IMH module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie  (IM2506)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

€ 1.620

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 29 juli 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe help je ouders met onverwerkte trauma's om een veilige band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je welke invloed trauma heeft op de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie en hoe je die kunt behandelen. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.
 
 • Inhoud

  Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige relatie tussen (aanstaande) ouder(s) en kind.

  Wanneer er sprake is van psychotrauma bij hetzij de ouders, hetzij het kind, is het des te meer van belang om te werken vanuit een integrale visie. Vooral complex psychotrauma is een risicofactor voor de (veilige) relatie tussen ouder en kind. Zorgvuldige analyse van de risicofactoren en beschermende factoren is nodig om te weten wat op welk moment, in het proces, de beste port-of-entry zal zijn en de daarbij behorende interventie. Eveneens van groot belang is een goede samenwerking met de ketenpartners vanuit een gezamenlijke visie op wat deze ouder-kindrelatie op dat moment nodig heeft, zodat het kind zich weer optimaal kan ontwikkelen. Binnen de module wordt psychotrauma dan ook geplaatst binnen een contextueel kader om van daaruit te kijken wat de best passende interventie is.

  Vragen die aan bod komen zijn:

  • Hoe beleven en verwerken zeer jonge kinderen indrukwekkende en zeer ingrijpende gebeurtenissen?
  • Op welke signalen moet je letten, wat mag jou als behandelaar niet ontgaan?
  Wanneer er bij ouders sprake is van onverwerkt trauma heeft dat invloed op hoe zij over hun kind denken en hoe zij zich gedragen naar hun kind. Op welke signalen moet je dan letten als het gaat om het doen en denken van de ouder?
  • Is een trauma van de ouder overdraagbaar op het zeer jonge kind?
  • Hoe maak je een vermoedelijk onderliggend trauma bij een van de ouders bespreekbaar?
  • Hoe kom je van observatie, analyse en diagnostiek naar een integraal behandelplan?
  • Wat te doen als de veiligheid in het geding is? Hoe houden we dan de (jonge) ouders betrokken bij de behandeling?
  De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • traumasensitieve visie en (be)handelen binnen de IMH-visie en het model Port of Entry
  • signaleren van (onderliggend) trauma in de ouder-kindrelatie
  • het continuüm: toxische stress en relationeel trauma
  • de invloed van trauma op de neuro bio sociaal emotionele ontwikkeling binnen relatie ouders/verzorgers
  • inleiding in diagnostiek en interventies (vanuit Port of Entry): Ambiance, WMCI, PDI EMDR in relationeel trauma en storytelling, Modified Interaction Guidance, Signs of Safety, Words & Pictures
  • In de supervisie wordt nader ingegaan op het toepassen van traumasensitief (be)handelen, traumainterventies en het reflecteren daarop
  Daarnaast staat centraal:
  • de dimensie veilig gezond en onveilig verstoorde ontwikkeling
  • observatie als methodiek
  • de integratie somatiek en psyche
  • veerkracht en risico factoren
  • cultuursensitief werken
  Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:
  • DAIMH registratie (IMH-specialist-lid)
  • het diploma IMH-specialist

  Je volgt eerst module 1; daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent (voorheen generalist) of de route IMH-specialist te volgen. Module 6 maakt verplicht onderdeel uit van de IMH-specialist route. Om met deze module te kunnen starten moet je al gestart zijn met module 3 (baby-observatie). Deze modules kunnen naast elkaar worden gevolgd. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

  Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

  Wat leer je?

  • Je doet inzicht op over het traumasensitief (be)handelen binnen de IMH-visie.
  • Je leert traumasignalen bij ouders en bij zeer jonge kinderen observeren en herkennen.
  • Je bent in staat om middels fragmenten en observatie de signalen te herkennen van (onderliggend) trauma in de ouder-kindrelatie.
  • Je leert over de invloed van toxische stress en het relationele trauma
  • Je doet inzicht op over de invloed van trauma op de neurologische, biologische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de wisselwerking in deze tussen ouder en kind en invloed ouders/verzorgers van het kind
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het herkennen van de intergenerationele overdracht van trauma

  Werkwijze

  Speciale aandacht is er voor het thema kindermishandeling en het daaruit voortvloeiende veiligheid-, en risicogestuurd (be-)handelen.

