drs. Christien de Jong

drs. Christien de Jong
Christien de Jong is vrijgevestigd GZ psycholoog/psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk. Zij is tevens verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Haar aandachtsgebied is de behandeling van psychologische aanpassingsproblemen bij patiënten en  hun naasten ten gevolge van levensbedreigende ziekte. Het systeemtheoretisch gedachtegoed staat centraal in de visie die zij samen met Leo van Weezel heeft ontwikkeld voor de benadering van de psychologische aanpassingsklussen bij ernstige ziekte.
Zij verzorgt workshops voor professionals in de medische wereld en is hoofdopleider van de Post Master Medische Psychologie bij de Rinogroep Utrecht. Met Leo van Weezel publiceerde zij over dit onderwerp o a  in het Handboek Systeemtherapie en het Handboek Psychologische Patiëntenzorg in de Oncologie.