Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: CGT binnen het forensisch werkveld (50 uur)  (GV24C)

€ 2.275

Inschrijven

Mogelijk t/m 15 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Wil jij als behandelaar binnen de forensische psychiatrie de principes van het gedragstherapeutisch proces leren toepassen binnen jouw werkveld? In deze blended cursus leer je de specifieke vaardigheden die het werken met deze doelgroep vraagt. We gaan onder meer in op de diverse krachten waarmee je te maken hebt. Ook het vasthouden van het gedragstherapeutisch proces, grensoverschrijdend gedrag en de achterliggende psychiatrische problematiek en interventies komen aan bod.
 
 • Inhoud
  Schema opleiding cognitieve gedragtherapie

  De literatuur en oefeningen waren echt toegespitst op de forensische doelgroep. Dat heb ik enorm gewaardeerd aan deze cursus.

  Oud-deelnemer

  Binnen de forensische psychiatrie heb je als hulpverlener te maken met een doelgroep die veelal niet op vrijwillige basis behandeling zoekt. Daarnaast is een psychiatrische stoornis vaak niet de aanmeldreden, maar gedrag waar anderen last van hebben. Het werken met deze doelgroep vraagt dus om specifieke vaardigheden. Belangrijk is dat je degene die wordt aangemeld (voor het gemak noemen we deze ‘de cliënt’ hoewel dat feitelijk vaak (nog) niet de juiste benaming is) geïnvolveerd krijgt in de behandeling.

  Ook moet je oog hebben voor de belangen en contextuele krachtenvelden. Samenwerken met andere partijen rondom de cliënt, onder andere de verwijzer (veelal de reclassering) is van groot belang. Ook de belangen van de mensen om de cliënt heen, dien je mee te nemen. En uiteraard het allerbelangrijkste: dat je blijft behandelen en oog hebt voor de belangen en belevingswereld van de cliënt. Binnen de forensische psychiatrie is de diversiteit bij de cliënten groot, ook de culturele achtergrond (in de breedste zin van het woord) speelt een rol in de problematiek waarmee de cliënt te kampen heeft. Daarnaast is er vaak sprake van verslavingsproblematiek.

  Schrijf je je gelijktijdig (op dezelfde dag) in voor twee vervolgcursussen gedragstherapie, dan ontvang je 10% korting op beide cursussen.

  Wat leer je?

  In deze vervolgcursus leer je hoe je het gedragstherapeutisch proces kunt vasthouden bij deze doelgroep. Hoe kun je het grensoverschrijdende gedrag analyseren in gedragstherapeutische termen? Welke psychiatrische problematiek ligt daaraan ten grondslag, hoe vertaal je deze achterliggende problematiek in je doelen en welke interventies pas je toe?

  Werkwijze

  De programma-opbouw is als volgt:
  Dag 1: Contextuele aspecten
  Dag 2: Diagnostiek en behandeling van agressie (1)
  Dag 3: Diagnostiek en behandeling van agressie (2)
  Dag 4: Diagnostiek en behandeling van huiselijk geweld
  Dag 5: Autisme binnen de forensische psychiatrie
  Dag 6: Diagnostiek en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Een aantal opdrachten voer je uit in groepjes van drie. De opzet van deze cursus is blended, dat wil zeggen een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten. Je hebt zes cursusdagen, één online meeting voorafgaand aan de cursus en zes online meetings met je intervisie-trio. Tijdens de eerste online meeting oefen je vooral met motiverende gespreksvoering. De overige vijf online meetings vinden steeds ongeveer twee weken na een lesdag plaats.

  Voor een effectieve invulling van de bijeenkomsten is het noodzakelijk om de voorbereidingsopdrachten tijdig te maken. De opdrachten bevatten links naar de benodigde bronnen zoals artikelen en videofragmenten. Een indicatie van de benodigde voorbereidingstijd wordt vermeld.

  Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Binnen deze cursus krijg je formatieve feedback op:
  • de opname die tussen de bijeenkomsten door wordt gemaakt van een sessie waarbij je een techniek toepast die tijdens de les is besproken en/of geoefend. Deze opname wordt online binnen de trio’s besproken.
  • de presentatie tijdens de cursus van een casus, waarvan een casusconceptualisatie is gemaakt, een of meerdere FABA’s en een heldere intervisievraag.
  Summatieve feedback krijg je middels de eindtoets.
  Presentie: bij afwezigheid dien je een vervangende opdracht te maken.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums

  Datums

  Online intervisie-trio’s: 19 november 2024 (1,5 uur van 19.00 - 20.30 uur of op een zelf te bepalen tijdstip & 5 nader te bepalen data met je trio na bijeenkomst 1 tot en met 5)

  Di. 26 november 2024 van 20.00 - 21.00 uur, online
  Di. 10 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 14 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 11 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 11 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 8 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 13 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 50 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Psychiater
  • Arts
  • Psychologen, (ortho-)pedagogen en cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënt(en) met een licht verstandelijke beperking. ​​​​​​

  OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO-accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

  Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus cognitieve gedragstherapie succesvol afgerond.

 • Docenten
  drs. Erik Jongman

  drs. Erik Jongman

  Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt bij Spirit Jeugdhulp en De Waag – polikliniek Kindermishandeling van de Forensisch zorgspecialisten. Daarnaast is hij hoofddocent adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO Groep.Lees meer
  drs. Angeline Smeltink

  drs. Angeline Smeltink

  Angeline Smeltink is Gz-psycholoog/psychotherapeut, supervisor en opleider VGCt. Zij is op dit moment werkzaam bij het Autisme Kennis Centrum en heeft een privépraktijk voor psychotherapie, supervisie en leertherapie. Hiervoor werkte ze onder meer bij de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt / JusTact en de Waag. Ook is zij al jaren docent voor de basis- en vervolgcursussen cognitieve gedragstherapie.Lees meer
  dr. Annelies Spek

  dr. Annelies Spek

  Annelies Spek is klinisch psycholoog. Zij is werkzaam als hoofd van het autisme expertisecentrum in Eemnes. Daarnaast is zij directeur van de Autisme academy en als consulent verbonden aan het CCE en het Pieter Baan Centrum. Tevens was Annelies als voorzitter verbonden aan het ontwikkelen van de zorgstandaard Autismespectrumstoornissen en is ze redactielid van de Psycholoog en het wetenschappelijk tijdschrift autisme (WTA).Lees meer
  drs. Bettina Vargas Rivera

  drs. Bettina Vargas Rivera

 • Literatuur
  Aan te schaffen literatuur voor deze cursus:
  • Rijckmans M.J.N., Dam van A., Bosch van den L.M.C. (2020)  Praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek.  Houten: Bohn Stafleu van Loghum
  • Miller, W.R. & S. Rollnick (2014) Motiverende gespreksvoering. Ekklesia.
 • Reviews