Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Scholingsmodule behandeling en evaluatie V&O - Herregistratie GZ  (HGBVC6)

Wil je je voorbereiden op de toets behandeling en evaluatie voor de herregistratie gezondheidszorgpsycholoog ? Doe de meest actuele inzichten op en oefen het uitvoeren en evalueren van state-of-the-art behandelingen. Na deze scholingsmodule zijn je kennis en vaardigheden weer helemaal up-to-date.
 

Feiten

 • Omvang: 6 lesdagen
 • Locatie: RINO Groep Utrecht
 • Kosten: Prijs volgt
 • Cursuscode: HGBVC6

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
Gz-psycholoog BIG

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Deze scholingsmodule is ontwikkeld in het kader van het Traject toetsing en scholing Herregistratie gezondheidszorgpsycholoog en is gericht op het leren uitvoeren van de belangrijkste evidence- based behandelmethodes die gebruikt worden bij de meest voorkomende vormen van problematiek binnen de praktijk van de GZ-psycholoog.
 
Deze scholingsmodule bereidt je voor op de volgende toetsonderdelen van het Traject toetsing en scholing Herregistratie gezondheidszorgpsycholoog:
c. De beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
d. De vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie

Namens alle opleidingsinstellingen verenigd in de Vereniging LOGO coördineert de Stichting PDO-GGZ Utrecht de uitvoering van het traject toetsing en scholing Herregistratie Gezondheidszorgpsycholoog.

Wat leer je?

 • Na afloop van deze scholingsmodule heb je kennis en vaardigheden verworven ten aanzien van:

 • de basisprincipes uit de gedragstherapie en het vormgeven van de daarbij behorende interventies in een behandelproces
 • het opstellen van een holistische theorie (HT) na de diagnostische fase die verhelderend is voor zowel behandelaar als patiënt
 • het opstellen van verschillende betekenis-analyses (BA) en functie analyses (FA) en het vormgeven van hieruit voortvloeiende interventies in het behandelproces
 • het evalueren en zo nodig bijstellen van de behandeling
 • het uitvoeren en evalueren van een state of the art behandeling bij cliënten met een stemmingsstoornis en/of een angststoornis
 • de behandeling van de paniekstoornis, sociale fobie en gegeneraliseerde angst
 • de basisprincipes van de motiverende gespreksvoering, de valkuilen in de behandeling bij verslaving en de belangrijkste elementen van terugvalpreventie
 • het vastleggen van acties in een signaleringsplan ter voorkoming van terugval
 • de grenzen van zijn competentiegebied waarbij gecompliceerde beelden herkend worden en zo nodig door verwezen worden
 • de basisprincipes van de mogelijkheden van behandeling van emotionele, cognitieve en gedragsproblemen bij patiënten met neuropsychologische problematiek
 • de mogelijkheden van het trainen van cognitieve functies
 • mediatietherapie
 • het uitvoeren en evalueren van een behandeling bij een patiënt met een psychotische stoornis
 • het interveniëren in een crisissituatie
 • het onderscheiden wanneer cognitieve therapie geïndiceerd is
 • het uitvoeren en evalueren van een behandeling met cognitieve gedragstherapie bij patiënten met een stoornis met somatische symptomen
 • het uitvoeren en evalueren van een state of the art bij een patiënt met een ontwikkelingsstoornis
 • hoe autisme bij een volwassene zich presenteert, alsmede met compensatie strategieën die patiënten met autisme in het contact inzetten
 • het behandelen van As I problematiek bij een patiënt met hechtings- en/of persoonlijkheidsproblematiek en het hanteren van dit alles binnen de therapeutische relatie
 • het kennen van de belangrijkste waarden en normen binnen het werkveld van de GZ-psycholoog en is in staat dit binnen een behandeling vorm te geven
 • het zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige informatie die de patiënt hem toevertrouwt
 • het scheppen van een behandelklimaat waarbij duidelijk is dat er veiligheid en vertrouwen is
 • het zorgvuldig afwegen van ethische dilemma’s, met de patiënt te bespreken en goed te rapporteren, en weten wanneer een dilemma voor te leggen aan een collega of team

Inhoud

 • Dagdeel 1 en 2: Basisprincipes uit de gedragstherapie: holistische theorie, betekenis-analyse (BA) en functie-analyse (FA), gedragstherapeutische interventies.
 • Dagdeel 3 en 4: Basisprincipes uit de cognitieve therapie: het opsporen en uitdagen van dysfunctionele cognities. Verschillende cognitieve technieken komen aan de orde.
 • Dagdeel 5: De behandeling van angst en stemmingsstoornissen met cognitieve gedragstherapie (CGT).
 • Dagdeel 6: De behandeling van verslavingsproblematiek: specifiek zal de methodiek van de motiverende gespreksvoering aan de orde komen.
 • Dagdeel 7: De behandeling van cognitieve stoornissen: specifiek zal de methodiek van mediatietherapie en cognitieve revalidatie aan de orde komen.
 • Dagdeel 8: De behandeling van psychotische stoornissen met CGT.
 • Dagdeel 9: De behandeling van stoornissen met somatische symptomen met CGT.
 • Dagdeel 10: De behandeling van ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme).
 • Dagdeel 11: Persoonlijkheidsstoornissen; schemata, overdracht en tegenoverdracht.
 • Dagdeel 12: Beroepsethiek en dilemma’s in de behandeling.

Van jou wordt een actieve houding en inbreng van eigen casuïstiek verwacht.

Klik hier voor de studiehandleiding.

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

Je dient te beschikken over de literatuur zoals vermeld in de studiehandleiding.

De scholingsmodule wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, het draaiboek en contact met mededeelnemers en docenten.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: HGBVC6 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou