Overzicht nieuwe opleidingen/cursussen

PSYCHOTHERAPEUTISCHE BEHANDELVORMEN  
Start Systeemtherapie 
Systeemtherapeutische cursus Nieuwe Autoriteit (ST174)7 mrt 2017
Start Schematherapie 
Schematherapie voor hbo'ers (D1741)15 nov 2017
Start EMDR 
Basisopleiding EMDR bij kinderen en jeudigen (XL1703)7 apr 2017
GGZ VOLWASSENEN  
Start Psychopathologie en diagnostiek 
E-learning module: van DSM-IV naar DSM-5 voor de specialist (B1743) DSM-5 voor forensisch rapporteurs (D1746)15 mei 2017
Start Begeleiding en behandeling 
Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag (D1737)3 nov 2017 Blended behandelen en begeleiden van psychische problemen (B1802)11 jan 2018 Schematherapie voor hbo'ers (D1741)15 nov 2017 Methodisch werken in de basis ggz (D1745)2 okt 2017 Past Reality Integration (PRI) voor de senior adviseur (D1740)21 sep 2017
Start Basis ggz 
Methodisch werken in de basis ggz (D1745)2 okt 2017 E-learning module: van DSM-IV naar DSM-5 voor de specialist (B1743) Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag (D1737)3 nov 2017 Blended behandelen en begeleiden van psychische problemen (B1802)11 jan 2018
Start Specialistische ggz 
E-learning module: van DSM-IV naar DSM-5 voor de specialist (B1743) Behandelen van dwang, preoccupaties en rituelen bij autisme (B1803)7 feb 2018
Start Trauma 
Post-BIG opleiding tot psychotraumatherapeut (TT) Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -gezinnen (B1744)14 nov 2017
HERSTEL  
Start SRH, Strengths Model en FACT 
Outreachende aanpak achter de voordeur (D1736)19 sep 2017
POH-GGZ EN WIJKTEAMS  
Start POH-GGZ 
Blended behandelen en begeleiden van psychische problemen (B1802)11 jan 2018 Vierdaagse basistraining Signs of Safety (D1744)30 okt 2017
Start Wijkteams 
Outreachende aanpak achter de voordeur (D1736)19 sep 2017 Opleiding tot Infant Mental Health generalist (IMG) Vervolgmodule ouderbegeleiding: Ouderschap en partnerrelatie (OU162A)Houd mij op de hoogte Vervolgmodule ouderbegeleiding: Opvoederschap delen met professionals (OU162B)21 mrt 2017 Vervolgmodule ouderbegeleiding: Vele wegen naar ouderschap (OU162C)18 apr 2017 Vervolgmodule ouderbegeleiding: Ouderschap en complexe belastende omstandigheden (OU162D)16 mei 2017 Eigen kracht bij pittige opvoedsituaties (B1817)voorjaar 2018 Shared decision making: samen beslissen over jeugdhulp (B1819)voorjaar 2018
JEUGD, GEZIN EN ONDERWIJS 
Start 
Vertaalslag van diagnose en behandeling naar praktisch handelen in het voortgezet onderwijs (D1735)najaar 2017
JEUGD, GEZIN EN ONDERWIJS  
Start Psychopathologie en diagnostiek 
E-learning module: van DSM-IV naar DSM-5 voor de specialist (B1743) DSM-5 kinderen en jeugdigen: véél veranderingen! (D1748)najaar 2017 Opleiding tot Infant Mental Health specialist (IMS) Training Disturbances of Attachment Interview (DAI) (B1741)3 nov 2017 Neuropsychologie bij kinderen en jeugdigen voor hbo'ers (A1790)Houd mij op de hoogte
Start Begeleiding en behandeling 
Opleiding tot Infant Mental Health generalist (IMG) Opleiding tot Infant Mental Health specialist (IMS) Evidence-based begeleiden van pubers en adolescenten met autisme (B1805)6 feb 2018 Eigen kracht bij pittige opvoedsituaties (B1817)voorjaar 2018 Vervolgmodule ouderbegeleiding: Ouderschap en partnerrelatie (OU162A)Houd mij op de hoogte Vervolgmodule ouderbegeleiding: Opvoederschap delen met professionals (OU162B)21 mrt 2017 Vervolgmodule ouderbegeleiding: Vele wegen naar ouderschap (OU162C)18 apr 2017 Vervolgmodule ouderbegeleiding: Ouderschap en complexe belastende omstandigheden (OU162D)16 mei 2017 Shared decision making: samen beslissen over jeugdhulp (B1819)voorjaar 2018 Vertaalslag van (ggz-)diagnostiek naar praktisch handelen in het basisonderwijs (D1734)najaar 2017
Start Infant Mental Health 
Opleiding tot Infant Mental Health generalist (IMG) Opleiding tot Infant Mental Health specialist (IMS) IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren (IM1711)najaar 2017 IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies (IM174)14 mrt 2017 IMH cursus 7: Integreren van IMH in de werksituatie (IM177)18 apr 2017 IMH cursus 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie (IM186)26 sep 2017 IMH cursus 8: Behandelen van de ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek (IM188)30 mei 2017
Start Gezin en ouderschap 
Vervolgmodule ouderbegeleiding: Ouderschap en partnerrelatie (OU162A)Houd mij op de hoogte Vervolgmodule ouderbegeleiding: Opvoederschap delen met professionals (OU162B)21 mrt 2017 Vervolgmodule ouderbegeleiding: Vele wegen naar ouderschap (OU162C)18 apr 2017 Vervolgmodule ouderbegeleiding: Ouderschap en complexe belastende omstandigheden (OU162D)16 mei 2017 Opleiding tot Infant Mental Health generalist (IMG) Opleiding tot Infant Mental Health specialist (IMS) Eigen kracht bij pittige opvoedsituaties (B1817)voorjaar 2018
Start Veiligheid 
Vierdaagse basistraining Signs of Safety (D1744)30 okt 2017 Outreachende aanpak achter de voordeur (D1736)19 sep 2017
Start Trauma en gehechtheid 
Training Disturbances of Attachment Interview (DAI) (B1741)3 nov 2017 Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -gezinnen (B1744)14 nov 2017
Start Onderwijs 
Vertaalslag van (ggz-)diagnostiek naar praktisch handelen in het basisonderwijs (D1734)najaar 2017 Vertaalslag van diagnose en behandeling naar praktisch handelen in het voortgezet onderwijs (D1735)najaar 2017
OUDEREN  
Start Begeleiding en behandeling 
Psychiatrische problematiek bij ouderen (B1810)24 jan 2018 Methodisch werken in de basis ggz (D1745)2 okt 2017
FORENSISCHE ZORG 
Start 
DSM-5 voor forensisch rapporteurs (D1746)15 mei 2017
FORENSISCHE ZORG  
Start Risicotaxatie en diagnostiek 
E-learning module: van DSM-IV naar DSM-5 voor de specialist (B1743)
Start Begeleiding en behandeling 
Dwangreductie en de-escalatie binnen de forensische zorg, ggz en het gevangeniswezen (D1738)6 nov 2017 Behandelprogramma Pas op de grens (B1816)voorjaar 2018
VERSTANDELIJKE BEPERKING  
Start Begeleiding en behandeling 
Hulpverlenen aan slachtoffers van loverboyproblematiek (D1727)30 nov 2017 Behandelprogramma Pas op de grens (B1816)voorjaar 2018
AUTISME  
Start Psychopathologie en diagnostiek 
E-learning module: van DSM-IV naar DSM-5 voor de specialist (B1743)
Start Begeleiding en behandeling 
Evidence-based begeleiden van pubers en adolescenten met autisme (B1805)6 feb 2018 Behandelen van dwang, preoccupaties en rituelen bij autisme (B1803)7 feb 2018
MEDISCHE PSYCHOLOGIE EN SEKSUOLOGIE  
Start Medische psychologie 
Post-BIG opleiding medische psychologie (MP17A)Houd mij op de hoogte
Concept, design, realisatie, hosting en onderhoud door Stenvers online.