Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Scholingsmodule behandeling en evaluatie V&O - Herregistratie PT  (HPBVC6)

Wil je je voorbereiden op de toets behandeling en evaluatie voor de herregistratie psychotherapeut, differentiatie volwassenen en ouderen? Doe de meest actuele inzichten op en oefen het uitvoeren en evalueren van state-of-the-art behandelingen. Na deze scholingsmodule zijn je kennis en vaardigheden weer helemaal up-to-date.
 

Feiten

 • Omvang: 6 dagen
 • Locatie: RINO Groep, Oudenoord 6, 3513 ER, Utrecht
 • Kosten: Prijs volgt
 • Cursuscode: HPBVC6

Voor wie

 • Psychotherapeut BIG
Psychotherapeut BIG

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Deze scholingsmodule is ontwikkeld in het kader van het Traject toetsing en scholing Herregistratie psychotherapeut en is gericht op actuele kennis over en vaardigheden in de psychotherapeutische behandeling van volwassenen en ouderen.
 
In de afgelopen jaren heeft het vak een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt waarin veel nieuwe, veelbelovende en interessante bijdragen zijn geformuleerd. Integratie van psychotherapeutische referentiekaders heeft geleid tot algemeen aanvaarde schooloverstijgende kaders waarbinnen het psychotherapeutisch handelen zich heeft ontwikkeld. Loslaten van de richtingenstrijd heeft energie vrijgemaakt voor het werken met concepten die de overeenkomsten benadrukken en die een grotere bruikbaarheid voor het therapeutisch handelen met zich mee brengen. Een modern gevormde psychotherapeut kan flexibel bewegen binnen deze concepten en pragmatisch keuzes maken in het palet van interventies waarvan in effectonderzoek is aangetoond dat die het herstel van de patiënt bevorderen. Ook evaluatie van behandelresultaten komt aan de orde.
 
Deze scholingsmodule bereidt je voor op de volgende toetsonderdelen van het Traject toetsing en scholing Herregistratie psychotherapeut differentiatie volwassenen & ouderen:
c.         De beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
d.         De vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie

Namens alle opleidingsinstellingen verenigd in de Vereniging LOGO coördineert de Stichting PDO-GGZ Utrecht de uitvoering van het traject toetsing en scholing Herregistratie Psychotherapeut.

Wat leer je?

 • Na afloop van deze scholingsmodule heb je kennis en vaardigheden verworven ten aanzien van:

 • integratieve concepten over psychotherapie die in de laatste jaren zijn ontwikkeld en alom aanvaard zijn binnen de beroepsgroep van psychotherapeuten
 • de moderne opvattingen over psychotherapie en die vertalen naar praktische interventies en processen in het psychotherapeutisch contact
 • het leren reflecteren over zichzelf als deelnemer aan het psychotherapeutisch contact
 • het monitoren van het therapeutisch proces en monitorinstrumenten
 • het belangrijke onderscheid tussen persoonsgerichte ideeën en klachtgerichte ideeën binnen het psychotherapeutisch werk
 • de te onderscheiden interventies en de actuele opvattingen over klachtgerichte behandelingen en behandelingen van persoonlijkheidsstoornissen
 • de richtlijnen die behandelingen volgens een protocol voorschrijven en het leren onderbouwen van opvattingen over voor- en nadelen hiervan
 • het transparant maken van hun psychotherapeutisch werk, door instrumenten voor het toetsen van het effect van hun handelen in te zetten en relationele processen te evalueren
 • het zien van psychopathologie en behandelen vanuit meerdere interpersoonlijke omgevingen waarin de pathologie zich heeft ontwikkeld en zich actueel presenteert; verbreding van het individuele perspectief door naar groepsprocessen en systeemprocessen te gaan kijken en te gaan oefenen met welke interventies binnen de groepstherapie en de systeemtherapie de psychotherapeut te maken krijgt
 • veelbelovende ontwikkelingen die momenteel gaande zijn waarbij concreet ideeën over aandachtsgerichte psychotherapie behandeld worden als ook ideeën over emotie-gerichte psychotherapie

Inhoud

 • de therapeutische relatie en stagnaties in de therapeutische relatie; alliantiebreuken. Instrumenten die de voortgang en de stagnatie in de relatie kunnen vastleggen en waarmee de voortgang van behandeling geëvalueerd kan worden.
 • overdrachtsverschijnselen en tegenoverdrachtsverschijnselen; gestoorde gehechtheid als kenmerk in de therapeutische relatie en de omgang daarmee
 • de therapeutische relatie als onderhandelingsproces
 • leertheoretische conceptualisering van de psychopathologische verschijnselen en het gebruiken van deze conceptualisatie voor het benoemen van blokkades in het therapeutisch contact
 • overzicht van gangbare psychotherapeutische interventies
 • groepspsychotherapie en systeemtherapie
 • het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen
 • toepassen van richtlijnen en veelbelovende ontwikkelingen zoals interveniëren op basis van mindfulness en op basis van ideeën uit de emotion-focused therapie
 • de persoon van de psychotherapeut als instrument in het psychotherapeutisch contact


Klik hier voor de studiehandleiding.

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

Je dient te beschikken over de literatuur zoals vermeld in de studiehandleiding

De scholingsmodule wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, het draaiboek en contact met mededeelnemers en docenten.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: HPBVC6 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou