Training in de HCR-20: V3  (A2340)

€ 355

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Het inschatten van het risico op gewelddadig gedrag is een belangrijke taak van de (forensische) ggz. De HCR-20 V3 is een taxatie-instrument om risicofactoren zorgvuldig mee in kaart te brengen. Je doet tijdens deze training de meest actuele wetenschappelijke kennis op van risicofactoren voor gewelddadig gedrag en van verschillende methoden van risicotaxatie. Aan de hand van dossiermateriaal oefen je het werken met de HCR-20 V3.
 
 • Inhoud

  Het inschatten van het risico van gewelddadig gedrag is een belangrijke taak voor deskundigen die werkzaam zijn in de forensische of reguliere ggz, als pro justitia rapporteur, in de verslavingszorg, bij de reclassering of in het gevangeniswezen. Het belang van risicotaxatie voor de maatschappij is groot; het ultieme doel van risicotaxatie is immers het voorkomen van gewelddadige recidive. Ook voor de behandelpraktijk is het belang van risicotaxatie groot. Voor forensisch psychiatrische cliënten/patiënten zijn de resultaten van de risicotaxatie in sterke mate bepalend voor hun toekomst, vanwege de invloed ervan op de inhoud van behandelplannen, verlofbeslissingen, de fasering van behandeling en het beveiligingsniveau. De kennis over risicofactoren voor gewelddadig gedrag is de afgelopen 20 jaar enorm toegenomen en er zijn diverse instrumenten ontwikkeld om deze factoren gestructureerd in kaart te brengen.

  Wat leer je?

  Je bent bekend met de recente literatuur over (het inschatten van) risicofactoren voor gewelddadig gedrag en in staat om de HCR-20V3 op zorgvuldige wijze te scoren.

  Werkwijze

  Ten eerste wordt stilgestaan bij de doelen van risicotaxatie en worden de verschillende methoden van risicotaxatie en de voor- en nadelen daarvan besproken. De belangrijkste theorieën op het gebied van de behandeling van gewelddadig gedrag worden kort besproken (m.n. het Risk Need Responsivity model).

  Verder wordt een overzicht gegeven van recente literatuur over risicofactoren voor algemeen en gewelddadig gedrag en de wijze waarop deze factoren betrouwbaar kunnen worden ingeschat. Verschillende risicotaxatie-instrumenten passeren hierbij de revue. De nadruk ligt echter op de Historical Clinical Risk management-20V3 (HCR-20 V3; Douglas et al., 2013), een revisie van de HCR-20, het wereldwijd meest gebruikte instrument voor het inschatten van gewelddadig gedrag.

  Aan de hand van dossiermateriaal wordt geoefend worden met het scoren van de HCR-20 V3. Ook wordt aandacht besteed aan de resultaten van onderzoek naar de HCR-20 en HCR-20 V3 dat tot nu toe is uitgevoerd.

  Verder wordt kort stilgestaan bij de waarde van beschermende factoren in de risicotaxatie. De SAPROF is een checklist voor de gestructureerde inschatting van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag die ontwikkeld is als positieve aanvulling op de risicotaxatie met de HCR-20 / HCR-20 V3 of HKT-30 / HKT-R.

  Tot slot wordt kort ingegaan op het praktisch gebruik van risicotaxatie-instrumenten (o.a. verslaglegging, risicomanagement).

  De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze training incompany uitgevoerd voor o.a. FPC de Rooyse Wissel te Oostrum en voor Indris, onderdeel van de Amarant Groep, te Tilburg.

 • Datums

  Omvang

  1 dinsdag van 9.30-15.30 uur en 1 dinsdag van 9.30-12.30 uur

  Datums

  18 en 25 april 2023

  Locatie

  online
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Orthopedagoog
  • Psychiater

 • Docenten
  drs. Ellen van den Broek

  drs. Ellen van den Broek

  Ellen van den Broek is Gz-psycholoog in opleiding tot specialist. Zij is werkzaam als Hoofd Behandeling bij de Van der Hoeven Kliniek (De Forensische Zorgspecialisten).Lees meer
  drs. Henriëtte van der Maeden

  drs. Henriëtte van der Maeden

  Henriette van der Maeden is Gz-psycholoog. Zij is werkzaam als Hoofd Patiëntenzaken bij de Van der Hoeven Kliniek, locatie De Voorde (De Forensische Zorgspecialisten).Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews