Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor gezond­heids­zorgpsycho­logen verplicht. De in­schrij­ving in het BIG-register is steeds geldig voor een periode van vijf jaar. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet je voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. Ook als je in­schrij­ving is doorgehaald omdat je niet aan de herregistratiecriteria hebt voldaan, dan is opnieuw in­schrij­ven moge­lijk. Voor opnieuw in­schrij­ven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie.

Meer infor­matie over de Herregistratie Gezondheidspsycho­loog

Ook interessant voor jou