Start op:

Kosten: € 4.235

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 50)

In ons sfeervolle huiscafÃÂ⩠stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)  (PH20A)

Als praktijkondersteuner GGZ ben je op een laagdrempelige manier van grote betekenis in het leven van patiënten met psychische problemen. In deze opleiding doe je alle vaardigheden op die je nodig hebt: van vraagverheldering, signalering en screening tot begeleiding en advisering. Zo ontwikkel je jouw professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering van de eerstelijns GGZ.
 

Feiten

 • Omvang: 17 lesdagen van 9.30 - 16.30 uur en 6 intervisiebijeenkomsten van 9.30 - 12.30 uur*
 • Datums: Najaar 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Ria Mous
 • Docent

 • Kosten: € 4.235
 • Cursuscode: PH20A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), pedagogische wetenschappen (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, maatschappelijk werk en dienstverlening (of de voormalige hbo-opleiding maatschappelijk werk).
Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar werkervaring hebt in de GGZ of in een GGZ aanverwante zorgsector, bijvoorbeeld verslavingszorg of jeugdhulp, en dat je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam bent in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

POH-GGZ is een kansberoep, ook op de nieuwe lijst per 18 juli 2017. Voor opleidingen in kansberoepen zijn in bepaalde situaties scholingsvouchers via het UWV beschikbaar. Voor de POH-GGZ opleiding kun je gebruikmaken van de scholingsvoucher als de volgende situaties voor jou gelden:

 • Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg.
 • Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg gehad en je ontvangt vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering.
Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg als je zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Lees voor meer informatie over kansberoepen: www.kansberoepen.nl.


Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Als praktijkondersteuner GGZ kun je op een laagdrempelige manier van grote betekenis zijn in het leven van patiënten met psychische problemen die de huisartsenpraktijk bezoeken. Probleemverheldering, screening en diagnostiek, het opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan, het geven van psycho-educatie en het begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement zijn belangrijke taken van de praktijkondersteuner GGZ. Daarnaast heeft preventie een duidelijke plaats en wordt dit in een vroegtijdig stadium ingezet bij patiënten met beginnende klachten of bij hen die een verhoogd risico lopen om klachten te ontwikkelen. Terugval- en zorggerelateerde preventie, waarin zorgcoördinatie belangrijk is, behoort eveneens tot het takenpakket van de POH-GGZ.

De praktijkondersteuner GGZ houdt rekening met de leefomgeving, de behoeften en (on)mogelijkheden van de patiënt. Soms zal het nodig zijn om te overleggen met andere zorgverleners om de behandeling goed af te stemmen op de vraag van de patiënt. Consultatie van een psycholoog of psychiater behoort eveneens tot de mogelijkheden. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) psychopathologie kan worden doorverwezen naar andere behandelaars in de GGZ voor verdere diagnostiek en therapie. Chronisch psychiatrische patiënten worden echter - na terugverwijzing uit de specialistische GGZ en onder bepaalde voorwaarden - steeds meer door de praktijkondersteuner GGZ zelf begeleid. Er wordt nauw samengewerkt met de huisarts en het ondersteunende team in de huisartsenpraktijk en in de wijk. Taken worden helder op elkaar afgestemd, zodat gezamenlijk de beste zorg geboden kan worden.

Deze 20-daagse opleiding is ontwikkeld met het competentieprofiel van de LHV als uitgangspunt. Deze opleiding voldoet aan dit landelijk profiel.

Wat leer je?

Je wordt opgeleid tot praktijkondersteuner. Zo ontwikkel je jouw professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering van de POH-GGZ in de huisartsenzorg. Je ontwikkelt competenties op het gebied van vraagverheldering, signaleren en screenen, begeleiding en advisering staat daarbij centraal, uiteraard in relatie tot de diversiteit aan problematiek en doelgroepen waar de POH-GGZ in de praktijk mee te maken krijgt.

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), pedagogische wetenschappen (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, maatschappelijk werk en dienstverlening (of de voormalige hbo-opleiding maatschappelijk werk).
Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar werkervaring hebt in de GGZ of in een GGZ aanverwante zorgsector, bijvoorbeeld verslavingszorg of jeugdhulp, en dat je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam bent in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek.

POH-GGZ is een kansberoep, ook op de nieuwe lijst per 18 juli 2017. Voor opleidingen in kansberoepen zijn in bepaalde situaties scholingsvouchers via het UWV beschikbaar. Voor de POH-GGZ opleiding kun je gebruikmaken van de scholingsvoucher als de volgende situaties voor jou gelden:
 • Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg.
 • Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg gehad en je ontvangt vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering.
Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg als je zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Lees voor meer informatie over kansberoepen: www.kansberoepen.nl.


Inhoud

Voorafgaand aan de opleiding vul je een nulmeting in, die als leidraad voor jouw persoonlijke opleidingsvraag dient. De opleiding is competentiegericht opgezet. Hierdoor worden jouw eigen kennis, vaardigheden en werkervaring en die van mededeelnemers zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd.

Lesprogramma:

 • De praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk
 • Psychopathologie en psychofarmaca bij volwassenen
 • Psychopathologie kinderen en jeugd en psychopathologie ouderen
 • Ontwikkelingsstoornissen, jeugdproblematiek en gezinsproblematiek (levensfase 0 tot 18 jaar)
 • Psychosociale en psychopathologische problematiek bij volwassenen (levensfase 18 tot 65 jaar)
 • Ouderenproblematiek (levensfase 65 jaar en ouder)
 • De chronische psychiatrisch patiënt
 • SOLK
 • Cognitieve gedragstherapeutische interventies
 • Krachtgerichte interventies
 • Motiverende gespreksvoering en steunende en structurerende begeleiding
 • Kortdurende interventiemethodieken: oplossingsgerichte technieken, KOP model en 5G model
 • Begeleiden van kinderen en hun ouders
 • Begeleide zelfhulp en e-mental health
 • Het laatste gesprek ​​​​​​​
De POH-GGZ staat voor de uitdaging om in zijn behandeling en/of begeleiding van patiënten aan te tonen wat zijn inzet/bijdrage is aan het herstel en/of vermindering van lijdensdruk bij deze patienten. De inzet of bijdrage van een professional is vooral transparant wanneer evidence based instrumenten worden gebruikt tijdens deze behandeling en begeleiding. In de opleiding komen deze zoveel mogelijk aan bod. Naast de verplichte literatuur (met beschrijving van interventies) staan o.a. de volgende evidence based informatie en interventies centraal:
Zorgpaden GGZ Trimbos
Zorgpaden GGZ Regionale Ondersteuning Structuur (InEen)
Generieke module Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken
Evidence Based Groepscursus SOLK

Intervisie
Doel van intervisie is het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling door leergericht en coachend praktijksituaties te bespreken. Binnen de POH-GGZ opleiding spitst dit zich toe op het ontwikkelen en eigen maken van jouw rol als POH-GGZ. Dit doen we aan de hand van persoonlijke leervragen, gerelateerd aan thema's uit de POH-praktijk zoals samenwerking, oordeelsvorming, positionering en besluitvorming. Om dit doel te realiseren worden de methode en structuur van intervisie begeleid door een ervaren intervisor.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze opleiding incompany verzorgd voor o.a. Mindfit, onderdeel van de Dimence Groep te Deventer.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Mok L., Wenning H., Vries de I. (2016). Handboek POH GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghem, ISBN 978 90 368 1033 3.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Ria Mous
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Folder (pdf)

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: PH20A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl