Praktijkopleidersmiddag  (POM23)

Donderdag 5 oktober 2023

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Tijdens deze praktijkopleidersmiddag maak je kennis met enkele topdocenten uit onze BIG-opleidingen die je meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Wat speelt er zoal rond de P-opleidingen? Hoe kies je de juiste opleidingskandidaat? Hoe draagt het Programma APV bij aan oplossingen voor actuele problemen in de ggz? Dat en meer tijdens deze inspirerende praktijkopleidersmiddag. Wees welkom!
 
 • Inhoud

  Programma

   

  13.00 uur Welkom en introductie
    Door gabe van der Zee, bestuurder RINO Groep  
  13.05 uur RINO Talk:  Evidence based practice
  Nut en noodzaak in de dagelijkse praktijk
    door Anika Bexkens
  13.30 uur  Eerste ronde keuzeworkshops
  14.45 uur Pauze
    Meet-up: netwerkbijeenkomsten
  15.30 uur  Tweede ronde keuzeworkshops
  16.45 uur  Afsluiting & borrel

  Voorafgaand aan de praktijkopleidersmiddag:
  10.00 - 11.30 uur   Opleidingscommissie GZ Utrecht, Leiden/Rotterdam. Inschrijven kan op deze pagina.


   

  Workshops:

  Het goed selecteren van opleidingskandidaten is een zeer belangrijke basis voor een geslaagd opleidingstraject. Tijdens deze workshop behandelt Jan van Delden allereerst de valkuilen en nadelen van het “klassieke” interview, waarvan de voorspellende waarde tekort schiet. Allerlei gebruikelijke interviewvragen zoals ‘waarom zouden we jou moeten kiezen’, ‘wat maakt dat jij de geschikte kandidaat bent’, ‘wat zou je doen in de situatie dat…’ leiden onherroepelijk tot slimme en sociaal wenselijke antwoorden die weinig of niets zeggen over wat de kandidaat in werkelijkheid voor gedrag zal laten zien.
  Vervolgens staan we uiteraard stil bij het alternatief: de vragen die leiden tot een helder en betrouwbar antwoord op de vraag of de kandidaat geschikt is voor de functie c.q. het opleidingstraject.
   
  Een fascinerende workshop waarin je in korte tijd de methodiek leert én oppakt.
   
  Let op. Deze workshop wordt gegeven in een kleine groep, zodat je zelf met deze methodiek ervaring opdoet. De workshop bestaat uit 2 delen. Kies je voor deze workshop, dan kun je verder geen andere workshop meer volgen.
   
   
  Workshopdocent
  Dhr. Jan van Delden is een ervaren trainer op het gebied van werving en selectie, werkzaam geweest bij LTP, bureau voor personeelsselectie, loopbaanbegeleiding en training. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt er eventueel een tweede trainer ingezet.

  De ggz verkeert in woelige tijden. Om cliënten zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen moeten hulpverleners makkelijker kunnen inspelen op veranderingen in het werkveld. Het is daarom belangrijk dat opleidingen voortdurend aansluiten bij de behoefte van de maatschappij en dat professionals worden getraind in behandelmogelijkheden, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Dat betekent onder andere: flexibelere psychologische vervolgopleidingen. Binnen het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen wordt hier invulling aan gegeven.
   
  Tijdens deze interactieve workshop wordt na een kort overzicht van het APV stilgestaan bij de herschreven visie en missie Opleiding KP K&J en leerlijnen: Wat zijn die leerlijnen dan precies? Wat is nieuw? Wat is hetzelfde? Wat betekent dit voor de opleiding; het cursorisch onderwijs en voor de opleiding in de praktijk?
   
   
  Workshopdocent
  Drs. Astrid Westenbroek is klinisch psycholoog en Directeur Behandelzaken bij Karakter, een Academisch Centrum in de Kinder-& Jeugdpsychiatrie. Zij is al vele jaren actief in de opleiding: eerder als opleider en plaatsvervangend opleider bij het UMC Utrecht en Karakter, ook nu nog als werkbegeleider/supervisor, als jaargroepopleider en als hoofddocent Diagnostiek bij de KP-opleiding K&J. Zij heeft vanuit de curriculum commissie KP K&J meegedacht aan het herschreven visiedocument Opleiding KP K&J tijdens de eerste fase van het APV.
   

  Sociaal veilige werk- en leeromgevingen staan volop in de aandacht. Denk aan: The voice, Ajax, Studio Sport, De Tweede Kamer, etc. Wordt hier in de opleidingen voldoende aandacht aan besteed? Is er sprake van een sociaal veilige leeromgeving?
   
  In deze workshop krijg je een toelichting op de relevante kaders vanuit de wet- en regelgeving, maar kijken we vooral ook naar wat dit in de praktijk betekent voor jouw werksituatie waarin je opleidelingen begeleidt. Aan de hand van interactieve werkvormen en uitdagende dilemma’s krijg je inzicht in hoe het nu in jouw organisatie is geregeld, wat er eventueel verbeterd kan (of moet) worden en wat jouw rol daarin kan zijn.
   
  Workshopdocent
  Dhr. Aad Schoenmakers is sinds 2012 actief als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Hij heeft brede ervaring in diverse branches, geeft trainingen aan en begeleidt intervisies voor vertrouwenspersonen. Daarnaast is hij actief in de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Vanuit zijn theoretische kennis en vooral vanuit zijn praktische ervaringen heeft hij een heldere kijk op de “do’s and don’ts” voor opleidingsinstellingen, begeleiders en opleidelingen.

  Als zorgprofessional heb je goed geleerd voor anderen te zorgen. Waarschijnlijk heb je jezelf deze expertise al jong aangeleerd, waardoor een beroep in de zorg dan een vanzelfsprekende keuze lijkt. Vanuit deze natuurlijke gedrevenheid wordt zelfzorg vaak vergeten. 

  Zorgprofessionals lopen meer risico op het zelf ontwikkelen van psychische problematiek. Tijdens deze interactieve workshop neemt Antoinet Oostindiër je mee in de risico’s en valkuilen van het vak als therapeut, als ook in de kracht en voordelen.
   
   
  Workshopdocent
  Drs. Antoinet Oostindiër is huisarts n.p. en psychiater. In 2013 is zij een eigen SGGZ-instelling gestart, genaamd AerreA. Op een boerderij biedt zij met een team van 14 collega’s zorg aan collega’s met psychische problematiek. Ook preventieve en coachingstrajecten, waaronder ervaringsleren en non-verbale therapie, zijn een onderdeel van het aanbod.

  Inhoudelijk staan we er allemaal achter: opleiden op meerdere werkplekken zorgt ervoor dat je echte generalisten opleidt. Hoe organiseer je dat dan? Waar moet je het allemaal over hebben als je in samenwerking opleidt en waar moet je rekening mee houden?
   
  Tijdens deze workshop nemen drs. Sanne Kriens en drs. Pieter Dingemanse je mee in het proces naar een samenwerking toe. Ze bespreken de verschillende manieren waarop je kan samenwerking en hebben heel veel spannende en verrassende situaties meegemaakt, waarvoor jullie met elkaar kunnen kijken naar oplossingen.
   
   
  Workshopdocenten
  Drs. Pieter Dingemanse is P-opleider bij Altrecht. Daarnaast werkt hij als klinisch psycholoog bij Altrecht angst en stemming. Hij is supervisor Gedragstherapie (VGCt); Systeemtherapie (NVRG) en Emotionally Focused Couple therapy (EFT). Hij is tevens bestuurslid bij de FGzPt en het LPO en voorzitter stichting EVC.
   
  Drs. Sanne Kriens is klinisch psycholoog en werkt als P-opleider bij Mentaal Beter en HSK. Ze is Supervisor VGCt, plaatsvervangend hoofdopleider GZ bij RCSW en bestuurslid bij het LPO.
   

  Toekomstbestendig opleiden kan niet zonder de huidige professional. De opleiders in de praktijk spelen een hoofdrol in het vormgeven van het praktijkgedeelte van de opleiding voor de toekomstige professionals. Binnen het APV programma is er daarom aandacht voor de opleiders. In de werkgroep professionalisering praktijkopleiders wordt de kwaliteit van praktijkonderwijs geborgd en daarnaast gewerkt aan een volgende stap, passend bij de competentieprofielen die er zijn opgesteld.
   
  Deze workshop bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte word je geïnformeerd over de laatste stand van zaken binnen deze werkgroep, zoals over de competentieprofielen die in fase 1 van het APV zijn opgesteld. In het tweede gedeelte gaan dr. Barbara Montagne en drs. Marit Bierman graag met je gesprek over wat er is en wat er nodig is om de gewenste volgende stap te kunnen zetten.
   
  Workshopdocent
  Dr. Barbara Montagne werkt als klinisch psycholoog bij GGz Centraal. Zij is als boegbeeld transdiagnostiek en innovatie verbonden aan het Centrum voor Psychotherapie van GGz Centraal. Zij is verantwoordelijk voor het diagnostisch proces en het opzetten van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen het CvP. Daarnaast is Barbara hoofd van de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen en richt zij zich op het op de kaart zetten van innovatie GGz Centraal breed. Zij is gedreven om experimenteren, leren en innoveren een plek binnen de zorg te geven.
  Drs. Marit Bierman is klinisch neuropsycholoog. Zij is werkzaam als hoofd psychodiagnostiek en P-opleider bij GGz Centraal Fornhese. Daarnaast is Marit hoofddocent diagnostiek van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog regio Utrecht, differentiatie kinderen en jeugd.

  Rollenspellen en exposure zijn een onmisbaar onderdeel van de gereedschapskist van een opleideling tot psycholoog. Virtual Reality verrijkt deze gereedschapskist door de buitenwereld in de behandelkamer te brengen en onbeperkt te kunnen oefenen. Veel instellingen beschikken over Virtual Reality apparatuur, zodat de opleidelingen deze kunnen inzetten.
   
  In deze workshop maak je kennis met hoe echt je lijf de Virtual Reality (VR) omgeving ervaart en hoe gemakkelijk het is om het te bedienen. Met deze ervaring kun je de opleideling van de toekomst het beste begeleiden en weet je hoe je Virtual Reality kunt inzetten in behandelingen.
   
   
  Workshopdocent
  Drs. Elsbeth Zandee is Gz-psycholoog in opleiding tot specialist bij GGZ Delfland. Sinds 2014 is zij betrokken bij VR-behandelingen en ze verricht onderzoek naar VR. Ook geeft ze trainingen om behandelaren de mogelijkheid te geven om met VR te werken. Elsbeth is betrokken bij het implementeren van VR bij verschillende groepsbehandelingen en helpt mee bij het opzetten van een landelijk netwerk voor alle VR-behandelaren en onderzoekers in Nederland.
  Drs. Anne Varvik is Gz-psycholoog bij het FACT en DEPT (Delflands Eerste Psychose Team) in Delft, en werkt sinds 2018 ook bij het Virtual Reality team van GGZ Delfland. Naast VR bij angst en psychose in te zetten, merkte ze dat VR ook goed past en effectief is bij andere soorten problematiek. Denk aan emotieregulatie-problemen, verslaving, trauma, ASS en ADHD.

  Mensen kunnen discriminatie en uitsluiting ervaren op basis van hun huidskleur, vanwege hun religie, etniciteit of seksuele geaardheid of andere diversiteitskenmerken. De psychische impact van deze ervaringen varieert van enige kwetsing tot traumatisering. Soms zijn die uitsluitingsmechanismen duidelijk merkbaar en benoembaar, zoals een racistische uiting. En soms zijn ze systemisch ingebed en is het moeilijker om er de vinger op te leggen, zoals het hanteren van de (culturele) normen van de meerderheidsgroep op alle mensen. Om deze in- en uitsluitingsmechanismen te herkennen, te begrijpen en te hanteren is kennis en inzicht nodig in de eigen en maatschappelijke opvattingen over racisme, discriminatie en uitsluiting.
   
  In deze interactieve workshop wordt ingegaan op hoe in- en uitsluitingsmechanismen een rol kunnen spelen in het contact tussen cliënt en hulpverlener en hoe daarmee om te gaan. Met andere woorden, wat zijn valkuilen in ons vak die tot discriminatie leiden? Wat doet het westers denken, dat centraal staat in onze huidige opvatting van de geestelijke gezondheid, met onze perceptie als professional? Welke mechanismen van afweer, overdracht en tegenoverdracht spelen een rol binnen het systemisch racisme? Hoe hier bewust van te worden en het bespreekbaar te maken? Hoe met het ongemak om te gaan?
   
  Workshopdocent
  Dr. Indra Boedjarath heeft zich als gz-psycholoog/psychotherapeut toegelegd op de interculturele hulpverlening. Indra is werkzaam als vrijgevestigde en bij Familysupporters en ze was directeur van Mikado, het landelijk kenniscentrum interculturele zorg. Regelmatig verzorgt zij publicaties, lezingen, trainingen en colleges over interculturele hulpverlening. Ze is gepromoveerd op het onderwerp suïcide en cultuur.

  De marktwerking is van grote invloed geweest op de werkwijze van de ggz. Leidend zijn de sterk afgebakende protocollaire behandelingen, gebaseerd op streng gecontroleerde wetenschappelijke studies. De vrijblijvendheid en soms regelrechte willekeur die de voormalige ggz kenmerkten hebben terecht moeten plaatsmaken voor een meer toetsbare en beheersbare zorg.

  Tegelijkertijd staat de maatschappelijke reputatie van de ggz onder druk. De sector wordt door patiënten, naastbetrokkenen en verwijzers in toenemende mate als ontoegankelijk, log en star ervaren. Veel grote ggz-aanbieders werken aanbod-gestuurd en laten patiënten hooguit de keuze tussen minder dan een handvol merknaambehandelingen. Steeds meer hulpverleners en wetenschappers voelen hierover hetzelfde onbehagen als de patiënten. Zij pleiten voor een ggz die het zorgaanbod (weer) afstemt op de behoefte van de patiënt. Dit zou de efficiëntie en effectiviteit van de ggz weleens ten goede kunnen komen.
  ​​​​​
  De opzet van het onderwijs in de ggz zal de beweging om de mens (weer) als primair vertrekpunt te nemen moeten volgen. Niet alleen naar de persoon van de patiënt, maar ook naar de persoon van de opleideling moet (nog) meer aandacht uitgaan. Een interpersoonlijke visie op psychopathologie, op psychotherapie en op opleiden kan de postacademische beroepsopleidingen een overkoepelend kader bieden om deze draai te maken. In deze workshop gaan we in gesprek over de voor- en nadelen van het persoonsgericht opleiden in een veranderende ggz.  


  Workshopdocent
  Dr. Anton Hafkenscheid is als klinisch psycholoog/psychotherapeut verbonden aan het Sinaï Centrum. Daarnaast is hij o.a. docent bij de RINO Groep, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven. Anton heeft jarenlang geëxperimenteerd met monitorinstrumenten voor systematische zelfreflectie en is tevens veelgevraagd spreker over de betekenis van de therapeutische relatie.

  BoPP West Nederland
  BoPP Midden Nederland
  Stichting PaON

  Werkwijze

  Tijdens deze praktijkopleidersmiddag maak je kennis met enkele topdocenten uit onze BIG-opleidingen die je meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Wat speelt er zoal rond de P-opleidingen? Hoe kies je de juiste opleidingskandidaat? Hoe draagt het Programma APV bij aan oplossingen voor actuele problemen in de ggz? Dat en meer tijdens deze inspirerende praktijkopleidersmiddag. Wees welkom!

 • Datum
  Lesdata

  Omvang

  donderdag 5 oktober 2023 van 13.00 - 17.00 uur

  Datum

  5 oktober 2023

  Locatie

  Oudenoord 6, Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie
 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  P-opleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren verbonden aan de RINO Groep

 • Sprekers
  dr. Anika Bexkens

  Spreker: dr. Anika Bexkens

  Hoofdopleider van de BIG-opleiding tot Gz-psycholoog K&J Leiden/Rotterdam

  Dr. Anika Bexkens is klinisch psycholoog en universitair hoofddocent. Zij is werkzaam bij GGZ Delfland op een brede jeugdafdeling en geeft les aan de Universiteit Leiden in de masteropleiding ontwikkelingspsychologie, waar zij ook betrokken is bij het Leids Kenniscentrum Stress en Angst bij jeugdigen dat zich richt op het vroeg herkennen en verhelpen van angst.

  Daarnaast doet Bexkens wetenschappelijk onderzoek naar o.a. gevoeligheid voor groepsdruk en het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.

  Bij de RINO Groep is dr. Anika Bexkens waarnemend hoofdopleider van de BIG-opleiding tot Gz-psycholoog K&J Leiden/Rotterdam, hoofddocent van het onderdeel Hulpverleningskader en Diagnostiek in GZ K&J Leiden en Hoofddocent K&J in de GZ-opleiding V&O Leiden.

   

  Persoonlijke drijfveren in ggz:

  Dr. Anika Bexkens zet zich met haar academische inspanningen in om vroegherkenning en interventie van psychische problematiek te verbeteren: ‘Het is altijd mijn ambitie geweest om een brug te zijn tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, omdat samenwerking tussen deze velden essentieel is om optimale mentale zorg aan kinderen en jongeren en hun ouders te kunnen bieden.’

   

  Recente Publicaties:

  • Freher, N. S. K., Bexkens, A., van Bennekom, M., Veling, W., & Bockting, C. L. (2022). Virtual reality for psycho-education on self-stigma in depression: Design of a randomised controlled trial. Psychiatry Research Communications2(4), 100086
  • van de Groep, I. H., Bos, M. G., Jansen, L. M., Kocevska, D., Bexkens, A., Cohn, M., ... & Crone, E. A. (2022). Resisting aggression in social contexts: The influence of life-course persistent antisocial behavior on behavioral and neural responses to social feedback. Neuroimage: clinical34, 102973
  • Wagemaker, E., van Hoorn, J., & Bexkens, A. (2022). Susceptibility to peer influence on prosocial behavior in adolescents with Mild Intellectual Disability or Borderline Intellectual Functioning. Research in Developmental Disabilities120, 104143.
  • Draai D.A. van der, Duijn E. van, Beurs D.P. de, Bexkens A. & Beekman A.T.F. (2021), Factors of specialized mental health care use in the Netherlands: a scoping review applying Andersen-Newman's care utilization model, HEALTH SERVICES INSIGHTS 14: 1-13.
  • Olivier E., Roos C. de & Bexkens A. (2021), Eye movement desensitization and reprocessing in young children (ages 4-8) with posttraumatic stress disorder: a multiple-baseline evaluation (Sept, 10.1007/s10578-021-01237-z, 2021), CHILD PSYCHIATRY & HUMAN DEVELOPMENT.
  • Asscheman J.S., Zanolie K., Bexkens A. & Bos M.G.N. (2020), Mood variability among early adolescents in times of social constraints: a daily diary study during the COVID-19 pandemic, Open Science Framework.
  Lees meer
  drs. Marit Bierman

  Spreker: drs. Marit Bierman

  Drs. Marit Bierman is klinisch neuropsycholoog. Zij is werkzaam als hoofd psychodiagnostiek en P-opleider bij GGz Centraal Fornhese. Daarnaast is Marit hoofddocent diagnostiek van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog regio Utrecht, differentiatie kinderen en jeugd.Lees meer
  dr. Indra Boedjarath

  Spreker: dr. Indra Boedjarath

  Indra Boedjarath heeft zich als gz-psycholoog/psychotherapeut toegelegd op de interculturele hulpverlening. Indra is werkzaam als vrijgevestigde en bij Familysupporters en ze was directeur van Mikado, het landelijk kenniscentrum interculturele zorg. Regelmatig verzorgt zij publicaties, lezingen, trainingen en colleges over interculturele hulpverlening. Ze is gepromoveerd op het onderwerp suïcide en cultuur.Lees meer
  drs. Pieter Dingemanse

  Spreker: drs. Pieter Dingemanse

  Drs. Pieter Dingemanse is Klinisch psycholoog. Hij werkt als P-opleider bij Altrecht. Daarnaast werkt hij als klinisch psycholoog bij Altrecht angst en stemming. Hij is supervisor Gedragstherapie (VGCt); Systeemtherapie (NVRG) en Emotionally Focused Couple therapy (EFT). Hij is tevens bestuurslid bij de FGzPt, het LPO en bij EFT-Nederland.Lees meer
  dr. Anton Hafkenscheid

  Spreker: dr. Anton Hafkenscheid

  Anton Hafkenscheid is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is werkzaam bij het Sinai Centrum. Daarnaast is hij docent bij de RINO Groep, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven.
   
  Lees meer
  drs. Sanne Kriens

  Spreker: drs. Sanne Kriens

  Drs Sanne Kriens is Klinisch psycholoog, Zij werkt als P-opleider bij Mentaal Beter en HSK. Ze is Supervisor VGCt, plaatsvervangend hoofdopleider GZ bij RCSW en bestuurslid bij het LPO.Lees meer
  dr. Barbara Montagne

  Spreker: dr. Barbara Montagne

  Dr. Barbara Montagne is klinisch psycholoog en hoofd / senior onderzoeker van de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen bij GGz Centraal. Daarnaast is zij inhoudelijk leidinggevende van de afdeling psychodiagnostiek in Eemland en praktijkopleider voor de P-opleiding in de regio Eemland. Montagne is gepromoveerd op het herkennen van Emotionele Gezichten. De sociale cognitie binnen de psychiatrie is nog steeds een belangrijk thema binnen haar onderzoek. Bij de RINO Groep is Barbara Montagne plaatsvervangend hoofdopleider voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog V&O.Lees meer
  drs. Antoinet Oostindiër

  Spreker: drs. Antoinet Oostindiër

  Antoinet Oostindiër is huisarts n.p. en psychiater. In 2013 is zij een eigen SGGZ instelling gestart, genaamd AerreA.
  Op een boerderij bieden wij met een team van 14 collega’s zorg aan collega’s met psychische problematiek. Ook preventieve en coachingstrajecten, waaronder ervaringsleren en non-verbale therapie, zijn een onderdeel van ons aanbod.Lees meer
  Aad Schoenmakers

  Spreker: Aad Schoenmakers

  Aad Schoenmakers is sinds 2012 actief als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Hij heeft brede ervaring in diverse branches, geeft trainingen aan en begeleidt intervisies voor vertrouwenspersonen. Daarnaast is hij actief in de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.
  Vanuit zijn theoretische kennis en vooral vanuit zijn praktische ervaringen met de vele meldingen heeft hij een heldere kijk op de “do’s and don’ts” voor RINO, opleidingsinstellingen, begeleiders en opleidelingen.
  Lees meer
  Jan van Delden

  Spreker: Jan van Delden

  Jan van Delden is een ervaren trainer op het gebied van werving en selectie, werkzaam geweest bij LTP, bureau voor personeelsselectie, loopbaanbegeleiding en training.Lees meer
  drs. Anne Varvik

  Spreker: drs. Anne Varvik

  Anne Varvik is GZ-psycholoog bij het FACT en DEPT (Delflands Eerste Psychose Team) in Delft, maar werkt ook bij het Virtual Reality team van GGZ Delfland.
  Anne werkt sinds 2018 met VR bij GGZ Delfland. Naast VR bij angst en psychose in te zetten, merkte ze dat VR ook goed past en effectief is bij andere soorten problematiek. Denk aan
  emotieregulatie-problemen, verslaving, trauma, ASS en ADHD.Lees meer
  drs. Astrid Westenbroek

  Spreker: drs. Astrid Westenbroek

  Astrid Westenbroek is Klinisch Psycholoog en Directeur Behandelzaken bij Karakter, een Academisch Centrum in de Kinder-& Jeugdpsychiatrie. Zij is al vele jaren actief in de opleiding; eerder als opleider en plaatsvervangend opleider bij het UMC Utrecht en Karakter, ook nu nog als werkbegeleider en supervisor en als Jaargroepopleider en Hoofddocent Diagnostiek bij de KP opleiding Kinder- & Jeugd. Zij zat in een van de werkgroepen in de 1e fase het APV en heeft op basis hiervan vanuit de Curriculum Commissie KP K&J meegedacht aan het herschreven visiedocument Opleiding Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd.Lees meer
  Elsbeth Zandee MSc

  Spreker: Elsbeth Zandee MSc

  Elsbeth Zandee MSc is gezondheidszorgpsycholoog io specialist GioS (laatste jaar) bij GGZ Delfland. Sinds 2014 is zij betrokken als behandelaar bij behandelingen en onderzoek met Virtual Reality (VR). Daar zijn in de loop van de tijd (vanaf 2017) implementatie en zelf onderzoek doen met Virtual Reality (FUIF-VR studie, vanaf 2020) bijgekomen. Elsbeth heeft vanaf 2017 veel trainingen gegeven om behandelaren de mogelijkheid te geven om met VR te werken. Bij haar huidige afdeling met deeltijdbehandelingen is Elsbeth betrokken bij het implementeren van VR bij de verschillende groepsbehandelingen. Elsbeth is betrokken bij een initiatief om een landelijk netwerk op te zetten voor alle VR behandelaren en onderzoekers in Nederland.Lees meer
 • Reviews
  Reviews