Start op:

Kosten: € 5.660

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Opleiding Infant Mental Health consulent  (IM2116)

IMH: vroege ervaringen als basis voor de toekomst

In de Opleiding IMH-consulent leer je problemen in de ouder-kindrelatie observeren, signaleren, begeleiden en optimaliseren en het IMH-gedachtegoed te integreren in de werksetting of het beleid van je organisatie. Deze webpagina is bedoeld om je in te schrijven voor de gehele opleiding IMH-Consulent in plaats van dat je je voor de losse modules aanmeldt. Met jouw ingevulde motivatie kunnen we je uitnodigen voor het selectiegesprek met de hoofddocent.
 

Feiten

 • Omvang: 23,5 dag (20 lesdagen van 6 uur + 7 dagdelen van 3 uur + selectiegesprek van 1 uur)
 • Datums: Periodes per module:
  Module 1: 5 november 2021 - 11 maart 2022
  Module 2: 25 maart - 20 mei 2022
  Module 3: 23 juni - 14 december 2022
  Module 4: 3 februari - 31 maart 2023
  Module 8: 7 april - 30 juni 2023
  Alle data per module vind je in de omschrijving
 • Locatie: RINO Groep Utrecht
 • Docent: drs. E.H.A. (Alet) Meurs
 • Docent

 • Kosten: € 5.660
 • Cursuscode: IM2116

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

 • Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg
 • Logopedist
 • Kinderfysiotherapeut
 • Wijkverpleegkundige
 • Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang 
 • Pedagoog
 • Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis
 • Raadsonderzoeker Raad voor Kinderbescherming
 • Neonatoloog
 • Consultatiebureau-arts
 • Verloskundige
 • Gynaecoloog
De doelgroep voor de Opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid, waaronder bovengenoemde beroepen.

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

Welkom bij de Opleiding IMH-consulent. Aan deze opleiding nemen medewerkers van verschillende organisaties deel.

Op basis van de door jou ingevulde motivatie kunnen we jou uitnodigen voor een selectiegesprek met de hoofddocent Daarin wordt gesproken over wie je bent als professional, je vooropleiding en hoe je tot nu toe werkt met de ouder-kindrelatie (met welke zorg- en behandelverantwoordelijkheid). De Opleiding IMH-consulent bestaat uit 5 modules.
Als je door omstandigheden niet aan een van de modules kunt deelnemen of je hebt niet voldaan aan de eindvoorwaarden van een module, dan kun je de betreffende module in het open aanbod inhalen tegen de daarvoor geldende prijs.De Opleiding IMH-consulent (IM2116) is opgebouwd uit de volgende vijf modules:
 • IMH module 1 - Visie en vaardigheden gericht op ouder-kindrelatie in context (IM2116u1)
  Selectiegesprekken 1 uur en op indeling, andere bijeenkomsten hele dagen. datums: 15, 20 en 22 oktober (selectiegesprekken), 5 november, 19 november, 3 december, 17 december 2021, 14 januari, 28 januari, 11 februari en 11 maart 2022
 • IMH module 2 - Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie (IM2116u2)
  Hele dagen. Datums: 25 maart, 8 april, 22 april en 20 mei 2022
 • IMH module 3 Consulent - Observeren van de ouder-kindrelatie/babyobservatie (IM2116u3)
  Halve dagen van 3 uur, centrale bijeenkomst van 18.30-21.30 en andere bijeenkomsten van 9.30-12.30 uur. Datums: 23 juni (centrale informatiebijeenkomst), 28 augustus, 19 september, 5 oktober, 2 november, 23 november en 14 december 2022
 • IMH module 4: Kortdurende interventies (IM2116u4)
  Hele dagen. Datums: 3 februari, 17 februari, 17 maart en 31 maart 2023
 • IMH module 8: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon (IM2116u8)
  Hele dagen. Datums: 7 april , 19 mei, 16 juni en 30 juni 2023
Studiegids Opleidingen IMH - versie juli 2021

Wat leer je?

Na het volgen van de Opleiding IMH-consulent:

 • ben je deskundig op het gebied van preventie, observatie, begeleiding, ondersteuning en kortdurende interventies
 • kun je een signalerende en begeleidende rol vervullen als de ouder-kindrelatie verstoord lijkt en/of als er vermoeden is van ongezonde ontwikkeling of onveilig opgroeien
Met die kennis en vaardigheden draag je bij aan een kansrijke start van deze (zeer, jonge) kinderen en hun (prille) ouders.

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
 • Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg
 • Logopedist
 • Kinderfysiotherapeut
 • Wijkverpleegkundige
 • Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang 
 • Pedagoog
 • Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis
 • Raadsonderzoeker Raad voor Kinderbescherming
 • Neonatoloog
 • Consultatiebureau-arts
 • Verloskundige
 • Gynaecoloog
De doelgroep voor de Opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid, waaronder bovengenoemde beroepen.

Inhoud

Het gaat in de transitie om basiszorg, preventie en indien nodig toeleiden naar specialistische zorg, en - wanneer de ontwikkeling van het kind weer voldoende gezond en veilig is - terugleiden naar de wijkteams of lichtere zorg. Deze processen bekijken we vanuit een overkoepelende visie, waarin continuïteit van relaties - ook die van de professional - centraal staat. Relaties beïnvloeden relaties: die tussen kind en ouder(s), tussen gezin en wijdere omgeving, maar ook die tussen professional en gezin, zoals bekend een van de belangrijkste voorspellende factoren.
 
Daarnaast zijn er een aantal thema’s die in elk cursusonderdeel terugkomen:

 • de dimensie veilig gezonde en onveilig verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risicofactoren
 • cultuursensitief werken

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Beroepsregistratie

De accreditaties worden per module aangevraagd:

Module 1: DAIMH, NIP, NVO, NVRG, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&VN
Module 2: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, NVRG, Registerplein, SKJ, V&VN
Module 3: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, NVRG, SKJ
Module 4: ABSG, DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, SKJ, V&VN
Module 8: ABSG, DAIMH, NIP, NVO, Registerplein, SKJ, V&VN

Literatuur & Benodigdheden

Module 1, 3, 4 en 8

 • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum. ISBN 9789023248491
Module 1
 • Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I. en Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en Zwangerschap. Utrecht, De Tijdstroom. ISBN 9789058982698 
 • Meijer, Y. (2018) Kiekboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld. Amsterdam, Uitgeverij SWP. ISBN 9789088508356
 • VKJP - Tijdschrift Kinder en jeugdpsychotherapie (2018). Themanummer Infant Mental Health. Utrecht
Module 3
 • Stern, D.N. (1992). Diary Of A Baby: What Your Child Sees, Feels, And Experiences. Ingram Publisher Services US. ISBN 9780465016402
Module 8
 • Geenen, G. & Corveleyn, J. (2015) Helpende Handen. Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen. Tielt, Uitgeverij Lannoo. ISBN 9789401434560

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. E.H.A. (Alet) Meurs
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM2116 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl