De Liber­man Modules zijn een metho­diek voor vaar­dig­heidstraining die cliënten (jongeren en vol­was­senen) met psychische proble­ma­tiek helpt om vaar­dig­heden op diverse levensgebieden (weer) aan te leren en te gebruiken in het dagelijkse leven. Hierdoor zijn zij in staat om zelf­standiger te functio­neren en weer plezier te vinden in hun dagelijkse activi­teiten. Er zijn zeven modules ontwik­keld en aan­ver­wante producten als boostersessies om de aangeleerde vaar­dig­heden op te frissen. Voor professionals uit diverse beroeps­groepen zijn er trainingen om de modules te leren geven aan de cliënten en is er een train-de-trainertraject voor professionals die collega's in de eigen instel­ling willen opleiden.

Meer infor­matie over de Liber­man metho­diek en certificering en het bestellen van Liber­man materialen.