Ontwikkeling en het perspectief van het jonge kind (tot 6 jaar)  (A2410)

Ontwikkelingsfasen, gedragspatronen en spel in ontwikkeling en in context (IMH)

€ 545

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Steeds meer wordt duidelijk dat de ontwikkeling van mensen niet statisch maar dynamisch verloopt en van kwaliteit kan verschillen. In deze cursus kijken we vanuit het gedachtegoed van de levenslooppsychologie en Infant Mental Health naar de ontwikkeling van kinderen tot 6 jaar. Wanneer ontwikkelt een kind zich gezond en wanneer is er reden tot zorg? Wat zijn ontwikkelingsmijlpalen? Hoe kun je een haperende ontwikkeling weer laten stromen? Welke interventies kunnen er ingezet worden vanuit spel?
 
 • Inhoud

  In deze cursus komen de 3 concepten van IMH, ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie bij elkaar en worden toegespitst op de eerste levensjaren van het jonge kind. Dat is de basis om nog beter de wereld vanuit het jonge kind te zien en te leren begrijpen. De invloed van mijlpalen, gezonde groei, ontwikkeling en spel leren zien is de basis die ieder mens in eigen context doormaakt. Wat heeft invloed op de ontwikkeling? Wat zijn de ontwikkelingsmijlpalen? Hoe zie je dat een ontwikkeling hapert en hoe kun je deze weer laten stromen? De mens is dynamisch en zo ook zijn/haar ontwikkeling.

  In de ontwikkelingspsychologie staan de ontwikkelingslijnen/-mijlpalen in de ontwikkeling van jonge kinderen en jeugdigen centraal. Fasetheorieën gaan ervan uit dat de ene fase logischerwijs voortbouwt op de kennis, inzichten en vaardigheden die in een vorige fase verworven zijn. Binnen de levenslooppsychologie wordt elke levensfase geplaatst en bestudeerd vanuit de plek die het heeft binnen de gehele levensloop van een individu. De bril die daarbij opgezet wordt, is er een van een mens die vanaf baby tot graf actief bezig is een eigen levensloop te creëren. In elke fase maakt hij/zij zich vaardigheden eigen om dat te realiseren, waarbij de opeenvolgende fases niet los staan van elkaar.

  Tijdens de cursus gaan we in op de algehele ontwikkeling van het jonge kind (tot 6 jaar) en op de bijpassende spelontwikkeling in het bijzonder. Wat is spel nu eigenlijk, hoe verloopt de spelontwikkeling van een jong kind en wat zie je nu eigenlijk wanneer je een spelobservatie bij een jong kind (en opvoeder) uitvoert? Welke interventies kun je, eventueel samen met opvoeders, inzetten om de spelontwikkeling van het jonge kind te bevorderen. Het idee is om kennis te maken met spel ten aanzien van de gezonde ontwikkeling van het jonge kind vanuit een praktische insteek waarbij ook veel geoefend wordt. Deze cursus is een praktische cursus met veel oefening en koppeling naar de praktijk.
   

  • Zwangerschap en geboorte
  • Aangeleerd versus aangeboren
  • Gezonde ontwikkeling van conceptie tot 6 jaar
  • Ontwikkeling: cognitief, sociaal-emotioneel, fysiek, spel
  • Specifieke ontwikkeling van regulatie, emoties, fantasie en agressie
  • Wat als de ontwikkeling achterblijft: impact op omgeving, ouders en ouder-kindrelatie
  • Hoe ontstaan zorgen over gedrag in de ontwikkeling, zoals slapen, huilen, woedebuien, zindelijkheid, regulatie of eten?
  • Wat is je Port of Entry en hoe bepaal je die?
  1e dag:
  Ontwikkeling van 0 - 4 jaar
  • Algehele ontwikkeling kind van 0 - 4 jaar
  • Wat is spel?
  • Passende spelontwikkeling 
  • Spelbegeleiding
  2e dag:
  Ontwikkeling 3 - 4 jaar
  • Algehele ontwikkeling kind van 4 - 6 jaar 
  • Rol van fantasie
  • Spelobservatie
  • Speltechnieken
  • Ouders coaching

   

  Wat leer je?

  • je doet kennis op over de gezonde ontwikkeling van het jonge kind (-9 maanden tot 6 jaar)
  • je leert kennis van ontwikkelingstheorie, ontwikkelingslijnen en IMH
  • je doet inzicht op over spel, spelontwikkeling en hoe je dat kunt begeleiden
  • je bent in staat om een visie te ontwikkelen op het verband tussen theoretische onderbouwing (IMH, spel, ontwikkelingspsychologie, levenslooppsychologie) en het dagelijks leven
  • je verkrijgt kennis van de ontwikkelingsopgaven in relatie tot de erbij horende opvoedtaken (gewoon toezicht/verzorging van ouders bij normale ontwikkeling van een kind)
  • je ontwikkelt kennis over de concepten als de Cirkel van veiligheid, Piramide van Greenspan, Port of Entry model, ontwikkelingsmijlpalen vanuit verschillende perspectieven, Ecologische model van Bronfenbrenner en spelontwikkeling

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Je doet een observatie vanuit een kind, en schrijft daar een reflectie over.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Di. 26 maart 2024 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 16 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Jeugdarts
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdverpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  Alle professionals die in en rondom de ggz-keten werken met jonge kinderen.

 • Docenten
  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  drs. Phineke Tielenius Kruythoff

  Phineke Tielenius Kruythoff is Infant Mental Health specialist, met een universitaire achtergrond in klinische ontwikkelings- en levenslooppsychologie (i/o) en verpleegkunde. Ze is hoofdopleider van de IMH-opleidingen met focus IMH-consulent, voorzitter van de opleidingscommissie en docent. Phineke is daarnaast inhoudelijk coördinator van stichting MeeLeefgezin. Tevens zit ze in de redactie van het vakblad Vroeg en is ze bestuurslid van de DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health).Lees meer
  drs. Femke Versseput

  drs. Femke Versseput

 • Literatuur

  Verplichte literatuur:

  • Powell, D. (2016) De cirkel van veiligheid-interventie. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds B.V. ISBN 9789057124334
  • Vliegen, N. Verhaest. (2020) Vroege ontwikkeling alle kansen geven. Kalmthout, België. Pelckmans Uitgevers. ISBN 9789463372169
 • Reviews