Startdatum:

Vertaalslag van diagnose en behandeling naar praktisch handelen in het voortgezet onderwijs (A1906)

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vragen veel van de deskundigheid van onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs. Met deze cursus vergroot je je kennis en vaardigheden op dit gebied. Je leert diagnoses vertalen naar concrete onderwijsbehoeften en je krijgt praktische handvatten om deze leerlingen nog beter te begeleiden en tot leren te brengen. Je oefent ter plekke met wat je leert, zodat je dat direct kunt inzetten in je dagelijkse werkpraktijk.

Kosten: € 310,-

incl. digitale literatuur

Inschrijven

Mogelijk t/m 17 april 2019, tenzij eerder vol

Feiten

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Orthopedagoog
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Orthopedagoog en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Met de invoering van het passend onderwijs nemen meer leerlingen deel aan het reguliere onderwijs. Er is sprake van een verzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas. Het onderwijs wordt geacht hier antwoord op te geven. Dit vraagt binnen en buiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorg of ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van de problematiek. Maar dit alleen zorgt niet (altijd) voor meer inzicht in de onderwijsbehoeften. Wat heeft een leerling met een diagnose nodig om de meest optimale leerprestaties te behalen? Hoe beïnvloed je als een van de vele docenten de werkhouding van de leerling? Hoe verbeter je de interactie met de docent /medeleerlingen en hoe vergroot je het zelfvertrouwen van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften? Hoe houd je als schoolmaatschappelijk werker/schoolpsycholoog docenten gemotiveerd om te blijven investeren in leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
Deze cursus wordt gegeven door een Gz-psycholoog en een schoolpsycholoog/docent uit het voortgezet onderwijs.

Wat leer je?

Je vergroot je vaardigheden en kennis en krijgt praktische handvatten om in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nog beter te begeleiden en tot leren te brengen.

Inhoud

 • Inzicht in het onderscheid tussen een probleem en een stoornis
 • Werkhouding: wat is het? Wat zijn de executieve functies die hierop van invloed zijn? Wat zegt dit over het functioneren en leren in de onderwijspraktijk?
 • Intelligentieprofiel: wat zegt het en wat betekent het? Wat vraagt dit van de onderwijspraktijk?
 • Motiveringstechnieken: hoe blijf je als docent gemotiveerd om een jongere met 'moeilijk of lastig gedrag' tot leren te stimuleren en te begeleiden? 
 • Coachingstechnieken: hoe coach je als orthopedagoog/psycholoog docenten om met jongeren met 'moeilijk of lastig gedrag' in de klas om te gaan en tot leren te stimuleren?
 • Samenwerking tussen docent en orthopedagoog/psycholoog: spreken van dezelfde taal in belang van de jongere
 • Hoe kunnen schoolmaatschappelijk werkers, docenten onderling en samenwerking met externe behandelaren elkaar versterken in het begeleiden van jongeren met specifieke onderwijsbehoeften?

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Dawson, P. & Guare, R. (2010). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Amsterdam: Hogrefe. ISBN 9789079729197.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docenten

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1906 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl