Supervisie voor IMH-consulent en IMH-specialist  (IC267)

Met reflectieve supervisie leren IMH-professionals beter te reflecteren op zichzelf, hun eigen handelen en de therapeutische werkrelatie met gezinnen met (jonge) kinderen. In deze module leer je hoe je de supervisierelatie, het supervisieproces, ervaringsleren en de systematische reflectie kunt faciliteren en stimuleren. Alle in deze module ingebrachte ervaringen, verhalen en casuïstiek zijn gebaseerd op de therapeutische relatie en de dynamiek die er binnen deze gezinnen bestaat.
 

Feiten

 • Omvang: 4 lesdagen van 3 uur
 • Locatie: in overleg
 • Docenten: drs. Lisa Numanndrs. Phineke Tielenius Kruythoffdr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

 • Kosten:
 • Cursuscode: IC267

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Psychiater, Jeugdarts, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker en Maatschappelijk werker

IMH-professionals, te weten IMH-consulenten en IMH-specialisten, met als basisberoep: 
maatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, verpleegkundige, jeugdhulpverlener, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog, psycholoog, arts, kinderarts, jeugdarts, gedragsdeskundige, Gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deborah Weatherston omschrijft de IMH-professional als ’Iemand die in staat is om de emoties van zowel het kind als de ouder te herkennen, kan ontvangen (to hold) en kan verdragen. Iemand die een context biedt waarin ouders zich vrij kunnen voelen zich te uiten over hun zorg voor het kind.’ (uit ‘The Infant Mental Health Specialist´(2000, Zero to Three). Om dat te kunnen bieden, is het enorm belangrijk dat de IMH-professional ook datzelfde klankboord kan vinden in de vorm van reflectieve supervisie, stelde ze. Om te kunnen luisteren, voelen, zien en begrepen te worden, is het belangrijk dat de hulpverlener zich ook gehoord, gezien en begrepen voelt door een ander (D. Weatherston). In deze module wordt deze reflectieve supervisie gegeven.  

Wat leer je?

 • De IMH professional leert nog beter reflecteren op zichzelf, op eigen handelen en op de therapeutische werkrelatie met gezinnen met (jonge) kinderen.
 • De IMH professionals leert over ervaringsleren en de systematische reflectie daarop, zodat de innerlijke dialoog bij de IMH-professionals aangewakkerd blijft en ingebrachte situaties vanuit meerdere perspectieven worden bekeken. Hierdoor neemt het reflectievermogen toe en dus ook de professionaliteit van de IMH-professional (en in het verlengde daarvan de zorg voor gezinnen). 

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Jeugdarts
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Maatschappelijk werker
IMH-professionals, te weten IMH-consulenten en IMH-specialisten, met als basisberoep: 
maatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, verpleegkundige, jeugdhulpverlener, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog, psycholoog, arts, kinderarts, jeugdarts, gedragsdeskundige, Gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Inhoud

Supervisie is bedoeld als ervaringsleren en wordt methodisch en procesgericht uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het doelgericht is en systematisch en procesmatig wordt uitgevoerd en geëvalueerd (Siegers, 2002, p. 26 e.v.). Het doelgerichte is zichtbaar in het werken met leerdoelen en de evaluatie daarvan. Het systematische heeft betrekking op de schriftelijke en mondelinge reflectie op het handelen, die op afgesproken momenten en in een bepaald ritme plaatsvindt. Het procesmatige duidt op de ontwikkeling van de zelfsturing door oriëntatie, verwerking, doorwerking en integratie. 

Supervisierelatie en supervisieproces

Het hart van de supervisie wordt gevormd door de supervisierelatie en het supervisieproces. De supervisierelatie is een spiegelrelatie. De supervisor is in de dialoog een kritische tegenspeler en vraagt vermeende vanzelfsprekendheden uit. Tegelijk geeft de supervisor ook stem aan de normen en eisen van de beroepsgroep. 

Supervisie is voor zowel de supervisor als voor de supervisant een oefening in spreken en luisteren. De supervisant proeft de kwaliteit van de dialoog zoals deze ook in diens werk met cliënten of in de organisatie beoefend wordt. De dialoog wordt gekarakteriseerd door vragen en reflectie, door het niet zeker weten en door de ander de ruimte te geven om zich uit te spreken.

Alle ingebrachte ervaringen, verhalen en casuïstiek zijn gebaseerd op de therapeutische relatie en de dynamiek die er binnen gezinnen bestaat en gaan dus over ouder(s) van zeer jonge kinderen (leeftijd 0 – 6 jaar). De meerdere perspectieven die aan bod komen, kunnen dan ook gaan over de betreffende ouder(s), over de eigen rol als ouder, over de rol van de eigen ouder(s), over de eigen kinderen of over het zelf kind zijn geweest etc. Verder maakt de supervisor bij elke bijeenkomst een link met bestaande IMH-modellen en worden de modellen gespiegeld aan de eigen professionaliteit (aan de hand van bijvoorbeeld de professionele constellatie en de cirkel van veiligheid en vertrouwen). Alle rollen en ervaringen worden in de interne dialoog gefaciliteerd om zo op een veilige manier te ervaren dat de beroepsontwikkeling van de IMH-professionals is gebaat bij een toename in het professioneel omgaan met complexiteiten (vele perspectieven), ambivalenties (vele rollen) en het (ver)dragen van onzekerheid.

 

Toetsen

Reflectieverslag

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Lisa Numanndrs. Phineke Tielenius Kruythoffdr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC267 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl