Elseline Kraak

Elseline Kraak
Elseline Kraak heeft sinds 1983 praktijkervaring opgedaan als (activiteiten-)begeleider, trainer voor cliëntentrainingen en intakecoördinator binnen de ggz. In 2011 heeft ze hier coachen, trainen en het begeleiden van intervisies aan toegevoegd, omdat ze op een andere manier wilde bijdragen aan begrip hebben voor en goede zorg geven aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 
Door haar eigen praktijkervaring kent ze de uitdaging van de begeleiders om betekenis te geven aan onbegrepen gedrag. Hierdoor kan ze tijdens haar trainingen goed aansluiten op de belevingswereld en behoeftes van de begeleiders.