Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Scholingsmodule behandeling en evaluatie K&J - Herregistratie PT  (HPBKC6)

Wil je je voorbereiden op de toets behandeling en evaluatie voor de herregistratie psychotherapeut, differentiatie kinderen en jeugd? Doe de meest actuele inzichten op en oefen het uitvoeren en evalueren van state-of-the-art behandelingen. Na deze scholingsmodule zijn je kennis en vaardigheden weer helemaal up-to-date.
 

Feiten

 • Omvang: 6 dagen
 • Locatie: RINO Groep, Oudenoord 6, 3513 ER, Utrecht
 • Kosten: Prijs volgt
 • Cursuscode: HPBKC6

Voor wie

 • Psychotherapeut BIG
Psychotherapeut BIG

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Namens alle opleidingsinstellingen verenigd in de Vereniging LOGO coördineert de Stichting PDO-GGZ Utrecht de uitvoering van het traject toetsing en scholing Herregistratie Psychotherapeut.

Deze scholingsmodule is ontwikkeld in het kader van het Traject toetsing en scholing Herregistratie psychotherapeut en is gericht op actuele kennis over en vaardigheden in de psychotherapeutische behandeling van kinderen en jeugdigen. Recente ontwikkelingen komen aan bod, evenals ‘nieuwe’ toepassingsgebieden zoals psychotherapie voor heel jonge kinderen en hun ouders, en ‘emotion focused family therapy’ (EFFT).
 
Het uitgangspunt is een integratieve psychotherapie waarin de psychotherapeutische referentiekaders elkaar aanvullen, de overeenkomsten benadrukt worden en de aantoonbare werkzaamheid van interventies voorop staat. Een integratieve psychotherapie biedt de therapeut de mogelijkheid om over een groot arsenaal aan technieken en interventies te beschikken en echt maatwerk te leveren voor het kind, diens ouders en het systeem waarin het opgroeit. Ook evaluatie van behandelresultaten komt aan de orde.
 
Deze scholingsmodule bereidt je voor op de volgende toetsonderdelen van het Traject toetsing en scholing Herregistratie psychotherapeut differentiatie Kinderen & Jeugd:
c. De beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
d. De vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie

Wat leer je?

 • Na afloop van deze scholingsmodule heb je kennis en vaardigheden verworven ten aanzien van:

 • de actuele, integratieve en aantoonbaar werkzame concepten binnen het vakgebied psychotherapie voor kind en jeugdigen. Je kunt deze concepten vertalen naar praktische interventies en therapeutisch werkzame relaties
 • het herkennen van (de risico’s van) breuken in de therapeutische relatie en deze kunnen hanteren op een wijze die passend is en aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind of de jeugdige
 • de empirisch ondersteunde interventies en behandelvormen en de integratie hiervan in een behandeling
 • de mogelijkheden om innovatieve interventies en behandelmethoden toe te passen wanneer empirisch ondersteunde interventies en behandelvormen niet toereikend zijn
 • het monitoren van de behandelbeloop en het behandeleffect en het aanpassen van de behandeling daarop

Inhoud

 • de specifieke aspecten van psychotherapie aan kinderen en jeugdigen
 • de relatie in psychotherapie variërend van de relatie als drager van het therapeutische proces tot de relatie als contextvariabele
 • stagnaties in de therapeutische relatie
 • overdracht- en tegenoverdrachtsverschijnselen
 • psychotherapie bij heel jonge kinderen: Infant mental health
 • psychotherapie bij kinderen in de latentiefase, van speltherapie tot behandelingen gericht op het aanleren van nieuw gedrag en functionele cognities
 • ouderbegeleiding en systeemtherapie
 • psychotherapie bij pubers en adolescentenpsychotherapie van klachtgerichte protocollaire behandelingen voor depressie tot schematherapie voor adolescenten
 • socratisch motiveren
 • ethiek
 • de laatste fase van de psychotherapie: afsluiting van de behandeling

De module kent een pragmatische opzet. Je krijgt veel gelegenheid tot oefening en wordt steeds uitgedaagd de brug te slaan tussen de theorie en de klinische praktijk.

Klik hier voor de studiehandleiding.

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

Je dient te beschikken over de literatuur zoals vermeld in de studiehandleiding

De scholingsmodule wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, het draaiboek en contact met mededeelnemers en docenten.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: HPBKC6 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou