Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Online inschrijven is niet mogelijk.

Hoogbegaafde volwassenen in de ggz  (B2134)

Wat is normaal gedrag bij hoogbegaafden en wat is pathologisch? In deze cursus leer je hoogbegaafdheid herkennen en de problemen die ermee gepaard kunnen gaan. Je krijgt handvatten voor gespreksvoering, indicatiestelling en doorverwijzing, zodat je doeltreffend met deze mensen kunt omgaan.
 

Feiten

 • Omvang: 2 maandagen van 10.00-17.00 uur
 • Datums: 14 en 21 juni 2021
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: dr. Frédérique Sminkdrs. Pleun van Vliet
 • Docenten

 • Kosten: € 575
 • Cursuscode: B2134

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Psychiater
 • Arts
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Psychiater en Arts

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVP, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Bij hoogbegaafdheid wordt vaak gedacht aan genieën zoals Da Vinci, Einstein en Mozart; wonderkinderen, die al vanaf jonge leeftijd uitzonderlijke prestaties leverden. Het is echter beter hoogbegaafdheid te beschouwen als een zeldzaam potentieel wat al dan niet tot ontwikkeling en bloei komt. Daarnaast blijkt in de praktijk dat hoogbegaafdheid lang niet altijd een positieve invloed uitoefent op het welzijn van het individu of door anderen als ‘een succes’ wordt beleefd.

Hoogbegaafdheid is geen psychische stoornis, maar een transdiagnostische factor die het ontstaan, de presentatie, de diagnostiek en de behandeling van psychische stoornissen beïnvloedt. Zowel een zeer hoog niveau van intellectueel functioneren per se als bijkomende persoonskenmerken van hoogbegaafdheid kunnen ervoor zorgen dat een individu vastloopt op school, in studie, werk en relaties. De voor hoogbegaafden kenmerkende sterke intrinsieke motivatie en autonomie, creativiteit, intensiteit, snelheid en complexiteit (eigenschappen die onder andere beschreven worden in het Delphimodel) kunnen in omgang met een ‘gemiddelde’ wereld leiden tot perfectionisme, problemen met de emotieregulatie, communicatie, sociale omgang en onder- en overpresteren. De afwijkende socialisatie van hoogbegaafden als gevolg van het gebrek aan noodzakelijke spiegeling (<2% van de bevolking is hoogbegaafd) kan bijdragen aan de ontwikkeling van angst- en stemmingsklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Momenteel zijn er in Nederland nauwelijks GGZ-behandelaren die kennis hebben van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Misdiagnostiek komt dan ook veel voor. Mensen krijgen bv. ten onrechte de diagnose ADHD, ASS, bipolaire stoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Andersom wordt bij bekende hoogbegaafdheid van de patiënt een relevante diagnose soms ook gemist.

In de behandeling is de ervaring tot nu toe ook dat geëigende protocollen bij hoogbegaafden vaak niet of zelfs averechts werken. Hoogbegaafden vragen meer wendbaarheid, creativiteit en authenticiteit van de hulpverlener, mede doordat de problematiek vaak een prangende existentiële dimensie kent.

Wat leer je?

Het leren herkennen van kenmerken van hoogbegaafdheid bij volwassenen en het aanreiken van handvatten ten aanzien van gespreksvoering, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij deze specifieke doelgroep.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • welke vooroordelen heersen er over hoogbegaafdheid?
 • wat zijn verschillende visies op hoogbegaafdheid?
 • hoe herken je hoogbegaafdheid?
 • hoe wordt hoogbegaafdheid vastgesteld?
 • wat zijn de valkuilen van regulier IQ-onderzoek bij hoogbegaafde volwassenen?
 • wat is de relatie tussen hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit?
 • welke kenmerken van hoogbegaafdheid vertonen overlap met pathologische eigenschappen?
 • welke stoornissen komen vaak voor bij hoogbegaafdheid?
 • welke begeleiding hebben hoogbegaafden nodig voor hun privé- en werkproblemen?
 • voor welke uitdagingen stelt de hoogbegaafde cliënt de hulpverlening?

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Falck, S.(2019) Extreme intelligence Development. Taylor & Francis Ltd
ISBN 9781138613355 

Webb, J.T. e.a. (2020) Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid a Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV
ISBN: 9789023256076

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. Frédérique Sminkdrs. Pleun van Vliet
 • Docenten

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2134 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl