Start op:

Kosten: € 1.530

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 45)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

IMH module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie  (IM2006)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

Hoe help je ouders met onverwerkte trauma's om een veilige band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je welke invloed trauma heeft op de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie en hoe je die kunt behandelen. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.
 

Feiten

 • Omvang: 5 lesdagen van 9.30 tot 16.30 uur en 4 supervisie bijeenkomsten van 9.30 tot 12.30 uur
 • Datums: Najaar 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Yael Meijerdrs. Peter Wullems
 • Docenten

 • Kosten: € 1.530
 • Cursuscode: IM2006

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Psychiater, Arts en Jeugdarts

De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep. Andere WO-geschoolden en BIG-geregistreerden mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gáán behandelen.

Accreditaties

Accreditatie: ABSG, DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, NVRG, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige relatie tussen (aanstaande) ouder(s) en kind.

Wanneer er sprake is van psychotrauma bij hetzij de ouders, hetzij het kind, is het des te meer van belang om te werken vanuit een integrale visie. Vooral complex psychotrauma is een risicofactor voor de (veilige) relatie tussen ouder en kind. Zorgvuldige analyse van de risicofactoren en beschermende factoren is nodig om te weten wat op welk moment, in het proces, de beste port-of-entry zal zijn en de daarbij behorende interventie. Eveneens van groot belang is een goede samenwerking met de ketenpartners vanuit een gezamenlijke visie op wat deze ouder-kindrelatie op dat moment nodig heeft, zodat het kind zich weer optimaal kan ontwikkelen. Binnen de module wordt psychotrauma dan ook geplaatst binnen een contextueel kader om van daaruit te kijken wat de best passende interventie is.

Vragen die aan bod komen zijn:

 • Hoe beleven en verwerken zeer jonge kinderen indrukwekkende en zeer ingrijpende gebeurtenissen?
 • Op welke signalen moet je letten, wat mag jou als behandelaar niet ontgaan?
Wanneer er bij ouders sprake is van onverwerkt trauma heeft dat invloed op hoe zij over hun kind denken en hoe zij zich gedragen naar hun kind. Op welke signalen moet je dan letten als het gaat om het doen en denken van de ouder?
 • Is een trauma van de ouder overdraagbaar op het zeer jonge kind?
 • Hoe maak je een vermoedelijk onderliggend trauma bij een van de ouders bespreekbaar?
 • Hoe kom je van observatie, analyse en diagnostiek naar een integraal behandelplan?
 • Wat te doen als de veiligheid in het geding is? Hoe houden we dan de (jonge) ouders betrokken bij de behandeling?
Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:
 • DAIMH registratie (IMH-specialist-lid)
 • het diploma IMH-specialist

Je volgt eerst module 1; daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-generalist (IMH-consulent DAIMH) of de route IMH-specialist te volgen. Module 6 maakt verplicht onderdeel uit van de IMH-specialist route. Om met deze module te kunnen starten moet je al gestart zijn met module 3 (baby-observatie). Deze modules kunnen naast elkaar worden gevolgd. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

Wat leer je?

Na het volgen van deze module:

 • heb je inzicht in het traumasensitief (be)handelen binnen de IMH-visie
 • leer je traumasignalen bij ouders en bij zeer jonge kinderen observeren en herkennen
 • middels fragmenten en observatie leer je de signalen te herkennen van (onderliggend) trauma in de ouder-kindrelatie
 • leer je over de invloed van toxische stress en het relationele trauma
 • krijg je meer inzicht in de invloed van trauma op de neurologische, biologische en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de wisselwerking in deze tussen ouder en kind en invloed ouders/verzorgers van het kind
 • herken je intergenerationele overdracht van trauma
Speciale aandacht is er voor het thema kindermishandeling en het daaruit voortvloeiende veiligheid-, en risicogestuurd (be-)handelen.
​​​​​​​
In de supervisie gaan we nader in op hoe je vanuit een geïntegreerd behandelplan tot bepaalde interventies komt en hoe je deze uitvoert. Speciale aandacht bij de diagnostiek is er voor: CARE.nl, AMBIANCE en WMCI. Centrale aandacht bij interventies is er voor: Signs of Safety, Words & Pictures, storytelling (EMDR), Modified Interaction Guidance en Child-Parent Psychotherapy. We verwachten van jou las deelnemer zowel tijdens de module als de supervisie een actieve bijdrage in de vorm van het inbrengen van casuïstiek.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep. Andere WO-geschoolden en BIG-geregistreerden mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gáán behandelen.

Inhoud

 • traumasensitief (be)handelen binnen de IMH-visie
 • het begrip trauma en het onderscheid tussen enkelvoudig, meervoudig en complex trauma
 • de invloed van trauma op de neuro-, bio- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en de wisselwerking in deze tussen ouders/verzorgers en het kind
 • de invloed van onderliggend trauma bij de ouder op de ouder-kindrelatie
 • signaleren en observeren van (onderliggend) trauma bij het kind, de ouder en de ouder-kindrelatie
 • diagnosticeren van trauma bij jonge kinderen, trauma in de ouder-kind relatie met onder meer interviews, vragenlijsten en observatiemiddelen (waaronder de WMCI en AMBIANCE)
 • fasegericht behandelen van (complex)trauma: van veiligheid-gestuurd naar risico-gestuurd naar herstelgericht (be-) handelen
 • behandelen van trauma (vanuit port-of-entry) met onder meer: Words & Pictures, storytelling 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C. & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum
Van der Boon, N.M. & Van Bakel H. Modified Interaction Guidance: interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma. ISBN 978-90-368-1857-5

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Yael Meijerdrs. Peter Wullems
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM2006 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl