Gezinsgesprekken  (A2583)

€ 540

Inschrijven

Mogelijk t/m 20 februari 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als er problemen spelen in een gezin, is het vaak het meest effectief om meerdere gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken en hen met elkaar in gesprek te brengen. Deze cursus leert je hoe je gezinsgesprekken voert, een veilige sfeer creëert en ervoor zorgt dat de verschillende meningen en perspectieven aan bod komen. Je leert bruikbare werkvormen en praktische handvatten, die je in staat stellen de regie in handen te houden en richting te geven aan dit dynamische proces.
 
 • Inhoud

  De aanpak van problemen in gezinnen begint bij een goed gesprek tussen de gezinsleden. Maar:

  • Hoe voer je gezinsgesprekken?
  • Hoe creëer je een veilige sfeer, waarin open gepraat kan worden en ieder zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt?
  • Hoe zorg je ervoor dat de verschillende meningen en perspectieven van de verschillende gezinsleden aan bod komen?
  • Hoe voorkom je dat gezinsleden elkaar alleen maar aanvallen en beschuldigen?
  • Wat zijn mogelijkheden om veranderingen op gang te brengen?
  • Wat zijn bruikbare werkvormen om kinderen actief bij het gesprek te betrekken?
  • Je krijgt praktische handvatten aangereikt, die je in staat stellen de regie in handen te houden en richting te geven aan het dynamische proces tijdens een gezinsgesprek.
  In deze cursus oefen je met diverse werkvormen waarmee je kunt aansluiten bij de behoefte van het gezin. Zo krijg je meer zelfvertrouwen en slagvaardigheid in het voeren van gezinsgesprekken.

  Onderwerpen die aan bod komen:
  • veranderingsprocessen
  • circulaire causaliteit
  • meervoudige partijdigheid
  • creëren van een veilig gespreksklimaat
  • structureren van het gesprek
  • positief etiketteren, herlabelen, herkaderen
  • probleem vertalen in interactietermen
  • circulaire vragen
  • externaliserende werkvormen
  • werken met creatieve werkvormen en visuele hulpmiddelen (o.a. genogrammen, gezinskaartjes, schema's, gevoelsthermometer)
  • werken met opdrachten: observatie, registratie, gedragsexperimenten

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over de mogelijkheden om de onderlinge dynamiek tussen gezinsleden te beïnvloeden. Hierdoor wordt jouw zelfvertrouwen en slagvaardigheid tijdens het voeren van gezinsgesprekken vergroot.
  • Je doet ervaring op met een breed repertoire aan werkvormen, waarmee je kunt aansluiten bij de behoeften van het betreffende gezin.

  Werkwijze

  De theorie wordt verbonden met de werkpraktijk door middel van opdrachten en oefeningen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Do. 27 maart 2025 van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 10 april van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)

 • Docenten
  drs. Anne Koning

  drs. Anne Koning

  Anne Koning is NVRG geregistreerd systeemtherapeut. Zij heeft ruim 20 jaar werkervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld.
  Zij heeft in opdracht van Blijfgroep de methodiek Begeleide Terugkeer en de methodiek voor de crisisopvang van het Oranjehuis ontwikkeld.  Deze methodieken zijn beide bestemd voor systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld.
  Daarnaast heeft zij als systeemtherapeut gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdhulpverlening, bij een behandelcentrum seksueel misbruik voor kinderen met een verstandelijke beperking en bij een dagbehandeling voor mensen met  een persoonlijkheidsstoornis. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor systeemtherapie en training/scholing (www.praktijkkoning-grit.nl).

   

  Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.
 • Reviews