de sociale media. De ondermijnende werking werd al aangekaart in 2008 in de publicatie Uit het veld geslagen van Stichting Zijweg. Recentelijk bleek uit het landelijke onderzoek Een kwestie van lange adem (2020), dat partnergeweld en kindermishandeling ondanks professionele bemoeienis vaak na anderhalf jaar niet zijn gestopt. Dit is nog een extra reden voor professionals om zich beter te scholen en hun krachten te bundelen.

  Dit geweldspatroon blijft te vaak onontdekt. Het kan schuil gaan achter een amicaal, hulpvaardig of hulpeloos optreden. Kern is dat op het toneel iets anders wordt getoond dan in de coulissen. Aangezien het geweld verborgen en verhuld kan zijn, vraagt het om een scherpe waarneming, ook van non-verbaal gedrag. 
  Dwingende controle kan er heel verschillend uitzien maar volgt een zelfde soort basispatroon. Het werkt het beste door iemand te isoleren (soms adoreren aan het begin van een relatie), zodat je iemand beter kunt controleren en manipuleren. Bij deze negatieve beïnvloeding maak je gebruik van derden zoals mentor, huisarts, buren, sportcoach, nieuwe partner, kinderen, schoolarts, jeugdzorg.

  Recent is de Factsheet intieme terreur verschenen. Lees ook de blog van Sietske Dijkstra: Geweldspatroon van dwingende controle: het toneel en de coulissen

  Wat leer je?

  • Je bent in staat om eerder en beter te herkennen van de schadelijke relatiedynamiek van intieme terreur met dwingende controle en machtsongelijkheid.
  • Je leert begrip van de ontwrichtende werking op (familie)relaties, (ex)partners  en de relaties tussen ouders en kinderen.
  • Je doet inzicht op over besef dat professionals zelf ook onderdeel (kunnen) zijn van de beïnvloeding en dit kunnen relateren aan (tegen)overdracht en veilige begrenzing.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het concreet kunnen benoemen van relatiegeweldspatronen zodat een passende en begrenzende interventiestrategie kan worden uitgezet.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datum

  Omvang

  1 vrijdag van 9.30-16.30 uur

  Datum

  29 november 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat als je volledig aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut
  • POH-GGZ
  • Jeugdzorgwerker
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  dr. Sietske Dijkstra

  dr. Sietske Dijkstra

  Sietske Dijkstra is in 2000 gepromoveerd op de studie 'Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd'. Sietske werkt sinds 1998 in haar eigen bedrijf, www.sietske-dijkstra.nl en publiceert sinds 1987 over geweld in gezinnen. Ze was bijna 8 jaar lector 'Huiselijk geweld en hulpverlening in de keten' bij Avans Hogeschool en maakte deel uit van de commissie Samson. Haar expertise ligt in het entameren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek en het verzorgen van scholing en advies voor een breed scala van professionals.Lees meer
 • Literatuur
  De kracht van ervaring
  Over geweldspatronen, tacit knowing en thuis Elikser, 2024
  ISBN: 978 94 6365 617 7
  Prijs: € 29,50
 • Reviews