Hulpverlenen aan slachtoffers van loverboyproblematiek  (IC243)

Offerte aanvragen
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Meisjes en vrouwen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van loverboys. Tijdens deze incompany cursus leer je deze problematiek te signaleren en bespreken met cliënten en hun naasten. Je oefent met vaardigheden uit de presentiebenadering, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken. Je krijgt zicht op de mogelijkheden en moeilijkheden in de aanpak van loverboyproblematiek en op welke partijen in de keten een rol spelen.
 
 • Inhoud

  In de VB-sector is er toenemend aandacht voor de problematiek van loverboys. Dit is nodig, omdat meisjes en jonge vrouwen met een verstandelijke beperking extra risico lopen worden om het slachtoffer te worden van loverboys of zeer foute vriendjes. Vaak gaat het om meisjes en vrouwen met een kwetsbare achtergrond, regelmatig zijn er al langer (grote) problemen op psychisch en/of sociaal gebied. Door het slachtofferschap worden deze extra vergroot en komen er nieuwe dynamieken en problemen bij. Dit maakt deze casuïstiek altijd hoog-complex. 
   

  Wat leer je?

  Na afloop van deze cursus heb je zicht op risicofactoren en kun je vroegsignalering doen. Je kent de belangrijkste do's en don'ts voor hulpverleners in de verschillende fasen van het loverboyproces en je weet hoe verschillende partijen in de keten ieder hun eigen rol hebben.

  Werkwijze

  In de begeleiding van vrouwelijke cliënten met een verstandelijke beperking en hun omgeving is het nodig om kennis en kunde over loverboyproblematiek te integreren met inzichten over verstandelijke beperking, sociaal-emotionele ontwikkeling, psychiatrie, risicotaxatie en ketenzorg
  Ook wordt er in de cursus stilgestaan bij de moeite die slachtoffers hebben om de draad van hun leven weer op te pakken en de problemen die ze daarbij in hun omgeving tegenkomen.
  Tot slot is er aandacht voor wettelijke kaders. Wat zijn de juridische opties en hobbels in de aanpak van gedwongen prostitutie bij meisjes en jonge vrouwen? Hoe moet er in deze situaties worden omgegaan met regels over privacybescherming?

  Je wordt uitgenodigd om eigen casuïstiek in te brengen. Deze zal dan worden gebruikt om het geleerde direct toe te passen. Daarbij kan ook ruimte worden gemaakt om vaardigheden voor te doen en/of te oefenen, waarbij elementen uit de presentie, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken worden ingezet.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. Pameijer te Rotterdam en Lunet Zorg te Eindhoven.

 • Datum
  Deze 1-daagse cursus wordt, in overleg, incompany uitgevoerd.

  (Omvang: 6 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  Frank Meeuwsen

  Frank Meeuwsen

  Frank Meeuwsen is projectleider van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg in 's Hertogenbosch. Daarnaast is hij vrijgevestigd trainer en adviseur. Zijn expertisegebieden zijn: de wisselwerking van psychiatrie, beperking en/of verslaving, methodisch werken, motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews