prof. dr. Susan van Hooren

prof. dr. Susan van Hooren
Prof. dr. Susan van Hooren is hoogleraar klinische psychologie aan de Open Universiteit en vakgroepvoorzitter van de vakgroep Klinische psychologie. Ze verricht onderzoek naar effecten en werkingsmechanismen van (vak)therapeutische interventies met focus op transdiagnostische factoren. Haar onderzoek is sterk praktijkgericht en richt zich op verschillende (sub)klinische groepen, waaronder mensen met dementie, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, licht verstandelijke beperking. Ze is een ervaren docent en spreekt geregeld op (inter)nationale congressen en symposia.