Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen van de RINO Groep bestaat uit:

Victor Vladar Rivero (voorzitter)
Veronique Esman
Patricia Geradts
Toine Maes
Annet Spijker

Leden auditcommissie:
Patricia Geradts
Toine Maes