Begeleiden van gedragsproblemen in het onderwijs  (IC224)

Sterker voor en in de klas

Hoe kun je in het basisonderwijs ingewikkeld en aandachteisend gedrag van leerlingen zo vroeg mogelijk ombuigen naar positief gewenst gedrag? Deze training geeft leerkrachten en medewerkers buiten de klas inzicht in de oorzaken en achtergronden van opvallend gedrag bij kinderen. Ze leren concrete vaardigheden om hier beter mee om te gaan. Zo kunnen ze leerlingen beter helpen om minder negatief om aandacht te vragen, zich verder te ontwikkelen en weer tot leren te komen.
 

Feiten

 • Omvang: deze cursus wordt alleen incompany uitgevoerd en bestaat uit 2 lesdagen: 1 dagdeel observatie en bespreking, en 2 dagdelen intervisie.
 • Docent: Conny Wijnands
 • Docent

 • Kosten:
 • Cursuscode: IC224

Voor wie

 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog, Jeugdzorgwerker en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker
 • Leerkracht basisonderwijs
 • Intern begeleider
 • Remedial teacher
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Medewerker jeugdteam basisonderwijs

Accreditaties

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De 8-jarige Juno gaat sinds kort halve dagen naar school. Op school werd hij te snel boos, maakte ruzie met andere kinderen en had heel vaak en heel snel de aandacht van de leerkracht nodig om iets op te lossen. De leerkracht van Juno ziet een jongen die onzeker is, weinig vertrouwen heeft in zichzelf en zijn omgeving, sociaal wat onhandig is, en voortdurend op een negatieve manier bevestiging zoekt van de leerkracht zelf. De leerkracht voelt zich handelingsverlegen om Juno in de klas weer tot leren te krijgen en om om te gaan met het negatieve gedrag van Juno. Voor de leerkracht is het een enorme uitdaging om dit vorm te geven in een volle klas.
 
Het is een uitdaging om alle kinderen in een klas te laten toekomen aan hun onderwijs- en leerbehoefte, passend bij hun eigen tempo en talenten. Hoe maak je het onderwijs nog meer passend voor een leerling als Juno? Je zou als leerkracht wensen dat je zo'n leerling met de juiste tools zodanig kunt begeleiden in de klas dat hij tot verdere ontwikkeling komt. Hoe doe je dat en hoe kun je hem vaardigheden aanleren om minder negatief aandacht te vragen, en weer tot leren te komen?

De training geeft leerkrachten inzicht in de oorzaken en achtergronden van opvallend gedrag bij kinderen, waardoor zij beter op deze kinderen kunnen afstemmen. Daarnaast krijgen ze concrete vaardigheden aangereikt om met deze kinderen in de groep om te gaan. Deze training wisselt theorie en praktijk af en sluit daarin zoveel mogelijk aan bij de praktijk van de deelnemers. Voorbeelden uit de eigen praktijk zijn onderdeel van de training.
 
In dit traject staat centraal hoe je ingewikkeld en aandachteisend gedrag kunt omzetten in gewenst gedrag, waardoor het ongewenste gedrag afneemt en een leerling tot leren komt.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Youkademy, onderdeel van Youke.

Wat leer je?

Het doel is leerkrachten en intern begeleiders handvatten te geven om samen met collega's ingewikkeld en aandachteisend gedrag (externaliserend en internaliserend) zo vroeg mogelijk om te buigen naar positief gewenst gedrag passend binnen het basisonderwijs.

Doelgroep

 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker
 • Leerkracht basisonderwijs
 • Intern begeleider
 • Remedial teacher
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • Medewerker jeugdteam basisonderwijs

Inhoud

Dit incompanytraject start met het beïnvloeden van het pedagogisch klimaat en dus bij diegenen die leiding geven aan het uitvoeren en faciliteren van interventies. Na deze halve dag voor medewerkers buiten de klas, volgen twee cursusdagen voor leerkrachten. Om het geleerde te borgen, wordt vervolgens zowel intervisie als observatie en coaching aan de leerkrachten geboden.

Dagdeel voor medewerkers rondom de leerkrachten:

De start vindt plaats met een halve dag training voor de medewerkers die buiten de klas meedenken en aansturen, en/of ontwikkelen binnen de school (o.a. IB'ers, directeur, RT'er, orthopedagoog en eventueel gezinswerker of  buurtteammedewerker verbonden aan de school):

 • invoeren en onderhouden van de nieuwe werkwijze
 • werken vanuit krachten van kinderen
 • nog beter leren samenwerken met ouders
 • begeleiding geven aan en coachen van leerkrachten

2-daagse cursus voor leerkrachten:

Deze dagen zijn gericht op het werken vanuit de krachten van het kind. Middels kennisoverdracht, filmpjes, oefenen aan de hand van casuïstiek en eigen voorbeelden van de school, wordt gewerkt aan:

 • kennis van en leren om competentiegericht te werken met kinderen met gedragsproblemen in de klas (internaliserend en externaliserend gedrag)
 • kennis over en kunnen uitvoeren van interventies in de klas voor kinderen met probleemgedrag
 • kunnen maken van een sterkte-zwakte-analyse
 • leren integreren van onderwijs en zorg in de klas
 • kennis over en vaardigheid in het inclusief werken in de klas
Na de training:
 • observatie en coaching in de klas (afhankelijk van de grootte van de school): gedurende 1 dagdeel wordt geobserveerd in de klas en deze observatie wordt met de leerkrachten besproken. Zij krijgen handvatten aangereikt voor die kinderen in de klas met een extra zorgvraag die zorgt voor probleemgedrag.
 • intervisie: 2 keer per jaar 1 dagdeel

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Eventuele accreditaties worden in overleg aangevraagd.

Literatuur & Benodigdheden

Wordt nog bekendgemaakt.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Conny Wijnands
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Vraag een offerte aan!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IC224 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl