IMH module 5: Behandelen van de ouder-kindrelatie  (IM2505)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

€ 1.880

Inschrijven

Mogelijk t/m 4 februari 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe behandel je ouders en zeer jonge kinderen zodat er weer sprake kan zijn van gezond en veilig opgroeien? In deze module doe je ervaring op met interventies waarmee je de (aanstaande) ouder, het kind, en de ouder en het kind gezamenlijk behandelt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-specialist.
 
 • Inhoud

  Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige relatie tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. De essentie van de ouder-baby/peuter psychotherapie en de verschillende leeftijdsfases staan in deze module centraal. Deze specialistische module is gebaseerd op verschillende therapeutische modellen, die de ontwikkeling van de ouder-baby/peuter-relatie tot focus hebben. Uitgangspunten zijn het concept ‘port-of-entry’, ontwikkeld door Daniel Stern, en het concept mentaliseren, ontwikkeld door Peter Fonagy.

  De module gaat uit van het multi-theoretisch karakter van de IMH-behandelingen, het belang van de baby-observatie, gebruik van beelden en interculturele en intergenerationele aspecten van de behandeling. 

  De volgende behandelmodellen komen aan de orde:

  • Model van Selma Fraiberg en Alicia Lieberman
  • Model van de Tavistock Clinic in Londen
  • Model van het Anna Freud Centre in Londen
  • Circle of Security
  • Interaction Guidance van McDonough
  • Keeping the baby in mind van Arietta Slade
  • Klachtgerichte aanpak vanuit IMH-visie bij veelvoorkomende aanmeldklachten zoals slaapproblemen en eetproblemen
  • Integrale behandeling van regulatiestoornissen
  • Interculturele en intergenerationele aspecten van behandelen, multimodale interventies van Maldonado en de Pyramide van Greenspan
  Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:
  • DAIMH-registratie (IMH-specialist-lid)
  • het diploma IMH-specialist
  Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

  Je volgt eerst module 1. Daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) of de route IMH-specialist te volgen. Module 5 maakt verplicht onderdeel uit van de IMH-specialist route. Om met deze module te kunnen starten moet je al gestart zijn met module 3 (baby-observatie). Deze modules kunnen naast elkaar worden gevolgd. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

  Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over de theorieën van het proces van de ouder-kind behandelingen.
  • Je doet ervaring op met interventies op het gebied van ouder-baby/peuter psychotherapie, zodat je dit in je eigen behandelpraktijk succesvol kunt toepassen.

  Werkwijze

  Tijdens de supervisiebijeenkomsten besteden we uitgebreid aandacht aan casuïstiek van de deelnemers en overdrachtsfenomenen: wat te voelen, hoe te handelen en hoe te behandelen?

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Ja, praktijkopdracht / reflectie opdracht gebaseerd op casus.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Data onder voorbehoud:

  Lesdag 1      Dinsdag 11 maart 2025    09:30 – 16:30      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 2      Dinsdag 25 maart 2025    09:30 – 16:30      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 3      Dinsdag 1 april 2025        09:30 – 16:30      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 4      Dinsdag 15 april 2025      09:30 – 16:30      RINO Groep Utrecht
  Lesdag 5      Dinsdag 13 mei 2025       09:30 – 16:30      RINO Groep Utrecht

  Supervisiegroep 1  
  Maandag 19 mei 2025            13:30 – 16:30  RINO Groep Utrecht
  Maandag 2 juni 2025              13:30 – 16:30  Online
  Maandag 16 juni 2025            13:30 – 16:30   RINO Groep Utrecht
  Maandag 8 september 2025   13:30 – 16:30  Online
  Maandag 29 september 2025 13:30 – 16:30   RINO Groep Utrecht

  Supervisiegroep 2
  Dinsdag 20 mei 2025               09:30 – 12:30    RINO Groep Utrecht
  Dinsdag 3 juni 2025                 09:30 – 12:30    Online
  Dinsdag 17 juni 2025               09:30 – 12:30    RINO Groep Utrecht
  Dinsdag 2 september 2025      09:30 – 12:30    Online
  Dinsdag 16 september 2025    09:30 – 12:30    RINO Groep Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
  Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

 • Docenten
  drs. Margreet Hornstra Moedt

  drs. Margreet Hornstra Moedt

  Margreet Hornstra Moedt is al ruim 10 jaar IMH-specialist en als zodanig lid van de vereniging DAIMH. Ze werkt als Gz-psycholoog en psychotherapeut bij Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, onder andere bij de polikliniek 0-6. Sinds augustus 2019 is ze hoofdopleider van de IMH-opleidingen met de focus IMH-specialist. Verder is Margreet lid van de opleidingscommissie en de curriculumcommissie, en sinds 2018 docent bij de IMH-opleiding van de RINO Groep. Daarvoor heeft ze lesgegeven als IMH-docent bij verschillende Gz-opleidingen en bij de opleiding tot schoolpsycholoog.Lees meer
  drs. Lisa Numann

  drs. Lisa Numann

  Lisa Numann is psychotherapeut en IMH-Specialist. Ze is werkzaam bij de afdeling 0-6 jarigen bij Youz. Lisa is coördinerend behandelaar bij een multidisciplinair behandelteam vanuit de Infant Mental Health visie. Lisa is naast haar klinisch werk actief als (hoofd-)docente binnen meerdere modules van de opleiding tot IMH-consulent en IMH-Specialist bij RINO Groep Utrecht. Lisa is ook actief binnen de beroepsvereniging van de DAIMH. Lisa vind het belangrijk dat IMH specialisten zich vanuit verschillende methodieken en invalshoeken blijven verdiepen in therapievormen die in combinatie met de IMH visie gebruikt kunnen worden in ouder-kind behandelingen.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C, & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum.
  • Baradon, T., Broughton, C., James, J., Joyce, A.(2016). The Practice of Psychoanalytic Parent-Infant Psychotherapy: Claiming the Baby. London: Routledge. 2e editie
  • Sameroff, A., McDonough, S,. (2004). Treating parent infant relationship problems. New York: Guilford
 • Reviews