Startdatum:

Vertaalslag van (ggz-)diagnostiek naar praktisch handelen in het basisonderwijs (B1851)

Met de invoering van het passend onderwijs blijven meer leerlingen dan voorheen onderwijs volgen binnen het reguliere onderwijs. Er is sprake van een verzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas. Het onderwijs wordt geacht hier antwoord op te geven. Dit vraagt binnen en buiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorg of ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van de problematiek. Maar dit alleen zorgt niet (altijd) voor meer inzicht in de onderwijsbehoeften.Deze cursus wordt gegeven door een Gz-psycholoog en een orthopedagoog/psycholoog uit het speciaal basis onderwijs.

Kosten: € 310,-

incl. digitale literatuur

Inschrijven

Mogelijk t/m 8 augustus 2018, tenzij eerder vol

Feiten

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Maatschappelijk werker
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Maatschappelijk werker en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vragen veel van de deskundigheid van onderwijsprofessionals in het basisonderwijs. Met deze cursus vergroot je je kennis en vaardigheden op dit gebied. Je leert diagnoses vertalen naar concrete onderwijsbehoeften en je krijgt praktische handvatten om deze leerlingen nog beter te begeleiden en tot leren te brengen. Je oefent ter plekke met wat je leert, zodat je dat direct kunt inzetten in je dagelijkse werkpraktijk.

Wat leer je?

Je vergroot je vaardigheden en kennis en krijgt praktische handvatten om in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs kinderen met specifieke onderwijsbehoeften nog beter te begeleiden en tot leren te brengen.

Inhoud

 • Inzicht in het onderscheid tussen een probleem en een stoornis
 • Ontwikkeling- en leerstoornissen van kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Werkhouding: wat is het? Wat zijn de executieve functies die hierop van invloed zijn? Wat zegt dit over het functioneren in de onderwijspraktijk?
 • Intelligentieprofielen: wat zeggen ze? Wat vraagt dit van de onderwijspraktijk?
 • Motiveringstechnieken: hoe blijf je als school gemotiveerd om een complexe leerling te begeleiden?
 • Coachingstechnieken: hoe coach je als orthopedagoog/psycholoog de leerkrachten om met kinderen met 'moeilijk of lastig gedrag' in de klas om te gaan en tot leren te blijven stimuleren?
 • Samenwerken met kind en ouders
 • Samenwerking tussen leerkracht en orthopedagoog/psycholoog: spreken van dezelfde taal in belang van het kind
 • Hoe zorg je voor een goede samenwerking in de begeleiding/behandeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Dawson, P. & Guare, R. (2010). Executieve functies bij kinderen en adolescenten. Amsterdam: Hogrefe. ISBN 9789079729197

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docenten

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B1851 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl