Start op:

Kosten: € 1.250

incl. digitale literatuur en lunch, excl. eventueel aan te schaffen boeken

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 4 januari 2024, tenzij eerder vol

Opgroeien in een adoptiegezin, pleeggezin of gezinshuis  (A2407)

Diagnostiek en behandeling gedurende de levensloop

Het is een grote uitdaging om pleeg-, adoptie- en gezinshuis-kinderen en hun gezinsleden regulier en tegelijk specifiek hulp te bieden in alle levensfasen. In deze cursus gaan we vanuit een pedagogisch psychologische invalshoek in op allerlei thema’s rond pleegzorg en adoptie. Je krijgt een stevige theoretische en praktische basis om in je dagelijks werk de extra dimensie van ‘groot worden in een ander gezin dan je geboortegezin’ te onderkennen en hier verantwoord mee te werken.
 

Feiten

 • Omvang: 5 donderdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 8 februari, 14 maart, 4 april, 16 mei en 20 juni 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: dr. Anneke Vinke
 • Docent

 • Kosten: € 1.250
 • Cursuscode: A2407

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog en Systeemtherapeut

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Ouders en kinderen horen bij elkaar en het streven is om kinderen en ouders hulp en steun te bieden zodat zij bij elkaar kunnen blijven. Desondanks zijn er ouders die hun kinderen niet willen, kunnen of mogen opvoeden. Deze kinderen groeien bij voorkeur op in een ander gezin of andere gezinsomgeving. Literatuur toont onomwonden aan dat gezinsopvoeding boven andere vormen van opvang gaat.

Een leven lang… de kinderbeschermingsmaatregelen adoptie en pleegzorg (inclusief gezinshuizen) hebben levenslang impact op geboorte-ouders, kinderen en de nieuwe gezinnen waarin ze opgroeien. De juridische basis van deze vormen van gezinsopvoeding verschilt. Adoptie is nagenoeg onomkeerbaar: eenmaal geplaatst in een adoptiegezin blijft een kind daar tot in volwassenheid. Pleegzorg blijkt dikwijls tijdelijk: een derde tot de helft van de pleegzorgplaatsingen wordt voortijdig afgebroken. In gezinshuizen - bedoeld als permanente plek - wonen kinderen gemiddeld maar 2,7 jaar (Ter Meulen, Vinke, De Baat + Spoelstra, 2014). Adoptie gaat regelmatig gepaard met veel en complexe hulpvragen, maar uithuisplaatsingen komen in adoptiegezinnen veel minder voor dan overplaatsingen in pleegzorg of in/naar gezinshuizen.

Al met al is er een grote uitdaging om pleeg-, adoptie- en gezinshuis-kinderen en hun gezinsleden regulier en tegelijk specifiek hulp te bieden. Daarvoor is het belangrijk dat je je bewust bent van wat er specifiek is aan adoptie, pleegzorg en opgroeien in een gezinshuis. Daarna komt de vraag hoe hulp op maat het permanente karakter van deze gezinsvormen kan ondersteunen en bestendigen. Het gaat daarbij om hulp tijdens het opgroeien en om hulp in latere levensfasen.

Belangrijke thema’s zijn rouw, ingroeien in het nieuwe gezin, het aangaan van duurzame en veilige gehechtheidsrelaties, het omgaan met loyaliteit en het opgroeien in verschillende culturen, vormen van een stabiel zelfbeeld en het vinden van een eigen identiteit. Kan en mag een kind (of later de volwassene) thuis zijn in twee werelden: het nieuwe gezin en het gezin (dan wel land) van oorsprong? Wil het contact? Is er contact? Hoe krijgt contact vorm?
Vroegkinderlijke ervaringen, Early Life Stress en trauma kunnen doorwerken tot in de volwassenheid. Deze worden echter in de praktijk niet altijd meegenomen in diagnostiek en behandeling wanneer kinderen, jeugdigen of volwassenen zich aanmelden voor hulpverlening. Er is geen DSM-5-TR classificatie die adoptie, pleegzorg of gezinshuisopvoeding meeneemt, terwijl deze bij ggz-hulpvragen wel een onderliggende rol kunnen spelen. Het is belangrijk dat je deze kunt herkennen en passend kunt meenemen in diagnostiek en behandeling.

In deze cursus gaan we vanuit een pedagogisch psychologische invalshoek in op de eerder genoemde thema’s. We bieden je een stevige theoretische en praktische basis om in je dagelijks werk de extra dimensie van ‘groot worden in een ander gezin dan je geboortegezin’ te onderkennen en hier verantwoord mee te werken.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus heb je kennis over: 

 • historie en formele juridische (inter)nationale kaders over opgroeien in tehuizen, gezinshuizen, pleeggezinnen en adoptiegezinnen
 • inzichten vanuit theorie en praktijk waarbij de historie, de ontwikkelingspsychologie, affectieve neurobiologie, hechting, trauma en de culturele antropologie die de beeldvorming en het werkveld rond pleegzorg, gezinshuizen en adoptie bepaald hebben en nu bepalen.
 • de impact en gevolgen van overplaatsingen op ontwikkeling, opvoeding en relaties met zowel de dagelijkse opvoeders als de oorspronkelijke gezinsleden
 • elementen uit het klachtenpatroon van cliënten die relateren aan afstand, adoptie, pleegzorg en afstammingsvragen
 • inzicht in de oorsprong van je eigen waarden en normen rond de thematiek en de consequenties daarvan op het professioneel handelen 
 • inhoud, evidence en practice base van beschikbare interventies die pleegzorg- of adoptiesensitief ingezet kunnen worden
 • indicaties en contra-indicaties met betrekking tot zowel diagnostiek als interventies voor cliënten niet (volledig) in hun geboortegezin zijn opgegroeid
Na afloop van de cursus kun je:
 • patronen in ontwikkeling bij kind en jeugdige en de beide ouderparen duiden in het licht van pleegzorg, gezinshuiszorg of adoptie
 • problematisch verloop van ontwikkeling bij kind, jeugdige of volwassene signaleren aan de hand van pleegzorg en adoptiegerelateerde thema's, gestoeld op observatiegegevens en theoretische inzichten
 • je professionele gedrag afstemmen op het patroon, ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsbehoefte van het kind, de jeugdige, de volwassene of de ouders, daarbij rekening houdend met de eigen achtergrond
 • psycho-educatie verzorgen over ontwikkelingspsychopathologie, neurobiologie, stress-systeem, trauma en hechting  
 • pleegkinderen, geadopteerden en hun beide ouderparen begeleiden vanuit een multimethodische, theoretisch verantwoorde aanpak die rekening houdt met het specifieke karakter van opgroeien in een  nieuw gezin

Inhoud

We gaan in op het specifieke karakter van adoptie, pleegzorg en gezinshuiszorg in (ggz)-diagnostiek en behandeling. Daarbij komen specifiek de volgende thema's aan de orde:

 • theoretische en juridische kaders die de beeldvorming en het werkveld van pleegzorg, gezinshuizen en adoptie bepalen
 • de impact van vroegkinderlijke ervaringen, Adverse Childhood Experiences, affectieve neurobiologie, trauma en gehechtheid
 • ouderschap op afstand en ouderschap van kinderen die niet bij je geboren zijn - over afstand, nabijheid en contact
 • verlies, verbinding en rouw
 • cultuur, identiteit en etniciteit
 • diagnostiek en hulpverlening: dilemma's en interventie-(on)mogelijkheden

Toetsen

De cursus wordt afgesloten met een persoonlijk reflectieverslag a.h.v. de leerdoelen die bij aanvang zijn bepaald, de literatuur uit de cursus en gekoppeld aan een casus voorbeeld uit eigen praktijk.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: dr. Anneke Vinke
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2407 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl