Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: CGT binnen het forensisch werkveld (50 uur)  (GV20G)

Wil jij als behandelaar binnen de forensische psychiatrie de principes van het gedragstherapeutisch proces leren toepassen binnen jouw werkveld? In deze blended cursus leer je de specifieke vaardigheden die het werken met deze doelgroep vraagt. We gaan onder meer in op de diverse krachten waarmee je te maken hebt. Ook het vasthouden van het gedragstherapeutisch proces, grensoverschrijdend gedrag en de achterliggende psychiatrische problematiek en interventies komen aan bod.
 

Feiten

 • Omvang: 6 maandagen van 9.30 - 16.30 uur, 1 online meeting van 20.00 - 20.30 uur voorafgaand aan de cursus en 6 online meetings met je intervisie-trio.
 • Datums: Online intervisie-trio’s: 18 januari 2021 (1,5 uur op een met je trio zelf te bepalen tijd) om te oefenen met M.I. & 5 nader te bepalen data na bijeenkomst 1 tot en met 5.
  Online meeting: 25 januari 2021 van 20.00 - 20.30 uur
  Lesdagen: 1 februari, 8 en 29 maart, 26 april, 17 mei en 14 juni 2021 van 9.30 - 16.30 uur.

  Vanaf 4 januari 2021 maak een aanvang met oriëntatie en voorbereiding op de opdrachten in de digitale leeromgeving ter voorbereiding van het intervisie-trio op 18 januari en de online meeting op 25 januari 2021.
 • Locatie: online
 • Docenten: drs. Erik Jongmandrs. Angeline Smeltink
 • Docenten

 • Kosten: € 1.545
 • Cursuscode: GV20G

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater en Arts

Psychologen, (ortho-)pedagogen en cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënt(en) met een licht verstandelijke beperking. ​​​​​​

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus Cognitieve Gedragstherapie succesvol afgerond.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

Binnen de forensische psychiatrie heb je als hulpverlener te maken met een doelgroep die veelal niet op vrijwillige basis behandeling zoekt. Daarnaast is een psychiatrische stoornis vaak niet de aanmeldreden, maar gedrag waar anderen last van hebben. Het werken met deze doelgroep vraagt dus om specifieke vaardigheden. Belangrijk is dat je degene die wordt aangemeld (voor het gemak noemen we deze ‘de cliënt’ hoewel dat feitelijk vaak (nog) niet de juiste benaming is) geïnvolveerd krijgt in de behandeling. Ook moet je oog hebben voor de belangen en contextuele krachtenvelden. Samenwerken met andere partijen rondom de cliënt, onder andere de verwijzer (veelal de reclassering) is van groot belang. Ook de belangen van de mensen om de cliënt heen, dien je mee te nemen. En uiteraard het allerbelangrijkste: dat je blijft behandelen en oog hebt voor de belangen en belevingswereld van de cliënt. Binnen de forensische psychiatrie is de diversiteit bij de cliënten groot, ook de culturele achtergrond (in de breedste zin van het woord) speelt een rol in de problematiek waarmee de cliënt te kampen heeft. Daarnaast is er vaak sprake van verslavingsproblematiek.

In deze vervolgcursus besteden we aandacht aan het vasthouden van het gedragstherapeutisch proces bij deze doelgroep. Hoe kun je het grensoverschrijdende gedrag analyseren in gedragstherapeutische termen? Welke psychiatrische problematiek ligt daaraan ten grondslag, hoe vertaal je deze achterliggende problematiek in je doelen en welke interventies pas je toe?

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Arts
Psychologen, (ortho-)pedagogen en cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënt(en) met een licht verstandelijke beperking. ​​​​​​

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus Cognitieve Gedragstherapie succesvol afgerond.

Inhoud

De programma-opbouw is als volgt:
Dag 1: Contextuele aspecten
Dag 2: Diagnostiek en behandeling van agressie (1)
Dag 3: Diagnostiek en behandeling van agressie (2)
Dag 4: Diagnostiek en behandeling van huiselijk geweld
Dag 5: Autisme binnen de forensische psychiatrie
Dag 6: Diagnostiek en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Een aantal opdrachten voer je uit in groepjes van drie. De opzet van deze cursus is blended, dat wil zeggen een combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten. Je hebt zes cursusdagen, één online meeting voorafgaand aan de cursus en zes online meetings met je intervisie-trio. Tijdens de eerste online meeting oefen je vooral met motiverende gespreksvoering. De overige vijf online meetings vinden steeds ongeveer twee weken na een lesdag plaats.

Voor een effectieve invulling van de bijeenkomsten is het noodzakelijk om de voorbereidingsopdrachten tijdig te maken. De opdrachten bevatten links naar de benodigde bronnen zoals artikelen en videofragmenten. Een indicatie van de benodigde voorbereidingstijd wordt vermeld.

Toetsen

Binnen deze cursus krijg je formatieve feedback op:
• de opname die tussen de bijeenkomsten door wordt gemaakt van een sessie waarbij je een techniek toepast die tijdens de les is besproken en/of geoefend. Deze opname wordt online binnen de trio’s besproken.
• de presentatie tijdens de cursus van een casus, waarvan een casusconceptualisatie is gemaakt, een of meerdere FABA’s en een heldere intervisievraag.
Summatieve feedback krijg je middels de eindtoets.
Presentie: bij afwezigheid dien je een vervangende opdracht te maken.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Erik Jongmandrs. Angeline Smeltink
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GV20G zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl