Ontwikkelingsprofiel  (A2365)

Een goede inschatting van de sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken met de Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Met het ontwikkelingsprofiel (OP) kun je ernstige tekorten in het psychosociaal functioneren van een cliënt voorafgaand aan de behandeling opsporen. Zo kun je een betere inschatting maken van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken en het diagnostisch proces verdiepen. Tijdens deze cursus leer je hoe het OP is opgebouwd en hoe je het gebruikt en implementeert in een behandelplan. Ook gaan we in op het gebruik van het OP interview en de vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek.
 
 • Inhoud

  Een GGZ-behandeling stagneert soms doordat er bij de cliënt ernstige tekorten bestaan in het psychosociaal functioneren die bij aanvang van de behandeling niet onderkend zijn: de cliënt lijkt psychotisch te worden of uit zich plots suïcidaal, handelt impulsief of is ineens niet langer in staat te werken.

  Het ontwikkelingsprofiel (OP) is een geschikte methode om dergelijke tekorten voorafgaand aan de behandeling op te sporen. Het OP staat vermeld in de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008) en de richtlijn psychiatrisch onderzoek (2015). Het OP, dat gebaseerd is op de ontwikkelingspsychologie, gaat ervan uit dat het functioneren van een volwassene wordt bepaald door een samenspel tussen aan de ene kant gedragspatronen die bij de actuele leeftijd passen (rijpe kenmerken) en aan de andere kant 'vroegkinderlijke' patronen (onrijpe verschijnselen) die verwijzen naar eerdere ontwikkelingsfasen.

  Het OP biedt de mogelijkheid om bij volwassenen en ouderen in korte tijd een goede inschatting te maken van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken. Dit helpt de behandelaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kwetsbare kanten van de cliënt en tegelijkertijd oog te hebben voor diens gezonde kanten. Het OP, dat een aanvulling vormt op de DSM-classificatie, verdiept het diagnostisch proces: op basis van de sterkte/zwakte analyse maakt de diagnosticus een goed geïnformeerde keuze voor de vorm en het doel van de behandeling.

  Nieuw is de recent tot stand gekomen Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV). Deze gevalideerde en betrouwbare vragenlijst bestaat uit 108 uitspraken en kan in ongeveer 20 minuten ingevuld worden. De OPV is behulpzaam in de klinische praktijk en goed bruikbaar voor ROM en voor wetenschappelijk onderzoek.
   

  Wat leer je?

  Tijdens deze driedaagse cursus leer je:

  • hoe het OP is opgebouwd: je neemt kennis van de verschillende ontwikkelingsniveaus en de ontwikkelingslijnen. De cursus is bedoeld voor Gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters.
  • op welke wijze het OP als referentiekader voor persoonlijkheidsdiagnostiek gebruikt kan worden
  • concreet door te vragen op verschijnselen die verwijzen naar patronen in het OP
  • welke tegenoverdrachtsverschijnselen kenmerkend zijn voor een bepaald ontwikkelingsniveau
  • het OP toe te passen bij diagnostiek en indicatiestelling
  • een behandelplan op te stellen met de informatie uit de intake en het OP
  • de OPV te gebruiken voor ROM en wetenschappelijk onderzoek

  Werkwijze

  Dag 1: de opbouw van het OP en het gebruik daarvan als referentiekader. Wat zijn de kenmerken van de ontwikkelingsniveaus en ontwikkelingslijnen? Na een inleiding op het OP leer je aan de hand van concrete uitspraken van cliënten de niveaus en lijnen te onderscheiden. Ook oefen je met concreet doorvragen op het denken, voelen en handelen van de cliënt.

  Dag 2: de therapeutische consequenties van het OP. Hoe kies je op basis van het OP een behandelvorm die goed aansluit bij de sterke en zwakke kanten (mogelijkheden en beperkingen) van de cliënt? Welke patronen in het OP treffen we aan bij specifieke doelgroepen, zoals cliënten met borderline problematiek of eetstoornissen?

  Dag 3: de toepassing van het OP in de klinische praktijk en bij wetenschappelijk onderzoek. Uitleg en toepassingsmogelijkheden van de OPV.

  Alvast meer lezen? Zie het artikel: Een impasse of uitweg? Inschatting van de psychosociale vermogens met het ontwikkelingsprofiel.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums

  Omvang

  2 dinsdagen en 1 donderdag van 9.30-16.30 uur, dag 1 online

  Datums

  28 maart (online) 13 en 25 april 2023 op locatie

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Psychiater
  De cursus is bedoeld voor Gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters.

 • Docenten
  dr. Quin van Dam

  dr. Quin van Dam

  Quin van Dam is klinisch psycholoog, affectfobie therapeut en supervisor en werkzaam in eigen praktijk. Hij verzorgt onderwijs voor collega’s in de ggz over affectfobietherapie (AFT) en het ontwikkelingsprofiel. In 2016 verscheen zijn boek Affectfobietherapie in de praktijk. Daarnaast publiceerde hij artikelen over AFT, doodsangst, afweer en weerstand, het ontwikkelingsprofiel, perversies en de Balintgroep. Op PsyFlix verzorgt hij webinars over AFT en zingeving.Lees meer
  dr. Theo Ingenhoven

  dr. Theo Ingenhoven

  Theo Ingenhoven is als psychiater/psychotherapeut verbonden aan het NPI, topreferente afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen van Arkin in Amsterdam. Hij is daar coördinator van de psychiaters in opleiding in hun keuzejaar psychotherapie. Hij is (mede)voorzitter van de landelijke Psychiater Expertgroep Persoonlijkheidsstoornissen (PePs). In 2009 promoveerde hij op de betekenis van psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek middels het Ontwikkelingsprofiel. Samen met Robert Abraham en anderen ontwikkelde hij de Ontwikkelingsprofielvragenlijst (OPV).Lees meer
  drs. Laura van Riel

  drs. Laura van Riel

  Laura van Riel is psychiater en psychotherapeut. Ze is werkzaam bij NPI Arkin Amsterdam.​​​​​​​Lees meer
 • Literatuur
  • Abraham R.E. (2005). Het ontwikkelingsprofiel registratieprotocol, 3e geheel herziene druk. Dit boek is tegen een vergoeding van € 12,50 verkrijgbaar bij de Stichting OP.
  • Enkele hoofdstukken en artikelen worden als pdf op de leeromgeving geplaatst.
 • Reviews