Goldsteintherapie (B1031)

Goldsteintherapie is een interpersoonlijke vaardigheidstherapie ontwikkeld door Arnold Goldstein in de jaren zeventig en is toepasbaar in zowel de ambulante als de semi- en intramurale ggz. Daarbinnen heeft zij inmiddels haar waarde bewezen. De Goldsteintherapie is geënt op gedragstherapeutische principes en kent in haar uitvoering een directieve benadering. De gesloten groepen bestaan uit maximaal acht deelnemers, zij worden in vier à vijf zittingen in één van de interpersoonlijke vaardigheden getraind. De Goldsteinvaardigheidstherapie stelt minimale eisen aan de deelnemers en is daardoor breed toepasbaar in de ggz voor vele doelgroepen.
Concept, design, realisatie, hosting en onderhoud door Stenvers online.