IMH module 3-S: Observeren van de ouder-kindrelatie/babyobservatie  (IM2513A)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

€ 2.680

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 28 mei 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Het samenspel tussen een ouder en een zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. In deze module ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Ook leer je hoe je de observaties als behandeling kunt benutten. Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.
 
 • Inhoud

  Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Het is voor een professional belangrijk te zien en te observeren hoe de interactie is tussen ouder en (ongeboren) kind, en tussen ouder-kind en de omgeving. Relaties beïnvloeden relaties. Elke situatie wordt belicht en besproken vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed die dat weer heeft op de ouder-kindrelatie. We gaan in op signalen van het kind, interactie en afstemming tussen de ouder/verzorger (s) in de vertrouwde omgeving. Belangrijk onderdeel van de baby-observatie is het omgaan met eigen innerlijke processen.

  De module behandelt de volgende onderwerpen:

  • Baby/peuterobservatie in een natuurlijke setting
  • Observatie als methodiek
  • Observatie als behandeling
  • Reflecteren op eigen rol
  Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:
  • DAIMH-registratie (IMH-specialist-lid)
  • het diploma IMH-specialist
  Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

  Wat leer je?

  • Je leert stil te staan bij de kracht van baby-observatie
  • Je doet meer inzicht op over de ontwikkeling van het jonge kind en de ouder-kindrelatie
  • Je bent beter in staat om te reflecteren op eigen handelen

  Werkwijze

  Je observeert wekelijks bij een gezin en hun zeer jonge kind de onderlinge interactie. Dit is een gezin dat je voor aanvang van de module niet kent. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je hoe en waar je een gezin kunt benaderen en hoe je met het gezin in gesprek gaat over de observaties. De zoektocht naar een baby start dan ook pas na de eerste informatiebijeenkomst.

  • Zoektocht naar een baby
  • Wekelijks observeren van een baby/kind gedurende de gehele duur van de module
  • Verslagleggen van de zoektocht en alle observaties inclusief zelfreflectie
  • Bespreken van verslaglegging tijdens de bijeenkomsten
  Belangrijk!
  Voor de IMH-consulent (voorheen generalist) bestaat de module uit 12 baby-observaties + 12 uur verslaglegging en 6 dagdelen x 3 uur supervisie/werkbespreking op de observaties.
  Voor de IMH-specialist bestaat de module uit 80 baby-observaties + 80 uur verslaglegging en 20 dagdelen x 3 uur supervisie/werkbegeleiding op de observaties.
  De doorlooptijd van deze module is afgestemd op het aantal wekelijkse baby-observaties. Ook de planning van de tussentijdse supervisies/werkbesprekingen is daar op afgestemd.
   
  Je volgt bij de IMH-opleidingen altijd eerst module 1. Daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent of de route IMH-specialist te volgen. Als IMH-specialist i.o. dien je te zijn gestart met module 3 alvorens je kunt beginnen aan de behandelmodules (5,6 en 8). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

  Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Data onder voorbehoud:
   
  Introductie          Woensdag 2 juli 2025                 13:30 – 16:30       Online 
  Bijeenkomst 1    Woensdag 10 sept2025              13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 2    Woensdag 8 oktober 2025          13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 3    Woensdag 5 november 2025      13:30 – 16:30       Online
  Bijeenkomst 4    Woensdag 10 december 2025    13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 5    Woensdag 14 januari 2026         13:30 – 16:30       Online
  Bijeenkomst 6    Woensdag 11 februari 2026        13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 7    Woensdag 11 maart 2026           13:30 – 16:30       Online
  Bijeenkomst 8    Woensdag 8 april 2026               13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 9    Woensdag 6 mei 2026                13:30 – 16:30       Online
  Bijeenkomst 10  Woensdag 3 juni 2026                13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 11   Woensdag 1 juli 2026                 13:30 – 16:30       Online
  Bijeenkomst 12   Woensdag 2 sept 2026              13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 13   Woensdag 30 sept 2026            13:30 – 16:30       Online
  Bijeenkomst 14   Woensdag 28 oktober 2026       13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 15   Woensdag 25 nov 2026             13:30 – 16:30       Online
  Bijeenkomst 16   Woensdag 16 december 2026   13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 17   Woensdag 13 januari 2027        13:30 – 16:30       Online
  Bijeenkomst 18   Woensdag 10 februari 2027       13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 19   Woensdag 10 maart 2027          13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
  Bijeenkomst 20   Woensdag 7 april 2027              13:30 – 16:30       RINO Groep Utrecht
   
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Psychiater
  • Arts
  • Jeugdarts
  De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
  Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

 • Docenten
  drs. Yael Meijer

  drs. Yael Meijer

  Yael Meijer is klinisch psycho­loog-psycho­thera­peut, met een specialisatie in Kinder & Jeugd. Daarnaast is Yael IMH-specialist DAIMH, gedrags­thera­peut, super­visor en leerthera­peut VGCt, VKJP en NVP en super­visor NIP K&J. Zij werkt als inhoudelijk leidinggevende in het team 0-6 Amersfoort-Ermelo van Fornhese-GGZcentraal en een dag per week in het DGT team centraal van Levvel. 
  Zij is ook eigenaar van het Amsterdams Centrum voor Familie thera­pie, met als specialisme regulatieproble­ma­tiek bij het jonge kind en bij jongeren en hun gezin­nen, van waaruit zij nu overwegend als docent lesgeeft op diverse nascholings-opleidingsinstituten en leertherapie en supervisie heeft. Verder doet Yael bestuurswerk voor het NIP, is zij lid van de wetenschappelijke raad van het kenniscentrum K&J psychiatrie en lid van het college van specialismen GZ en PT.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum
  • Stern, D.N. (1992). Diary Of A Baby: What Your Child Sees, Feels, And Experiences. Ingram Publisher Services US
  • Sternberg, J. (2018). Infant observation at the heart of training. Routledge.
 • Reviews