  In de supervisie gaan we nader in op hoe je vanuit een geïntegreerd behandelplan tot bepaalde interventies komt en hoe je deze uitvoert. Speciale aandacht bij de diagnostiek is er voor: CARE.nl, AMBIANCE en WMCI. Centrale aandacht bij interventies is er voor: Signs of Safety, Words & Pictures, storytelling (EMDR), Modified Interaction Guidance en Child-Parent Psychotherapy. We verwachten van jou als deelnemer zowel tijdens de module als de supervisie een actieve bijdrage in de vorm van het inbrengen van casuïstiek.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Data onder voorbehoud:

  Lesdagen
  Di. 2 september 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 16 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 30 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 28 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 11 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  Supervisiegroep 1 en 2:
  Di. 18 november 2025 van 9.30 - 12.30 uur, Online
  Di. 2 december van 9.30 - 12.30 uur, Online
  Di. 6 januari 2026 van 9.30 - 12.30 uur, Online
  Di. 20 januari van 9.30 - 12.30 uur, Online

  Supervisiegroep 3:
  Wo. 19 november 2025 van 9.30 - 12.30 uur, Online
  Wo. 3 december van 9.30 - 12.30 uur, Online
  Wo. 7 januari 2026 van 9.30 - 12.30 uur, Online
  Wo. 21 januari van 9.30 - 12.30 uur, Online

  (Omvang: 42 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Psychiater
  De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
  Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

 • Docenten
  drs. Nelleke van der Boon

  drs. Nelleke van der Boon

  Nelleke van der Boon is klinisch psycholoog/psychotherapeut en IMH specialist.Lees meer
  drs. Gerinda van Haaften

  drs. Gerinda van Haaften

  Gerinda is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog/Infant Mental Health-specialist/EMDR practitioner. Gerinda heeft zeven jaar op een zuigelingenafdeling van een ziekenhuis gewerkt en werkt sinds 2012 in kleinschalige kinder- en jeugdpsychotherapie praktijken. Ze behandelt de jongste kinderen en hun gezin en zwangeren en jonge ouders met psychische problemen. Daarnaast is ze als trainer verbonden aan het Institute for Chronically Traumatized Children, Babywerk en IMH Nederland. De thema’s trauma en hechting zijn altijd een onderdeel van haar werk geweest.Lees meer
  drs. Yael Meijer

  drs. Yael Meijer

  Yael Meijer is klinisch psycho­loog-psycho­thera­peut, met een specialisatie in Kinder & Jeugd. Daarnaast is Yael IMH-specialist DAIMH, gedrags­thera­peut, super­visor en leerthera­peut VGCt, VKJP en NVP en super­visor NIP K&J. Zij werkt als inhoudelijk leidinggevende in het team 0-6 Amersfoort-Ermelo van Fornhese-GGZcentraal en een dag per week in het DGT team centraal van Levvel. 
  Zij is ook eigenaar van het Amsterdams Centrum voor Familie thera­pie, met als specialisme regulatieproble­ma­tiek bij het jonge kind en bij jongeren en hun gezin­nen, van waaruit zij nu overwegend als docent lesgeeft op diverse nascholings-opleidingsinstituten en leertherapie en supervisie heeft. Verder doet Yael bestuurswerk voor het NIP, is zij lid van de wetenschappelijke raad van het kenniscentrum K&J psychiatrie en lid van het college van specialismen GZ en PT.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C. & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum. ISBN: 9789023248491
  • Van der Boon, N.M., Van Bakel, H. (2017). Modified Interaction Guidance: interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma. ISBN: 9789036818568
 • Reviews