Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Scholingsmodule diagnostiek en indicatiestelling - Herregistratie GZ  (HGDVC6)

Wil je je voorbereiden op de toets diagnostiek en indicatiestelling voor de herregistratie gezondheidszorgpsycholoog? Doe de meest actuele inzichten op en oefen het uitvoeren en evalueren van state-of-the-art technieken. Na deze scholingsmodule zijn je kennis en vaardigheden weer helemaal up-to-date.
 

Feiten

 • Omvang: 6 lesdagen
 • Locatie: RINO Groep Utrecht
 • Kosten: Prijs volgt
 • Cursuscode: HGDVC6

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
Gz-psycholoog BIG

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Deze scholingsmodule is ontwikkeld in het kader van het Traject toetsing en scholing Herregistratie gezondheidszorgpsycholoog en is gericht op het leren beheersen van het diagnostisch proces en het methodisch verantwoord psychodiagnostisch redeneren.
 
Deze scholingsmodule bereidt voor op de volgende toetsonderdelen van het Traject toetsing en scholing Herregistratie gezondheidszorgpsycholoog:
a. De beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling
b. De vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling

Namens alle opleidingsinstellingen verenigd in de Vereniging LOGO coördineert de Stichting PDO-GGZ Utrecht de uitvoering van het traject toetsing en scholing Herregistratie Gezondheidszorgpsycholoog

Wat leer je?

 • Na afloop van deze scholingsmodule heb je kennis en vaardigheden verworven ten aanzien van:
  1. de methodiek van psychodiagnostiek; het psychodiagnostisch proces in de praktijk
  2. het hypothese toetsend model en de diagnostische cyclus
  3. de (context van de) vraagstelling
  4. de aanvraag van de verwijzer en de hulpvraag van de patiënt
  5. het (intake) gesprek en observatie
  6. classificatie
  7. het gebruik van diagnostische instrumenten
  8. rapportage van bevindingen
  9. indicatiestelling
  10. psychodiagnostiek van individuele kenmerken (i.c.: persoonlijkheid, psychopathologie en functiedomeinen)
  11. onderzoek naar intellectueel functioneren
  12. neuropsychologisch functie-onderzoek
  13. onderzoek naar temperament, persoonlijkheid, emotionele en gedragsproblemen
  14. onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ASS en ADHD)
  15. psychodiagnostiek van de context
  16. systeemdiagnostiek

Inhoud

 • In de eerste bijeenkomst zal uitvoerig worden stilgestaan bij het diagnostisch proces in de praktijk, de diagnostische cyclus en diagnostische besluitvorming.
 • Vervolgens zal worden stilgestaan bij enkele van de meest gebruikte methoden binnen het psychodiagnostisch onderzoek: observatie en gesprekstechnieken, classificatie en het gebruik van vragenlijsten en psychologische tests.
 • Voorts zal dieper worden ingegaan op enkele onderzoeksdomeinen zoals het intelligentie onderzoek, neuropsychologische diagnostiek, persoonlijkheidsdiagnostiek en diagnostiek van het gezin vanuit verschillende referentiekaders.
 • Na het onderzoek van de verschillende domeinen van functioneren zal worden ingegaan op indicatiestelling.
 • Ten behoeve van complexere en comorbide psychische problematiek zal aandacht worden besteed aan de verklaring en indicatiestelling op basis van het individuele verklaringsmodel voor de problematiek van de cliënt. We eindigen met een bijeenkomst over rapportage en ethische aspecten van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten zal na een korte theoretische inleiding door de docent steeds de nadruk liggen op het bespreken en uitwisselen van casuïstiek van de deelnemers.

Klik hier voor de studiehandleiding.

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

Je dient te beschikken over de literatuur zoals vermeld in de studiehandleiding

De scholingsmodule wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, het draaiboek en contact met mededeelnemers en docenten.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: HGDVC6 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou