De in­houde­lijke ont­wikke­ling van de ggz staat ook in deze roerige tijd van herstructurering en transities niet stil. Op alle deelgebieden van het vak zorgen wij dan ook voort­durend voor nieuw scholingsaanbod, ook op het gebied van medische psycho­logie en seksuologie. Of je nu werkt in een ziekenhuis, huisartsenprak­tijk of als vrijgevestigde, we bieden postmaster- en post-hbo opleidingen, maar ook ver­die­pende cursussen om jezelf verder te ontwik­kelen.

Subcategorieën

Medische psychologie

Patiënten in de somatische gezond­heids­zorg die gecon­fron­teerd worden met een chronische somatische aandoening krijgen te kampen met diepe onzekerheid, verlies van sociale en maat­schappe­lijke rollen en angst voor de dood. De behan­del­ing van deze patiënten behoeft speci­fieke kennis en vaar­dig­heden van de professional.
Toon het aanbod (10)

Seksuologie

Goede bege­lei­ding bij seksuele pro­ble­men vraagt speci­fieke kennis en vaar­dig­heden. Veel mensen hebben vragen ron­dom seksuali­teit of tobben met pro­ble­men. Maar slechts zelden praten zij daarover met hun hulp­ver­le­ner. De hulp­ver­le­ner durft het niet altijd aan, uit angst veel los te maken of omdat hij geen oplos­sing kan bieden. Leer als hulp­ver­le­ner seksuali­teit bespreekbaar te maken én seksuele pro­ble­men te diag­nos­ticeren en behan­delen.
Toon het aanbod (6)