Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: Behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) (50 uur)  (GV23A)

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe zet je cognitieve gedragstherapie succesvol in bij behandeling van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en het systeem om hen heen? In deze cursus leer je hoe je in het gedragstherapeutisch proces de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie kunt toepassen op deze kwetsbare doelgroep. Je krijgt meer zicht op de mogelijkheden van CGT bij deze cliënten en ontwikkelt specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen.
 
 • Inhoud

  Hoe zet je cognitieve gedragstherapie succesvol in bij de behandeling van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking?
  De doelgroep is in vele opzichten kwetsbaar; naast beperkingen in het intellectueel functioneren komen ook gedragsstoornissen en psychiatrische stoornissen regelmatig voor. In de therapeutische behandeling is het relevant om in te gaan op de specifieke factoren zoals het herkennen en benoemen van emoties, expressieve en receptieve taalvaardigheden, het in volgorde kunnen plaatsen van gebeurtenissen en het kunnen onderscheiden van emoties, cognities, gebeurtenissen en gedachten.

  Schema opleiding cognitieve gedragtherapie

  Schrijf je je gelijktijdig (op dezelfde dag) in voor twee vervolgcursussen gedragstherapie, dan ontvang je 10% korting op beide cursussen. Kortingen kunnen niet worden gestapeld.

  Wat kun je verwachten?

  De opbouw van het programma ziet er als volgt uit:

  • kenmerken van LVB en de stand van zaken m.b.t. cognitieve gedragstherapie bij LVB
  • mediatie: gedragstherapie bij LVB
  • methodisch werken met LVB-cliënten
  • behandeling van LVB-cliënten met angst en dwang
  • behandeling van LVB-cliënten met trauma
  • behandeling van LVB-cliënten met een depressie/dysthyme klachten
  • behandeling van LVB-cliënten met gedragsproblematiek
  • praktijktoets

  Wat leer je?

  Aan het einde van de cursus heb je geleerd hoe je het gedragstherapeutisch proces en de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie kunt toepassen op cliënten met een licht verstandelijke beperking. Je bereikt dit door het verwerken van de theoretische kennis, het interactief bespreken van leerstof en door te oefenen in de praktijk. Vaardigheden train je in rollenspellen. Het therapeutisch proces, de therapeutisch relatie en de gesprekstechnieken krijgen uitgebreide aandacht. Je krijgt meer zicht op cliënten en ontwikkelt specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen.

  'Je leert niet alleen hoe je behandelprotocollen kunt aanpassen maar leert ook de structuur erachter te begrijpen. Daardoor kun je in de toekomst zelfstandig verder met het op maat maken van protocollen.'
  Aldus Floor Wildschut - lees de interviews met oud-deelnemers

  Toetsen

  De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets aan het eind van de cursus ('start en afsluiting' met het oog op te ontwikkelen competenties van de deelnemer). Tijdens de cursus dien je een een casusbeschrijving in te leveren en een referaat te houden.
  Ook telt de inbreng en inzet tijdens de lesdagen mee.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  8 vrijdagen van 10.00-17.00 uur

  Datums

  10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni en 23 juni 2023

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Psychiater
  • Arts
  Psychologen, (ortho-)pedagogen en cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënt(en) met een licht verstandelijke beperking. 
  ​​​​​​
  OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

  Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus Cognitieve Gedragstherapie succesvol afgerond.

 • Docenten
  drs. Jan-Willem Drost

  drs. Jan-Willem Drost

  drs. Marion den Rooijen-Koperdraat

  drs. Marion den Rooijen-Koperdraat

  Marion den Rooijen-Koperdraat is klinisch psycholoog/orthopedagoog en supervisor VGCt. Zij is werkzaam bij het Klinisch Centrum Kristal (psychiatrie en verstandelijke beperking).Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.
  • Taylor, J.L.,  Lindsay, W.R., Hastings, R.P. & Hatton, C. (2013). Psychological therapies for people with intellectual disabilities. Wiley - Blackwell.
  • Raemdonck, K. (2010). Mediatietherapie in de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen. Garant.
  • Roeden, J. & Bannink, F. (2012). Handboek Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten. Pearson, vierde oplage.
  • Korrelboom, K., Broeke, E. ten & Verbraak, M. (2009). Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Coutinho.
  • Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Coutinho, tweede herziene druk.
 • Reviews
  Reviews