Start op:

Kosten: € 885

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 65)

In ons sfeervolle huiscafÃÂ⩠stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 8 mei 2020, tenzij eerder vol

Bijna vol

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1  (A2057)

De 'Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)' is een omstreden diagnose, die ondanks een plek in de DSM 5 onderwerp van discussie blijft. Het ontbreken van voldoende en gedegen onderzoek naar behandeling leidt ertoe dat mensen met deze diagnose vaak moeite hebben om een passend behandelaanbod te vinden. Er is naast DIS meestal sprake van co-morbiditeit en de meest gangbare behandelingen gericht op hechtingsproblematiek en/of PTSS (die wel goed onderzocht zijn) schieten in de praktijk vaak tekort.
 

Feiten

 • Omvang: 3 vrijdagen van 09:30 tot 16:30
 • Datums: 15 en 29 mei en 12 juni 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Christel Kraaij
 • Docent

 • Kosten: € 885
 • Cursuscode: A2057

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Psychiater
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Psychiater, Verpleegkundig specialist en Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NtVP, NVP, NVvP, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

In deze cursus wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de verschillende visies op DIS, zoals de theorie van structurele dissociatie en het sociocognitieve model. Tegelijkertijd biedt deze cursus praktische handvatten om de behandeling van cliënten vorm te geven en toe te werken naar traumaverwerking. Enerzijds wordt er vanuit de richtlijnen van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation uitleg gegeven over de drie fasebehandeling, de theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid en de implicaties voor behandeling. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij goed onderzochte behandelingen voor ernstige persoonlijkheidsproblematiek, zoals mentaliseren bevorderende therapie. Maar ook de op theorie en klinische ervaring gebaseerde sensorimotor psychotherapie, gericht op (ernstige) gevolgen van vroegkinderlijk trauma komt aan bod. Anderzijds wordt er ingegaan op een lopend onderzoek naar schematherapie bij DIS, waarbij de rationale en voorlopige resultaten besproken worden. Deze behandelvorm wijkt op een aantal belangrijke punten af van de eerdergenoemde richtlijnen. Ten slotte zullen we een dagdeel stil staan bij een specifieke vorm van vroegkinderlijk trauma, namelijk georganiseerd en/of ritueel misbruik, middels de vertoning van een documentaire en een discussie hierover.

Deze cursus bestaat uit presentaties, casuïstiek bespreken en rollenspelen. Er zal een documentaire vertoond worden en we streven ernaar ook een ervaringsdeskundige aan het woord te laten over hoe het is om met deze diagnose te leven en ervoor behandeld te worden.

Wat leer je?

  Je leert fase 1 behandeling bij cliënten met ernstige dissociatieve stoornissen op een verantwoorde manier vorm te geven door:
 • Kennis te vergaren over het theoretisch model dat ten grondslag ligt aan de behandeling
 • Kennis te vergroten over verschillende gangbare behandelvormen en de evt. aanpassingen die nodig zijn vanuit het theoretische model
 • Op de hoogte gebracht te worden over de laatste stand van zaken m.b.t. wetenschappelijk onderzoek naar effect van behandeling (i.e.g. schematherapie)
 • Kennis te vergroten over de dynamiek die kan gaan spelen tussen jou en de cliënt
 • Vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot de bejegening, het inzetten van interventies t.b.v. de integratie en het begrenzen van destructief en therapie-ondermijnend gedrag
 • Zicht krijgen op de valkuilen die zich kunnen voordoen gedurende de behandeling en tips om deze te voorkomen of te herstellen
 • Kennis te maken met georganiseerd en/of ritueel misbruik en daarin de voors en tegens af te kunnen wegen

Inhoud

 • Het drie fasenmodel voor de behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen
 • De theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid
 • Overzicht van stappen in de eerste fase van de behandeling, waaronder het belang van een goed en helder therapeutisch kader; specifieke problemen in de therapeutisch relatie; overdracht en tegenoverdracht waaronder machteloosheid/overbelasting/uitputting van de therapeut, maar ook overbetrokkenheid
 • Een alternatieve visie, schematherapie bij DIS, de rationale en voorlopige onderzoeksresultaten
 • Omgaan met georganiseerd en/of ritueel misbruik

De cursus combineert theorie met praktijk en geeft veel gelegenheid tot het bespreken en/of oefenen van gangbare interventies bij ernstige traumagerelateerde problematiek, vertaald naar het werken met verschillende dissociatieve delen van de persoonlijkheid en/of uitgaande van het modi-model.

Toetsen

Je rondt de cursus af met een reflectieverslag met betrekking tot je eigen tegenoverdracht richting ernstig getraumatiseerde mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis en de mogelijke valkuilen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Steele, Boone & Van der Hart (2018). Behandeling van traumagerelateerde dissociatie. Een praktische integratieve benadering. Eeserveen: Uitgeverij Mens! ISBN 9789463160353.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Christel Kraaij
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2057 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl