Modulaire opleiding cognitieve gedragstherapie  (GT)

Een ruime keuze uit basis- en vervolgcursussen, als geheel of los te volgen

Leg het fundament voor je registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt met onze modulaire opleiding cognitieve gedragstherapie (CGT). Nadat je een van de basiscursussen hebt gevolgd, kun je kiezen uit diverse vervolgcursussen (zie rechterkolom). Prijzen, startdatums e.d. vind je bij de losse cursussen. De modulaire opleiding bestaat uit een basiscursus van 100 uur en vervolgcursussen van in totaal 100 uur. Je kunt deze als geheel of los volgen. Bekijk het overzicht hieronder.
 

Voor het opleiden van hulpverleners op het gebied van gedragstherapie werkt de RINO Groep nauw samen met de VGCt.

Schema modulaire opleiding cognitieve gedragstherapie
Registratie-eisen per 1 januari 2023

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde psychotherapie. Je leert werken volgens de richtlijnen en op basis van een individuele casusconceptualisatie.

Waarom CGT volgen bij de RINO Groep?

  • Een deskundige, specialistische docentenpoule die al jaren samen met elkaar ons CGT-aanbod verzorgt
  • Een veilige, moderne en prettige online leeromgeving
  • Goede prijs-kwaliteitverhouding

Voor de verdieping (70- 100 uur) geldt extra:
  • Gespecialiseerde gastdocenten
  • Je past theoretische principes toe binnen je eigen werkplek, om je beroepscompetenties verder te ontwikkelen

Zowel blended als online

De basiscursus bieden we zowel in blended vorm – een combinatie van klassikale en online bijeenkomsten, zelfstudie en samenwerkingsopdrachten – als volledig online aan. Zo vind je ook een passend aanbod bij ons als je een grote(re) reisafstand hebt of liever volledig online wilt leren.

Aansluitend op de eigen werkpraktijk

Al ons onderwijs is gericht op competentieontwikkeling. Daarnaast stimuleren we de werkvormen activerend, zelfsturend en samenwerkend leren. Onze ervaren docenten organiseren een gevarieerd onderwijsaanbod, dat aansluit op de eigen werkpraktijk en ervaring van deelnemers.


Doelgroep

Bekijk de voorwaarden bij de afzonderlijke cursussen.

Inhoud

Basiscursussen (100 uur)
De RINO Groep biedt een 100-urige basiscursus aan voor als je bij aanvang weet dat je deze in zijn geheel wilt volgen. Daarnaast bieden wij een 30-uurs inleiding aan voor professionals die theoretische kennis van de gedragstherapie willen opdoen. Deze is ook toegankelijk voor als je in de praktijk nog geen cognitieve gedragstherapie toepast. Daarna kun je deelnemen aan de verdieping van 70 uur, die ook openstaat voor deelnemers die bijvoorbeeld 30 uur door de VGCt geaccrediteerd onderwijs hebben gevolgd in de GZ-opleiding. Wanneer je de inleidende cursus (30 uur) en de verdiepingscursus (70 uur) beide bij de RINO Groep volgt, krijg je € 250 korting.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw dagelijkse praktijk bieden wij de basiscursus in twee varianten aan: algemeen en accent kinderen en jeugdigen. Dit onderscheid komt met name tot uitdrukking in de casuïstiek en literatuur.

Als je de basiscursus (100 uur) hebt afgerond en minimaal 12 uur werkzaam bent op het gebied van de ggz met minstens 4 uur per week cliëntcontacten, kom je in aanmerking voor registratie als Cognitief gedragstherapeut VGCt in opleiding.

Vervolgcursussen (100 uur)
Als je na afronding van de basiscursus in totaal 100 uur aan vervolgcursussen volgt, kom je in aanmerking voor registratie als Cognitief gedragstherapeut VGCt, wanneer je tevens:

  • minimaal 25-50 sessies leertherapie hebt gevolgd
  • minimaal 75-100 sessies supervisie hebt gevolgd
  • 200 uur gesuperviseerde cliëntcontacten hebt uitgevoerd
  • aan de N=1 studie hebt voldaan
  • minimaal 12 uur werkzaam bent op het gebied van de ggz met minstens 4 uur per week cliëntcontacten

Certificaat

Basis online


Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) - Online

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit verdiepende deel van de basiscursus oefen je met gedragstherapeutische en cognitieve technieken. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces. Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig onder supervisie toepassen. Heb je de inleidende cursus van 30 uur bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 300 korting. Geef dit aan op het inschrijfformulier.

Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) - Online

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In de cursus ontwikkel je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. De basis voor deze ontwikkeling leg je door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en cognitieve en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.

Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) - Online

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In dit inleidende deel van de basiscursus ga je praktisch aan de slag met elementen uit het gedragstherapeutisch proces en oefen je het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen. Met deze kennis en vaardigheden kun je zelfstandig onder supervisie de leerprincipes van cognitieve gedragstherapie toepassen.

Geaccrediteerd

Basis blended


Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) - Blended

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In de cursus ontwikkel je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. De basis voor deze ontwikkeling leg je door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en cognitieve en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.

Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - accent KJ (100 uur) - Blended

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In de cursus ontwikkel je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. De basis voor deze ontwikkeling leg je door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en cognitieve- en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien. Je leert doelgroepgericht: met accent op kind en jeugd.

Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) - Blended

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In dit inleidende deel van de basiscursus ga je praktisch aan de slag met elementen uit het gedragstherapeutisch proces en oefen je het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen. Met deze kennis en vaardigheden kun je zelfstandig onder supervisie de leerprincipes van cognitieve gedragstherapie toepassen.

Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) - Blended

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit verdiepende deel van de basiscursus oefen je met gedragstherapeutische en cognitieve technieken. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces. Na deze cursus kun je de behandelde technieken zelfstandig onder supervisie toepassen. Heb je de inleidende cursus van 30 uur bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 250 korting. Geef dit aan op het inschrijfformulier.

Geaccrediteerd

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping Kind en Jeugd (70 uur) - Blended

Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie voor kind en jeugd? Het therapeutisch proces loopt als een rode draad door deze cursus. Er wordt aandacht besteed aan leer-en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, klassieke en operante conditionering, het cognitieve model van Beck en aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en ouderschap.
Heb je de inleidende cursus van 30 uur bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 300 korting. Geef dit aan op je inschrijfformulier.

Geaccrediteerd

Vervolg


Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: persoonlijkheidsproblematiek en trauma (50 uur)

Deze cursus gaat uit van de opvatting dat persoonlijkheidsproblematiek voor een belangrijk deel bepaald wordt door vroegkinderlijke traumatisering. Behandeling dient zich dan ook te richten op zowel de disfunctionele coping als de onderliggende traumatisering. We gaan onder meer in op ontstaan en diagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek en het opstellen van een behandelplan en een holistische theorie. Ook aan bod komen de behandeling en de verschillende interventies die je kunt inzetten.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: CGT binnen het forensisch werkveld (50 uur)

Wil jij als behandelaar binnen de forensische psychiatrie de principes van het gedragstherapeutisch proces leren toepassen binnen jouw werkveld? In deze blended cursus leer je de specifieke vaardigheden die het werken met deze doelgroep vraagt. We gaan onder meer in op de diverse krachten waarmee je te maken hebt. Ook het vasthouden van het gedragstherapeutisch proces, grensoverschrijdend gedrag en de achterliggende psychiatrische problematiek en interventies komen aan bod.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: Behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) (50 uur)

Hoe zet je cognitieve gedragstherapie succesvol in bij behandeling van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en het systeem om hen heen? In deze cursus leer je hoe je in het gedragstherapeutisch proces de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie kunt toepassen op deze kwetsbare doelgroep. Je krijgt meer zicht op de mogelijkheden van CGT bij deze cliënten en ontwikkelt specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: trauma, rouw en verwerkingstechnieken (50 uur)

Hoe behandel je trauma en rouwproblematiek met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In deze cursus leer je verschillende soorten trauma diagnosticeren en er een behandelplan voor maken. Je oefent vooral met het uitvoeren van traumabehandelingen en met enige interventies bij gecompliceerde rouw.

Geaccrediteerd

Vervolgcursus systemische gedragstherapie (50 uur)

Hoe gebruik je cognitief gedragstherapeutische (CGT) interventies in het werken met systemen? In deze vervolgcursus leer je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden en interventies toepassen op posities, rollen en interacties binnen gezinnen en paren. Je krijgt meer zicht op hoe je jezelf verhoudt tot systemen en ontwikkelt vaardigheden om er veranderingen in tot stand te brengen.

Geaccrediteerd

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Enthousiast geworden?

`

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GT zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl