drs. Immy Valk

drs. Immy Valk
Immy Valk is orthopedagoog. Zij is steeds op zoek naar de combinatie van de theorie en de praktijk in de klas.
Ze heeft als coordinator leerlingenzorg bij cluster 3 gewerkt en op een reguliere basisschool als orthopedagoog. Nu werkt ze een dag per week als orthopedagoog op een VO school en werkt ze vanuit haar praktijk op verschillende basisscholen en voortgezet onderwijsscholen. Daarnaast neemt ze onderzoeken af bij leerlingen en geeft ze teamvoorlichtingen aan verschillende onderwijsteams.